Bewoners van de Herenstraat blijven strijden voor het invoeren van 30 km/u als maximumsnelheid in de straat. (Foto: Chris de Waard).

Geen 30 kilometerzone op Herenstraat

Er wordt geen limiet ingesteld van 30 kilometer op de Herenstraat tussen de Koninginnelaan en de spoorwegovergang. Dat schrijft wethouder Strijk van bereikbaarheid in een brief aan de raad. Zo’n limiet kan alleen als de straat wordt heringericht als ‘erftoegangsweg’ en dat kan hier volgens de wethouder niet: “De verbinding Koninginnelaan – Herenstraat – Vrijheidslaan is een traject met een ontsluitende functie voor een groot aantal wijken in Leiden Zuid-West en de buurten in de directe omgeving van de Herenstraat.”

Het verzoek tot herinrichting van de straat werd afgelopen november gedaan door bewoners en omwonenden zich zich hebben verenigd in de Actiegroep Herenstraat 30 km. Ze vinden de maximumsnelheid van 50 km/u die nu van kracht is veel te hard voor de weg waaraan veel gezinnen met kinderen en huisdieren wonen. “Het is wachten op het eerste dodelijke ongeluk,” zo vrezen ze.

Volgens Strijk is het niet mogelijk om 30 kilometer in te voeren op de Herenstraat. “Het gaat hier om een gebiedsontsluitingsweg en daarbij hoort een snelheidslimiet van 50 km/u. De politie kan ook alleen optreden tegen snelheidsovertredingen als de inrichting van een weg past bij de functie. Met een inrichting als 30 km/u weg kan de Herenstraat maar een beperkte hoeveelheid verkeer op een veilige manier verwerken. Bij zo’n lagere snelheid horen aanpassingen als smalle rijbanen en voorrang voor verkeer dat van rechts komt.

De bewoners reageren met teleurstelling en woede op het besluit van Strijk. De aanpassingen waartoe Strijk wel bereid is noemen ze een wassen neus. De wethouder schrijft dat hij wil kijken naar het recht leggen van het stoepje bij de zebra ter hoogte van de Leuvenstraat – nu is dat soort trapje, wat zorgt voor problemen voor mensen met een kinderwagen, bakfiets of rollator, een stoepje in het midden van de weg ter hoogte van de Staalwijkstraat als hulp bij het oversteken en een ‘informeel steunpunt’ bij het spoor voor overstekend verkeer. voor die maatregelen gaat Strijk de raad vragen om de naar verwachting benodigde 250.000 euro uit te trekken.

“Dit is minder dan het minimale,” zo schrijft het actiecomité in een verklaring. “Het gaat bovendien slechts om een onderzoek, dus zelfs van deze maatregelen is niet zeker dat ze ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Meer wordt het dus sowieso niet. Auto’s zullen dus net als nu onze straat blijven gebruiken als racebaan en onbelemmerd 50 km of harder blijven rijden. Opnieuw laat de gemeente de Herenstraat in de kou staan.”

De bewoners hebben Strijk inmiddels een boze reactie gestuurd. Ook zijn alle politieke partijen aangeschreven met het verzoek om in actie te komen. “De PvdA heeft ons vanaf het begin gesteund en is als enige partij wezen kijken en heeft zelf ook de wethouder benaderd op dit onderwerp. De Partij voor de Dieren en Leefbaar Leiden steunen ons ook vanaf het begin. De ChristenUnie inmiddels ook. SP, D66 en het CDA erkennen de onveilige situatie maar hebben aangekondigd de reactie van de wethouder af te wachten. Wij hopen natuurlijk dat zij alsnog in actie zullen komen. De VVD heeft ons meteen al laten weten tegen te zijn. Opmerkelijk genoeg heeft GroenLinks niets van zich laten horen.”


Het actiecomité blijft de komende weken actie voeren en hoopt dat de naderende gemeenteraadsverkiezingen zullen helpen om hun wensen alsnog ingewilligd te krijgen. De bewoners houden vast aan hun eerdere eisen voor afwaardering van de staat en willen wegversmallingen, een extra zebra met borden en verlichting, veilige fietspaden en betere verlichting.

Strijk op zijn beurt belooft om opnieuw met het actiecomité in gesprek te gaan over de nadere uitwerking van zijn voorstellen.

Advertentie

Leiden Maatschappij Politiek Herenstraat 30 km-zone


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×