(Foto's: Reanne van Kleef).

Verkiezingsbelofte: Proef met regelluw vergroenen in Zeeheldenbuurt

Net als vier jaar geleden werd in de Zeeheldenbuurt ook nu weer, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in Leiden, een verkiezingsbijeenkomst gehouden die in het teken stond van de wijkvisie die de buurt in 2013 zelf opstelde. Inmiddels is de uitvoering in volle gang, maar zoals bijna niet te voorkomen bij dergelijke omvangrijke projecten verloopt nog niet alles helemaal naar wens van de wijkbewoners. Die maakten van de komende verkiezingen dan ook gebruik om de politici bij te praten en uitspraken te ontlokken.

Het debat leverde een aantal voor de wijk belangrijke toezeggingen op. Zo beloofde directeur Jet Bicker Caarten van woningcorporatie Portaal dat de projecten in de wijk volgens afspraak worden afgemaakt. Het gaat daarbij deels om renovatie en deels om sloop nieuwbouw. Het eerste nieuwbouwcomplex, de Oosterhof, is onlangs opgeleverd, maar bij de buurtvereniging was men er niet gerust op de Portaal voortvarend doorgaat met het volgende project in de wijk.

Registratie van het debat dat vorige week werd gehouden bij Speeltuinvereniging Ons Eiland.

Ook de openbare ruimte kan een stuk mooier en groenen, zo vinden de bewoners. De politici bleken best bereid mee te denken. Herinrichting van hele straten zit er niet in, daar is geen geld voor, maar wijkwethouder en PvdA-lijsttrekker Marleen Damen beloofde wel een extra inspanning waar het gaat om het planten van extra bomen. Slechts elf werden er tot nu toe in de wijk bijgeplant en dat is wel wat weinig, vond ook Damen. “We moeten maar eens wat verder kijken als het erop lijkt dat bomen planten niet lukt vanwege kabels in de grond.” Dat is meestal de reden dat bomenplantplannen nu niet worden uitgevoerd.

D66-raadslid Lodi van Brussel, zelf ook bewoner van de wijk, wil wel een proef in de wijk met ‘regelluw vergroenen’ zodat het makkelijker wordt om allerlei kleinschalige groenprojecten van en in de grond te krijgen. Ook beloofde PvdA-lijsttrekker *(en tevens wijkwethouder) Marleen Damen dat geplande investeringen in het opnieuw herinrichten van de openbare ruimte naar voren worden gehaald.

Veel kritiek kwam er uit de zaal op de manier waarop de wijk een bouwplan aan de Zijlsingel in de maag gesplitst had gekregen. De participatie rond de vergunningverlening voor de bouw van twee appartementengebouwen was volgens de wijk ver onder de maat. “Dit nooit meer,” was dan ook de boodschap die de acht aanwezige partijen, alleen de VVD had niemand afgevaardigd, luid en duidelijk meekregen.

 

Leiden Politiek Gemeenteraadsverkiezingen 2018


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×