Wethouder Van Gelderen bij de feestelijke oplevering van dertig tijdelijke woningen aan de Wassenaarseweg. Naar nu blijkt, viel de locatie 250.000 euro duurder uit dan begroot. (Foto: Chris de waard).

Vanavond spoeddebat overschrijding kosten tijdelijke huisvesting

SP-wethouder Roos van Gelderen heeft vanavond flink wat uit te leggen. Dan houdt de Leidse raad een interpellatiedebat over de zeer forse overschrijding van de kosten voor de tijdelijke woningen voor statushouders en andere bijzondere doelgroepen.

Oorspronkelijk was voor de circa 150 tijdelijke wooneenheden zo’n 2,2 miljoen euro uitgetrokken. Vorig jaar moest de raad al eens ruim zes ton extra fourneren en onlangs bleek er een nieuwe overschrijding van maar liefst 1,2 miljoen euro.

Veel vragen voor wethouder
VVD-fractievoorzitter Dorien Verbree rekent op een heftige avond. Of Van Gelderen wordt gespaard? “Dat ligt eraan wat je met sparen bedoelt”, wil ze alleen kwijt. “Eerst het debat maar eens afwachten, je ziet het vanavond wel”. Woorden van die strekking uit ook CDA-fractievoorzitter Joost Bleijie: “Laat de wethouder zich eerst maar eens verantwoorden met meer dan alleen een brief.” Fractievoorzitter Vahit Köroğlu van de grootste partij D66 denkt dat de uitkomst van het debat vooral van Van Gelderen zelf af zal hangen: “Maar het is wel een hele lastige.” Dat denkt ook GroenLinks-fractievoorzitter Walter van Peijpe: “Van Gelderen moet met goede antwoorden komen. Je weet nooit hoe het kan gaan.” De fractievoorzitter van de PvdA zit in een lastige dubbelrol. Marleen Damen is ook nog collega van Van Gelderen in het college. Ze heeft als enige niet gereageerd op de vraag hoe haar partij het debat vanavond ingaat.

Ongewisse uitkomst spoeddebat
Onbegrijpelijk vinden veel partijen in de Leidse raad de hele gang van zaken. Helemaal nu uit antwoorden  van het college op vooraf gestelde vragen van met name de ChristenUnie is gebleken dat het project een vast agendapunt was op het wekelijkse overleg tussen Van Gelderen en haar ambtelijke staf. Of ze het debat, ondanks haar inmiddels demissionaire status, vanavond overleeft, valt nog te bezien. Er zijn drie opties: ze houdt de eer aan zichzelf, ze wordt weggestuurd of het loopt af met een flinke sisser voor de wethouder die sowieso de Leidse politiek al gaat verlaten.

Gemeente niet in control
De woordvoerders van de verschillende partijen willen nog geen voorschot nemen op de uitkomst van het spoeddebat. “Maar we hebben wel veel vragen”, zegt fractievoorzitter Pieter Krol van de ChristenUnie Leiden die vooruitlopend op vanavond al een hele serie technische vragen stelde. De antwoorden stellen echter bepaald niet gerust. “Het opstellen van de begroting gebeurde destijds onder hoge tijdsdruk door de forse instroom van vluchtelingen. Ook waren er tegenvallers bij het bouwrijp maken van met name het terrein aan de Voorschoterweg”, zo schrijft het college onder meer.

Maar ondertussen liepen de plankosten, dat zijn de ambtelijke uren die de gemeente in het project steekt, in een jaar tijd gierend uit de klauwen met maar liefst 330.000 euro aan extra uren. Dat zou toch een indicatie geweest moeten zijn dat het project niet soepel verliep. Maar dat bleek niet het geval. Sterker nog: in januari 2018 bestond binnen de projectorganisatie van de gemeente nog steeds de overtuiging dat het project binnen heet beschikbare krediet zou worden afgerond. “Er werd dan ook geen signaal afgegeven dat de projecten financieel uit de pas zouden lopen “, zo meldt het college.

Een maand later, in februari dit jaar, trokken ambtenaren ineens alsnog aan de bel. Dat het vervolgens nog een maand duurde voordat Van Gelderen de gemeenteraad informeerde, heeft volgens het college te maken met het feit dat toen pas duidelijk was hoe groot het probleem was. “En we hebben niet alleen de plicht om de raad tijdig te informeren, maar ook om dat volledig en juist te doen”, schrijft het college in antwoord op een van de vele vragen die zijn gesteld door de ChristenUnie en het CDA.

“Dat knelt echter’, signaleert CDA-fractievoorzitter Joost Bleijie. Temeer omdat het college vorig jaar ook al een miljoenen-akkefietje had met de raad toen wethouder Marleen Damen van financiën drie miljoen euro ten onrechte had uitgegeven aan projecten in wijken, terwijl dat geldt was gereserveerd voor inpassingsmaatregelen voor de Rijnlandroute. “We hebben toen meegegeven dat bij twijfel de raad geïnformeerd moet worden. Dat werd toen beaamd door het college.”

Het wordt dus een spannende avond voor Roos van Gelderen met een ongewisse uitkomst. Ze doet er waarschijnlijk goed aan om niet alleen diep door het stof te gaan, maar ook met duidelijke antwoorden te komen over de oorzaken van deze tweede overschrijding. Met de antwoorden die ze tot nu toe gaf, speculeren over de oorzaken is op dit moment niet wenselijk, zal de raad vanavond geen genoegen nemen.

Van Gelderen heeft gemeentesecretaris Jan Nauta opdracht gegeven om binnen enkele weken met een rapport te komen dat antwoord moet geven op de nu levende vragen. Medio mei wil het college de conclusies naar de raad sturen. Daaruit moeten dan zo mogelijk ook (weer) lessen getrokken kunnen worden voor de toekomst.

Advertentie

Leiden Politiek kosten_tijdelijkehuisvesting


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×