Van der Zeeuw bij de spoorwegovergang waar de gemeente gaat kijken of er een 'informeel steunpunt' kan worden aangelegd (foto: Gerry van Bakel).

Bewoners op de bres voor 30km zone in Herenstraat

Loek van der Zeeuw houdt van zijn Herenstraat en zou graag zien dat de straat veilig is voor alle gebruikers. Daarom pleit hij samen met andere bewoners voor uitbreiding van de 30km zone tot aan de spoorwegovergang. Volgens Van der Zeeuw zou een maximum van 30 km per uur de veiligheid van de fietsende kinderen ten goede komen en scheelt het maar 15 seconden voor de automobilisten. Hij vindt het jammer dat het Leidse college daar nog niet toe besloten heeft, maar houdt hoop dat actiegroep Herenstraat30km het tij nog kan keren.

Gerry van Bakel in gesprek met Loek van der Zeeuw van actiegroep Herenstraat30km.

Gisteren stuurde wethouder Robert Strijk een brief aan de gemeenteraad met uitleg over het besluit om van het resterende deel van de Herenstraat geen 30km zone te maken, zie artikel op Sleutelstad. Loek van der Zeeuw is best blij met de maatregelen die de gemeente wel neemt om oversteekplaatsen veiliger te maken, maar hoopt dat een toegezegd onderzoek zijn pleidooi voor een 30km zone zal ondersteunen. Van der Zeeuw stelt voor dat de gemeente een proef neemt met de 30 km limiet. Voor de handhaving kan de gemeente dan de parkeerwachters inzetten, aldus Van der Zeeuw. Hij zegt tot slot dat de actiegroep Herenstraat30km de strijd voort zal zetten.

Advertentie

Leiden Herenstraat 30 km-zone


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×