Geen grote Ikea, dan maar duurzame energiewinning in Bospolder

Er komt geen grootschalig Ikea woonwarenhuis in Leiderdorp, zo blijkt uit antwoorden van het College van B en W. Bart Hoenen (VVD) en Jeroen Hendriks (D66) vroegen het college hoe groot de kans is dat Ikea een vestiging opent in het dorp. Er is nu een plan om de grond in de Bospolder in te zetten voor duurzame energiewinning totdat er een definitieve bestemming aan wordt gegeven.

Marleen Hogendoorn in gesprek met wethouder Willem Joosten over Ikea in Leiderdorp.

In de raadsvergadering van 28 mei deelde wethouder Wassenaar nog mee dat Ikea ondanks eerdere toezeggingen deze zomer niet met een bouwplan zal komen. Een dag later ontving het college een brief van Ikea waarin stond dat de investeringsaanvraag niet is goedgekeurd in verband met het gewijzigde expansiebeleid. Het college is op 21 juni weer in gesprek gegaan met het bedrijf. Daarin werd bevestigd dat er geen grootschalig woonwarenhuis komt in de Bospolder. Ikea doet momenteel in Nederland onderzoek of substantieel kleinere vestigingen mogelijk zijn. Conclusies van dit onderzoek duren nog wel even, ze zullen niet voor het einde van 2018 bekend zijn. De Leiderdorpse locatie blijft voor Ikea  desondanks interessant, ze zijn daarom niet van plan het terrein te verkopen.

Ikea is bereid om mee te denken over een tijdelijke invulling van de locatie in afwachting van verdere ontwikkelingen. Een aantal raadsleden (Jeroen Hendriks van D66, Geert Schipaanboord van CU-SGP, Roeland Schmidt van PvdA en Bob Vastenhoud van Groenlinks) is dat ook, gezien de ingediende motie over onderzoek naar de mogelijkheden van tijdelijke energieopwekking op het nu braakliggende terrein van zo’n 4,5 hectare. “De braakliggende grond zou een prima locatie zijn voor het realiseren van een tijdelijke energieopwekking, bijvoorbeeld met een zonneweide of door teelt van biomassa. Een hectare zonneweide zou bijvoorbeeld genoeg stroom opleveren voor circa tweehonderd huishoudens, het hele terrein zou dus potentieel ruim achthonderd Leiderdorpse huishoudens van stroom kunnen voorzien,” aldus de indieners.

Leiderdorp Politiek Regio Ikea-locatie Leiderdorp


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×