Wethouder Ton de Gans te gast in de studio van Politiek071. (Foto: Lieuwe van Slooten).

Wethouder Ton de Gans: 'wat Zoeterwoude wil moet ook in regio passen'

In de laatste raadsvergadering voor de zomer, ging het afgelopen donderdag in Zoeterwoude over de financiële keuzes van het gemeentebestuur. In Politiek071 legde wethouder Ton de Gans (Financiën) die keuzes uit en kwamen ook andere thema’s uit de Zoeterwoudse politiek ter sprake. “Wat we in Zoeterwoude willen, zal ook moeten passen in waar we regionaal mee bezig zijn.”

Keuzes maken
Als wethouder van financiën is De Gans de afgelopen tijd druk bezig geweest om de perspectiefnota op te stellen, een document waarop de wensen van het gemeentebestuur in geld worden uitgedrukt. “Wat voor elke gemeente geldt, is dat er de aankomende jaren maatregelen op het gebied van duurzaamheid genomen moeten worden.” De Gans noemt daarbij onder andere het project ‘Klimaatbestendig Rijndijk’, waarbij de gemeente, ondernemers en inwoners samen gaan werken aan duurzame ontwikkeling.

Wethouder Ton de Gans in gesprek met IJsbrand Terpstra in Politiek071

Het gaat echter niet altijd over de belangen van Zoeterwoude alleen. “Datgene wat wij willen doen, zal ook moeten passen in wat we regionaal met elkaar hebben afgesproken.” Om die reden is er in het verleden bijvoorbeeld afgesproken dat er op de Weidelaan in Zoeterwoude woningen gebouwd gaan worden en dat de huidige kassen op de Papenweg plaatsmaken voor een stuk natuur. “Dat heeft te maken met de ruimte-voor-ruimte afspraken die in de provincie gemaakt zijn.” Volgens die afspraken moeten woningen die in de natuur worden gebouwd, worden gecompenseerd met nieuwe natuur.

Jeugdzorg
Kritiek was er afgelopen donderdag in de gemeenteraad op het feit dat Zoeterwoude nu onderaan de streep betaalt voor een deel van de jeugdzorg die Leiden gebruikt. “De afspraken in de jeugdzorg zijn er op gebaseerd dat je gezamenlijk de lusten en de lasten draagt”, aldus De Gans. “Als andere partijen daar op hun eigen manier naar gaan kijken, dan kan dat best impact hebben voor een gemeente als Zoeterwoude. Daarom begrijp ik de zorgen en de discussie daarover ook.” Burgemeester Liesbeth Bloemen, die de Jeugdzorg in haar takenpakket heeft, gaat de komende tijd kijken op welke manier dit in de toekomst verbeterd kan worden.

Politiek Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×