(Foto: Buro JP).

Corporaties en nieuwe gemeenteraad maken kennis

Leidse raadsleden hebben kennis gemaakt met de Leidse corporaties de Sleutels, Ons Doel en Portaal. Dat gebeurde tijdens een kennismakingsbijeenkomst die de corporaties georganiseerden in de Nieuwe Energie in Leiden. De corporaties en gemeente hebben elkaar nodig om voldoende, betaalbare en duurzame woningen in
Leiden te realiseren. “We staan samen voor een flinke opgave. Vandaar dat we de nieuwe raadsleden
uitnodigden om met hen in gesprek te gaan over de thema’s en de dilemma’s die spelen in de Leidse
volkshuisvesting,” zo melden de drie corporaties in een gezamenlijke terugblik op de bijeenkomst.

De nieuw aangetreden raadsleden kregen een korte introductie-quiz, waarna elke afzonderlijke corporatie zichzelf voorstelde en iets vertelde over één van de thema’s uit het Woonmanifest. Zo vertelden Miriam van Dijk en Suzanne Bouwman van Ons Doel over het thema ‘Beschikbaarheid en Betaalbaarheid’en stipten daarbij de belangrijkste dilemma’s aan zoals beschikbaarheid van locaties om sociale woningen te bouwen en hoe creatieve oplossingen kunnen helpen. Aan de hand van een casus uit de praktijk illustreerden zij hoe maatwerk een oplossing kan zijn bij het thema betaalbaarheid.

Directeur Gerda van den Berg van De Sleutels belichtte het thema ‘Wonen en Zorg’. “De trend is dat mensen langer in hun eigen woning blijven wonen, ook als zij zorg nodig hebben. Als corporatie proberen wij daar rekening mee te houden. Bijvoorbeeld door scootmobiel oplaadruimtes te creëren in een complex. Dan is samenwerking met de gemeente essentieel, om dat voor elkaar te krijgen.”

Manager Volkshuisvesting Jet Bicker Caarten van Portaal richtte zich op Duurzaamheid. “Corporaties hebben een enorme klus als het gaat om het verduurzamen van de woningen. In 2050 moet de woningvoorraad CO2 neutraal zijn en in Leiden werken de corporaties ook mee aan het ‘gasloos’ maken van woningen en de klimaatadaptatie. De opgave is groter dan ons huishoudboekje toe laat. Samen met de gemeente moeten we hiervoor een oplossing vinden.”

Leiden Maatschappij Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×