(Foto: Buro JP).

Hart van Holland genomineerd voor Aandeslag-Trofee

De tien ‘Hart van Holland-gemeenten’ zijn genomineerd voor de Aandeslag-Trofee van het landelijke programma Aan de slag met de Omgevingswet. De gemeenten kregen deze nominatie voor de inspirerende manier waarop zij gezamenlijk aan de Omgevingswet werken onder aanvoering van Zoeterwoude en Leiden. Op 10 september wordt bekendgemaakt wie de trofee krijgt.

De tien regiogemeenten – Katwijk, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Kaag en Braassem, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Wassenaar en Leiden – en het Hoogheemraadschap van Rijnland werken samen aan de Omgevingsvisie Hart van Holland; een samenwerking die in Nederland niet eerder is voorgekomen.

De gemeenten kregen de nominatie uit handen van Heleen Groot (directeur van het interbestuurlijke programma Aan de slag met de Omgevingswet): “We vinden het zeer te prijzen dat tien samenwerkende gemeenten in de regio Hart van Holland, erin zijn geslaagd echt gezamenlijk en op een bijzondere manier een regionale agenda omgevingsvisie 2040 te maken. Hierbij hebben Leiden als grootste gemeente en Zoeterwoude als kleinste beide als grote doorpakkers het traject getrokken. Hier wordt gewerkt in de geest van de Omgevingswet en jullie verdienen het om in het zonnetje gezet te worden! Van harte gefeliciteerd met deze nominatie.”

De nominatie werd overhandigd tijdens een conferentie waarbij de raadsleden en betrokken besturen van de tien gemeenten en het Hoogheemraadschap van Rijnland aanwezig waren. Wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking, Leiden): “Deze nominatie is een blijk van waardering van het ministerie van BZK. Een bevestiging dat het proces zoals we dat hebben ingezet en uitvoeren een voorbeeld is voor Nederland.”

Wethouder Ton de Gans (Ruimtelijke Ontwikkeling, Zoeterwoude): “Ruimtegebruik is complex. Bedrijven, inwoners en gemeenten hebben elkaar hierbij steeds meer nodig. Wij hebben hier een innovatieve agenda voor gemaakt. De nominatie geeft ons energie om voortvarend aan de slag te gaan met de gezamenlijke omgevingsvisie.”

De Aandeslag-Trofee wordt ieder jaar uitgereikt aan een project waarbij op inspirerende wijze aan de slag is gegaan met de Omgevingswet. Er zijn dit jaar zes genomineerden. Hart van Holland is de eerste. De komende weken wordt er steeds weer een nieuwe nominatie bekendgemaakt. Wie dat zijn, is nu nog geheim. Vanaf 15 augustus kan iedereen stemmen op de genomineerden via de website aandeslagmetdeomgevingswet.nl.

Minister Ollongren reikt op 10 september de trofee uit tijdens het Praktijkfestival Omgevingswet in Den Haag.

Leiden Politiek Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×