(Foto: Chris de Waard).

Flats langs Willem de Zwijgerlaan maken plaats voor nieuwbouw (maar geen hoogbouw)

Woningcorporatie De Sleutels heeft plannen gemaakt voor de sloop van circa honderd flatwoningen langs de Willem de Zwijgerlaan. De verouderde woongebouwen gaan als de huurders instemmen in 2020 tegen de vlakte om plaats te maken voor nieuwbouw. Het is de bedoeling dat er een kleine tweehonderd appartementen worden teruggebouwd.

De nieuwbouw moet volgens corporatiedirecteur Van den Berg passen bij de achterliggende Prinsessenbuurt. “Het wordt daarom geen hoogbouw”. De gemeente Leiden wil de komende jaren zo’n 8.500 woningen bijbouwen waarvan een flink deel in de sociale sector. Met name langs toegangswegen, zo werd onlangs afgesproken in het coalitieakkoord. De Willem de Zwijgerlaan valt daar volgens Van den Berg niet onder: “Dat is een doorgaande weg met aan weerszijden woonwijken”. In het coalitieakkoord is de Willem de Zwijgerlaan wel opgenomen als kansrijke grote as voor grootschalige woningbouw.

Chris de Waard sprak met directeur Gerda van den Berg van De Sleutels over de plannen die de corporatie momenteel uitwerkt.

Renovatie lost klachten niet op
Eind 2017 is door De Sleutels een woononderzoek uitgevoerd onder de bewoners van Willem de Zwijgerlaan 205 tot en met 411. Daaruit bleek wat de corporatie eigenlijk al wist: Veel bewoners zijn niet tevreden over de woning. Een groot deel  van de huurders heeft last van vocht, tocht, kou en schimmel in de woning. Ook waren er veel klachten over geluid en stank. Uit technisch onderzoek blijkt dat een renovatie de klachten niet verhelpt en onvoldoende comfort oplevert voor de bewoners.

Huurderbelangenvereniging stemt in met sloopplan
De bewoners zijn onlangs door De Sleutels geïnformeerd over het besluit en hebben het Sociaal Plan ontvangen. Daarin staan de rechten en plichten van de huurders beschreven. In een zogenoemde draagvlakmeting gaat de corporatie hen de komende tijd vragen om in te stemmen met de plannen. De huurdersbelangenvereniging van de Sleutels, de HBE, is al akkoord met het sloopplan.

Planning
Van den Berg hoopt dat begin 2019 toestemming van de gemeente komt voor de sloop. Dan treedt ook het Sociaal Plan in werking. Bewoners kunnen vanaf dan met stadvernieuwingsurgentie en verhuiskostenvergoeding op zoek naar een andere woning. Daar krijgen ze anderhalf jaar de tijd voor.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×