Wethouder van Gelderen over rapport overschrijding tijdelijke woningen: Normaal gesproken zou ik nu aftreden

Onder normale omstandigheden zou ik nu mijn ontslag in dienen. Zo reageert wethouder Roos van Gelderen op het rapport naar de oorzaken van de overschrijding van 1,2 miljoen euro op de realisatie van 150 tijdelijke woningen in Leiden. Dat rapport is zojuist gepresenteerd. De conclusies zijn vernietigend.

Dat vindt ook het college zelf: “We onderschrijven de conclusies volledig en erkennen onomwonden dat eer in dit project heel veel fout is gegaan.” Het college kwalificeert dat zelf als ‘zeer ernstig’. Alle aanbevelingen uit het rapport worden overgenomen.

Chris de Waard sprak met verantwoordelijk wethouder Roos van Gelderen over de conclusies uit het rapport.

Chris de Waard sprak met burgemeester Lenferink over de conclusies uit het rapport.

In het rapport is een uitgebreid feitenrelaas opgenomen. De tijdlijn van de gebeurtenissen is zowel verhelderend als ontluisterend. Al in oktober 2017, ver voor de start van de eerste werkzaamheden,  kwamen de eerste signalen over tegenvallers. Maar daar stonden meevallers tegenover. De projectorganisaties dacht dat ze wel tegen elkaar zouden wegvallen, zodat het project binnen het beschikbare krediet kon worden uitgevoerd.

In december vorig jaar werd duidelijk dat een belastingmeevaller van een ton, een verwacht voordeel op de BTW, zich niet zou voordoen. In plaats daarvan ontstond er een tekort van 70.000 euro. ook bleek dat ambtenaren fors meer uren in het project staken dan was geraamd. Dat kwam pas laat aan het licht, omdat uren weliswaar werden bijgehouden, maar niet tijdig werden toegerekend aan het project. Dat gebeurde achteraf, soms vele weken later, daardoor er ineens een enorme overschrijding in de boeken stond van kosten die al gemaakt waren. Eind januari van dit jaar werd opnieuw een tegenvaller van 100.000 euro genoteerd. De fundering in het Nico van der Horstpark viel duurder uit.

Pas half februari 2018 gaat eer een eerste signaal naar wethouder Van Gelderen als bestuurlijk opdrachtgever. Ze krijgt te horen dat er mogelijk een tekort zou zijn, maar dat nader onderzoek nodig was. Enkele weken later lijkt het tekort zo’n zeven ton te bedragen. Maar het zou ook nog mee kunnen vallen, was de boodschap die Van Gelderen toen kreeg. Het tegendeel bleek enkele weken later waar. De overschrijding bedroeg ruim 1,2 miljoen euro.

Het onderzoeksrapport met conclusies en aanbevelingen: Onderzoeksrapportage_definitieve_versie

Advertentie

Leiden Politiek kosten_tijdelijkehuisvesting


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×