Onrust over Akzo-windmolens Teylingen

11

Het plan van AkzoNobel om twee windmolens te bouwen op het bedrijfsterrein in Teylingen zorgt voor onrust in de omliggende gemeenten. De twee windturbines zouden ongeveer 175 meter hoog moeten worden, wat ruim twee keer zo hoog is als de hoogste toren in de omgeving; de Bartholomeuskerk in Voorhout. AkzoNobel is van plan de vergunning voor de bouw van de windmolens aankomende maand aan te vragen.

De plannen van de verffabrikant zijn het gevolg van het streven om alle energie voor de activiteiten in Teylingen duurzaam op te wekken. Jaarlijks gaat het om een energieverbruik dat vergelijkbaar is met dat van ongeveer 4.300 huishoudens; 15 GWh. Naast het plaatsen van windturbines willen het bedrijf ook zonnepanelen plaatsen. Daarmee zou – gezien de ruimte die nodig is voor zonnepanelen – maximaal 10% van het elektriciteitsverbruik duurzaam kunnen worden opgewekt.

Een impressie van hoe de omgeving zou veranderen met de komst van de windmolens. (Illustratie: Comité tegen Dreiging Windmolens AKZO).

Hoogte
Voor de rest van het energieverbruik wil AkzoNobel twee windmolens op haar bedrijventerrein plaatsen. De eerste stappen in dat proces zijn in het voorjaar van 2017 gezet door verschillende informatieavonden te organiseren. Sindsdien heeft een groep omwonenden en bedrijven uit Sassenheim, Voorhout, Warmond en Oegstgeest zich verenigd in het Comité tegen Dreiging Windmolens AKZO. Dat voert nu actie tegen de komst van de windmolens.

Het voornaamste bezwaar is de hoogte van de turbines. Ze zullen tot in Leiden en Lisse te zien zijn en daarmee het uitzicht in de ommelanden verstoren. “Dat is horizonvervuiling. Het is niet voor te stellen hoe hoog 180 meter is”, vertelt Miep Smitsloo van het actiecomité. Een tweede bezwaar is de combinatie van windmolens en de chemische processen van Akzo. Dat zou volgens het actiecomité extra gevaar opleveren voor de omgeving. “Bij zo’n bedrijf horen geen windmolens te staan.”

IJsbrand Terpstra sprak Miep Smitsloo van het Comité tegen Dreiging Windmolens AKZO

Provincie
Het actiecomité staat niet alleen in haar strijd tegen de windmolens. Ook in de gemeenteraden van Oegstgeest en Teylingen is een meerderheid tegen de komst van de windmolens, bleek tijdens de afgelopen verkiezingscampagne. De voornaamste bezwaren bleken de horizonvervuiling en het veiligheidsrisico te zijn. In dit geval hebben de raadsleden echter maar beperkt invloed op het besluit. Omdat de activiteiten van AkzoNobel risicovol zijn, is in het verleden afgesproken dat de provincie Zuid-Holland – en niet de gemeente – uiteindelijk een besluit neemt over de vergunningsaanvraag.

“Dat is inderdaad landelijk zo vastgesteld”, reageert wethouder Kees van Velzen (Teylingen), “maar ze kunnen niet zomaar om de mening van de gemeente en de omgeving heen.” Van Velzen gaat er vanuit dat in goed overleg een heleboel bereikt kan worden. Hij acht het idee dat AkzoNobel groots heeft ingezet, met het oog op een eventuele verlaging van de windmolens, niet gek. “Je wakkert dan wel de discussie aan, zodat je vervolgens met elkaar in gesprek kunt gaan hoe je tot een oplossing kunt komen.”

IJsbrand Terpstra sprak wethouder Kees van Velzen uit Teylingen over de windmolens

Verdere actie
Het actiecomité toont zich in ieder geval strijdvaardig. “Wij zijn bereid tot aan de rechter of Raad van State toe te strijden tegen de voorgenomen plaatsing van deze giga-turbines.” Daarbij richten ze zich vooral op de gezondheidsrisico’s van windturbines voor omwonenden en op het idee dat het AkzoNobel vooral te doen zou zijn om een groen imago. “Akzo erkent de molens neer te zetten voor de ‘uitstraling van het bedrijf’”, aldus het comité. “Maar door de burgers te vergeten, dreigt de positiviteit van groene energie om te slaan in negatieve energie.”

Visualisatie van de omgeving na plaatsing van de windmolens. (Video: AkzoNobel).

Delen

11 reacties

  • Miep Smitsloo op

   Geachte heer of mevrouw Winter,
   Het gaat hier om windmolens die tussen woonhuizen komen te staan. De dichtstbijzijnde woning is op slechts 100 meter afstand gelegen. Steeds meer wordt bekend over de gezondheidsrisico’s, nog los daarvan, er werken straks 1500 mensen pal onder de molens, terwijl Akzo een chemisch bedrijf is. Akzo neemt al groene stroom af, heeft daarvoor een contract afgesloten en heeft de windmolens dus niet nodig voor haar energievoorziening.

   • Tussen woonhuizen? De dichtstbijzijnde woning is op 100 meter afstand gelegen.
    “Steeds meer wordt bekend over de gezondheidsrisico’s”, inderdaad: die zijn er nauwelijks. Klachten zijn blijkens onderzoek vooral psychosomatisch en ingebeeld. Onderzoekers in Nieuw-Zeeland ontdekten dat de woordkeuze van vragenlijsten van dominante invloed op het eindresultaat was van de gezondheidsperceptie van windmolens.
    “werken straks 1500 mensen pal onder de molens”: ja, dus??? De vakbonden klagen niet. Boeren die windmolens op eigen erf hebben staan, klagen niet.
    “terwijl Akzo een chemisch bedrijf is”: wat doet dat er toe? Verstoren windmolens chemische processen?
    “Akzo neemt al groene stroom af”: mooi, hoe meer hoe beter.
    Waarom gaat u op de stoel van een akzo-bestuurder zitten? Het bedrijf lijkt mij zelf veel beter in staat om te beoordelen wat voor investeringen het moet doen.
    Het is typerend voor deze tijd dat blanke boze middelbare burgers nu te hoop lopen tegen windmolens maar niet tegen een chemische fabriek. Geweldige PR-stunt van Akzo. Kunnen die molens niet 200 meter hoog worden: het vliegverkeer van en naar Schiphol vliegt steeds lager en in steeds grotere aantallen over de woonwijken in deze regio. Beste Miep: ga daar eerst maar eens tegen protesteren.

    • Miep Smitsloo op

     Geachte heer Winter, we beschikken over een groot aantal (wetenschappelijke) onderzoeken die de gezondheidsrisico’s van windmolens aantasten. Als u me mailt (miepsmitsloo@planet.nl) stuur ik u ze gaarne toe.

     • Ha ha ha. U lijkt op het kruidenvrouwtje dat te hoop liep tegen griepvaccinatie. Door selectief te shoppen kun je een aantal publicaties vinden die pretenderen dat windmolens negatieve effecten hebben. De meest negatieve publicaties zijn altijd onderuit gehaald door kritisch onderzoek. Ook zijn er verschillen tussen effecten van een beperkt aantal windmolens en windmolenparken. De slecht geformuleerde zin “de gezondheidsrisico’s van windmolens aantasten.”, waarmee u iets anders beweert dan u lijkt te bedoelen, is maatgevend voor het waarheidsgehalte van uw kromme beweringen. Dit bedrijvenpark is een goede locatie en het waarheidsgehalte van uw argumenten is goed bezongen door de groep Kansas: dust in the wind.
      De impact van deze twee turbines is zo gering dat een MER niet nodig is. Hou dus gewoon op met die goedkope stemmingmakerij.
      Goedkope stemmingmakerij door de Klinkenbergerplas in de strijd te werpen. Die ligt vlakbij de A44 en dan denkt u met droge ogen te kunnen beweren dat er hinder voor de recreanten bij de plas ontstaat door … windmolens?
      AkzoNobel heeft al drie rondes van overleg en presentatie voor belangstellenden gehouden en een klankbordgroep ingesteld. Ik zie dat u schittert door afwezigheid.
      Er zijn in totaal 15 direct omwonenden, waarvan er een op 100 meter afstand woont: ik heb niet het idee dat u namens hen spreekt. De locatie van de turbines is goed gekozen: de slagschaduw valt vooral over het bedrijvenpark en de A44. Voor wie zich echt wil informeren: http://www.akzonobel.com/wiert-willemsz-sickens-windpark/wiert-willemsz-sickens-windpark-documenten

 1. Gezondheidsrisico’s van windturbines voor omwonenden? Het lijkt erop alsof de actievoerders nu al een klap van de molenwiek hebben opgelopen voordat die is geplaatst. Zie ook: decorrespondent.nl/4456/factcheck-windmolens-veroorzaken-gezondheidsschade-bij-omwonenden/492564577912-af74f3ad
  Het gaat hier om slechts twee windmolens, niet eens om een windmolenpark. De afstand tot omwonenden is zo groot dat niemand er last van ondervindt. Dat raadsleden het over veiligheidsrisico’s hebben, illustreert dat zij onbekwaam zijn. Stemmingmakerij van de ergste soort door domkoppen die het niet verdienen om zich volksvertegenwoordiger te mogen noemen. Het veiligheidsrisico van al dat gif op de bollenvelden in die contreien is vele malen groter.
  Ik adviseer Akzo een derde windmolen te plaatsen voor gratis groene stroom voor de dichtstbijzijnde woonwijk (die op zoveel afstand zit dat die bewoners de windmolens niet kunnen horen): zul je zien hoe snel iedereen voorstander van de windmolens wordt.
  Het veiligheidsrisico van een onbekwame zo niet (dus wel!) oliedomme gemeenteraad is een groter probleem dan een beetje windenergie.

  • bouw windmolenparken op zee en laat bedrijven groene stroom inkopen ipv dat elk bedrijf zijn eigen molens neerzet

   • Waarom zouden bedrijven geen eigen windmolens op eigen bedrijventerrein mogen neerzetten (afhankelijk van de omstandigheden)? Hoe meer energie wij (bedrijven en burgers) zelf opwekken, hoe beter. Het is een goede ontwikkeling dat steeds meer boeren een eigen windmolen op eigen erf hebben staan.

 2. Is daar dan niet een Geen-Windmolens-Partij (GeWiP) of Nimby-Partij Teylingen (NiPT)?

 3. Piet Schröder op

  Het actiecomité meldt op de eigen website: “De eerste huizen staan op 350 meter afstand”. Is Miep een jokkebrok met haar 100 meter?
  Ook op deze website: “Tijdens ons intern internationaal literatuuronderzoek op internet aangaande de gezondheids- aspecten van windturbines”. Een kwartiertje op google en je pretendeert deskundig te zijn.
  Een zinsnede als “intern internationaal literatuuronderzoek” wijst op een opgeblazen ego van windturbine-achtige omvang.
  De kop van dit artikel op sleutelstad is nogal misleidend. Het actiecomité bestaat uit negen (9!) personen. Twee grijze muisjes met een spandoek: meer heb je niet nodig om op sleutelstad te komen.
  De turbines worden mogelijk net zo hoog als de Euromast. Wat is daarmee mis? Niemand in Rotterdam klaagt over de slagschaduw van de Euromast, maar misschien lukt het Miep en Menno om na een kwartiertje op google een “wetenschappelijke” publicatie te vinden die de gezondheidsrisico’s van de Euromast “bewijst”.

 4. Eric van 't Groenewout op

  AkzoNobel doet er goed aan om windmolens te plaatsen op dit bedrijventerrein. Ik heb de website van het actiecomité doorgenomen en wat opvalt is het selectief citeren uit onderzoeken. De resultaten zijn nogal grotesk. Terminologie wordt overduidelijk niet begrepen door de citatenplukkers. Alsof een leek zonder enige kennis een vakstudie over effecten van neurochirurgie moet samenvatten: je krijgt als resultaat een onsamenhangende soepzooi aan geklungel. Alsof je binnen een uurtje studies doornemen, over voldoende (vak)kennis beschikt om die studies te begrijpen laat staan te doorgronden.
  Ook is niet gezocht naar onderzoeken die uitwijzen dat windmolens geen nadelige effecten op de gezondheid hebben. Blijkens de weinige literatuur die ik – als leek – kort heb doorgenomen, zit er een groot verschil in de (psychologische) effecten van windmolenparken en die van een paar windmolens (zoals hier in Sassenheim/Teylingen: het gaat om slechts 2 windmolens). Miep en consorten gooien alles op één grote hoop en vergeten dat er in Nederland een regelgeving is, die (mogelijke!) nadelige effecten van windmolens tegen gaat.
  Hoe deze windmolens bij Sassenheim negatieve effecten hebben kunnen hebben op de woonkernen van o.a. Katwijk, Noordwijk en Oegstgeest, zoals door de actievoerders wordt beweerd, is mij een raadsel. Dat deze windmolens een waardedalend effect op woningen hebben: het is een onbewezen aanname, bedoeld om stemming te maken. Geen huis in welke kern dan ook wordt minder waard door deze windmolens.
  Geluidsoverlast is onmogelijk: de A44 overstemt het gezoem van de windmolens. Slagschaduw: dit kan (zeer) hinderlijk zijn, maar is gebonden aan een toegestane tijd per dag. Daarbuiten wordt de windmolen stilgezet. Als het ’s nachts stevig waait, kan een windmolen overdag zelfs helemaal stil worden gezet. Bij bewolking is van slagschaduw amper sprake. Het lijkt mij dat je hierover bindende afspraken kunt maken met AkzoNobel om op zonnige dagen de windmolen helemaal stil te zetten. Hier geef ik de actievoerders wel gelijk: slagschaduw is hinderlijk, wellicht dat Sickens nog een mooi kleurtje verf heeft waarmee het effect van slagschaduw nog verder kan worden beperkt?
  Je moet daarentegen wel een ongelooflijke zeurpiet zijn om te denken dat het rode knipperlichtje op 175 meter hoogte hinder veroorzaakt.
  Sleutelstad zou zich weleens wat meer aan journalistieke normen mogen houden door woord en weerwoord toe te passen. Waarom is er geen contact gelegd met een woordvoerder van AkzoNobel of met omwonenden? AkzoNobel geeft op de eigen website tekst en uitleg. Wie meer informatie wil: https://netherlands.akzonobel.com/nl/wiert-willemsz-sickens-windpark
  Curieus is dat actievoerder Miep Smitsloo niet aanwezig is geweest bij de informatieavonden die AkzoNobel regelmatig heeft belegd. Het is veel makkelijker om vanachter de eigen laptop berichtjes de wereld in te sturen, maar het siert actievoerders als zij de moeite nemen om in discussie te gaan met hun opponenten. De notulen lezende: de bij een van die bijeenkomsten aanwezige extern deskundige had de bezwaren van Miep Smitsloo stuk voor stuk eenvoudig kunnen weerleggen.
  Het “intern internationaal literatuuronderzoek” (wie verzint zo’n omschrijving? “intern internationaal”…), zoals het actiecomité aan AkzoNobel heeft verstuurd, is een weinig overtuigende combinatie van broddelwerk en gebakken lucht van het meest gemakzuchtige (én eenzijdige) soort. Negatieve uitkomsten kun je niet één op één overplaatsen vanuit een specifieke locatie in bijv. Duitsland naar Nederland. Bodemgesteldheid, klimaat, windsnelheid, afstand tot bebouwing: er zijn vele factoren die een rol spelen.
  Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geluidsoverlast/vraag-en-antwoord/welke-regels-gelden-er-voor-het-plaatsen-van-windmolens-vlakbij-een-woonwijk
  In een reactie hierboven lees ik dat Miep Smitsloo beweert dat de windmolens “tussen woonhuizen” komen te staan. Als ik aan de hand van luchtfoto’s naar deze locatie kijk (bedrijventerrein tussen weilanden en A44 buiten de bebouwde kom), moet ik concluderen dat dit niet klopt. De geloofwaardigheid van dit actiecomité ligt eigenlijk nu al in duigen.

Over de auteur

IJsbrand Terpstra

Politiek verslaggever in de Leidse regio en presentator van Politiek071.

Je bent nu offline