Wethouder Gardeniers (rechts) presenteerde gisteren het jaarverslag en het financiële toekomstperspectief van de gemeente Leiderdorp.

Leiderdorpse financiele stukken gepresenteerd

Gisteravond werden in het gemeentehuis van Leiderdorp de gemeentelijke jaarrekening over 2017 en de Kadernota 2019-2022 gepresenteerd. Uit de jaarstukken blijkt dat Leiderdorp 2017 met een voordelig rekeningresultaat van 1,2 miljoen heeft afgesloten. Alle wethouders bleven netjes binnen hun begroting, vertelde wethouder Jeff Gardeniers in zijn toelichting op de stukken, maar ook uitstel van verschillende projecten liggen aan het positieve resultaat ten grondslag.

Marleen Hogendoorn was gisteravond bij de presentatie van de financiële stukken in Leiderdorp en sprak erover met CDA-wethouder Jeff Gardeniers (financiën).

De Kadernota, dat is heet financiële doorkijkje van de gemeente voor de komende vier jaar, bevat voorstellen met betrekking tot de financiële uitgangspunten en kaders voor de samenstelling van de begroting 2019 die na de zomer wordt opgesteld. De gemeenteraad wordt erin geadviseerd terughoudend te zijn met nieuw beleid. Fractievoorzitter Jeroen Hendriks van D66, een van de weinige raadsleden die gisteren aanwezig was bij de presentatie van de stukken, sprak daarom van een ‘beleidsarme kadernota.’

Gardeniers herkent dat wel: “In de Kadernota zijn de plannen uit het coalitieakkoord nog niet verwerkt en is de tegenvaller uit de meicirculaire er nog niet in verwerkt. Een paar keer per jaar informeert het rijk de gemeentebesturen over de te verwachten bijdrage uit heet Gemeentefonds. In maart werd een meevaller ingeboekt, nu dus een tegenvaller. Daarover wordt de raad binnenkort nader geïnformeerd.

Leiderdorp Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×