Burgemeester Lenferink op bezoek in de Bed-Bad-Broodvoorziening aan het Maansteenpad in Leiden. (Foto: Chris de Waard).

Leidse Bed-bad-broodvoorziening wordt mogelijk Landelijke vreemdelingenvoorziening

De gemeente Leiden heeft een project afgerond waarbij in een intensieve samenwerking tussen de Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen Leiden, de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is gewerkt aan individuele toekomstplannen voor de illegale vluchtelingen die sinds twee jaar in Leiden worden opgevangen.

In de Leidse Bed-, Bad- en Broodvoorziening (BBB) worden vluchtelingen opgevangen die in principe niet in ons land mogen blijven. Deze ‘ongedocumenteerden’ kunnen echter vaak niet uitgezet worden, omdat het land van herkomst niet meewerkt. Met de BBB-voorziening aan het Maansteenpad in de Hoge Mors voorkomt Leiden dat deze mensen een zwervend bestaan moeten leiden.

Maar dat heeft wel een prijs. En die is de afgelopen jaren ook nog eens flink opgelopen. Dat blijkt uit een brief van wethouder Marleen Damen (PvdA, gezond, jeugdzorg en welzijn). Doordat zich met enige regelmaat incidenten voordeden met vluchtelingen die niet wilden accepteren dat ze geen recht op verblijf hadden, werd al in 2016 overgeschakeld naar 24-uurs beveiliging van de BBB-voorziening. Dat kostte de gemeente uiteindelijk een slordige 80.000 euro extra (van 245.000 euro naar 325.000 euro).

Ook is per 2018 de Rijksbijdrage voor de voorziening weggevallen. Het kabinet wil niet dat gemeenten tegen het rijksbeleid in opvang voor illegale vreemdelingen in stand houden en heeft daarom de geldkraan dichtgedraaid. Het gaat hierbij om 180.000 euro per jaar die Leiden nu zelf moet ophoesten.

Vorige maand is staatssecretaris Mark Habers van Justitie en Veiligheid op werkbezoek in Leiden geweest. Daarbij is hij door burgemeester Lenferink uitgebreid bijgepraat over de opvang in Leiden en de samenwerking die de gemeente heeft met het ministerie op het gebied van migratie.

De Rijksoverheid wil de effectiviteit van het terugkeerbeleid verbeteren en kijkt daarvoor ook naar de ervaring die de afgelopen jaren in gemeenten is opgedaan. Met het opzetten van Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV’s) wil het kabinet een antwoord geven op de ongewenste BBB’s. Of ook de BBB in Leiden op termijn wordt omgevormd tot LVV is nog niet bekend, maar de kans daarop lijkt groot. Voordeel voor Leiden is daarbij dat het rijk de bekostiging weer overneemt.

De vorming van LVV’s laat naar verwachting nog wel enige tijd op zich wachten. Omdat de gemeente Leiden tot die tijd de BBB wil handhaven, is de gemeente nu op zoek naar het openhouden van de voorziening tegen lagere kosten. Daarbij wordt gekeken of de beveiliging overdag kan worden afgeschaald, dat levert 75.000 euro op, en ook of er meer met vrijwilligers kan worden gewerkt. Ook probeert Leiden via de VNG om het wegvallen van de rijksbijdrage ongedaan te maken.

Leiden Maatschappij Politiek Bed-bad-broodvoorziening


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×