Ivo van Spronsen en Mart Keuning (rechts). (Foto: Gerry van Bakel).

Ook ChristenUnie Leiden ondertekent het Leidse regenboogakkoord

Het COC Leiden wil dat Leidse politici zich de komende collegeperiode extra gaan inzetten voor de LHBTI-gemeenschap. Tijdens het roze verkiezingsdebat dat COC Leiden op 10 maart samen met enkele andere LHBTI-organisaties uit Leiden organiseerde vroegen ze daarom de aanwezige kandidaat-raadsleden om het Leidse Regenboog Stembusakkoord te ondertekenen dat inclusiviteit, veiligheid en zichtbaarheid moet bevorderen en LHBTI-jongeren en andere kwetsbare groepen extra ondersteunt. De handtekening van de ChristenUnie Leiden ontbrak nog onder dat roze stembusakkoord omdat die partij die avond niet bij het debat kon zijn. Maar op het hoofdkwartier van het COC Leiden werd het akkoord vanmiddag alsnog getekend door fractievoorzitter Mart Keuning.

Keuning kwam naar de Langegracht om namens zijn partij ook een handtekening onder het regenboogakkoord te zetten. Een vanzelfsprekendheid voor Keuning, die de vijf uitgangspunten van het akkoord volledig onderschrijft, al heeft Keuning naar eigen zeggen niet zoveel op met gekleurde zebrapaden. Volgens COC-bestuurslid Ivo van Spronsen is Keuning de eerste ChristenUnie-politicus in Nederland die een dergelijk akkoord ondertekent.

Gerry van Bakel in gesprek met Mart Keuning, fractievoorzitter ChristenUnie Leiden.

Ivo van Spronsen is blij dat nu alle partijen die in Leiden meedoen aan de verkiezingen het  Regenboog Stemakkoord hebben ondertekend en hij belooft dat het COC de politici aan hun woord en handtekening zal houden.

Gerry van Bakel in gesprek met Ivo van Spronsen, bestuurslid COC-Leiden.

LHBTI staat voor lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen.

Advertentie

Leiden Politiek Gemeenteraadsverkiezingen 2018


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×