Ruime meerderheid Leidse gemeenteraad wil stadsbreed vuurwerkverbod

51

Over enkele jaren mogen particulieren in Leiden geen vuurwerk meer kopen of afsteken. In plaats daarvan komt er een centrale vuurwerkshow bij de Lammermarkt en mogelijk wordt er ook op wijkniveau iets georganiseerd.

Chris de Waard in gesprek met fractievoorzitter Martine van Schaik van de Partij voor de Dieren over de breed gesteunde oproep.

Hoe de uitwerking precies gaat verlopen is nog onduidelijk, maar dat Leiden afstevent op een stadsbreed vuurwerkverbod is helder. Ondanks de problemen die burgemeester Lenferink ziet bij het instellen van zo’n stadsbreed verbod, nam de gemeenteraad  afgelopen nacht de motie aan die de Partij voor de Dieren indiende samen met de PvdA, GroenLinks, de SP, D66 en de ChristenUnie. Daarin wordt de gemeente opgeroepen om een stappenplan te maken om van Leiden nog in deze collegeperiode één grote vuurwerkvrije zone te maken.

Chris de Waard in gesprek met VVD-raadslid Tom Leest die hoopt dat aan een stadsbreed verbod zoveel problemen kleven dat het er toch niet van komt.

Centrale vuurwerkshow
Om vuurwerkliefhebbers tegemoet te komen, komt er een centrale vuurwerkshow, maar niet voordat op veel meer plekken een vuurwerkverbod van kracht is geworden. Anders krijg je alleen maar meer vuurwerk, zo is de gedachte.

Overleg met regio
Na de zomer moet het college een voorstel klaar hebben, inclusief een overzicht van de kosten die de aanpak met zich meebrengt. In de tussentijd kan Leiden dan ook in overleg treden met de buurgemeenten, omdat een Leids verbod kan leiden tot meer overlast in Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude.

Delen

51 reacties

 1. R. Dentener op

  Jammer dat de VVD deze opstelling kiest in het raadsdebat, zich daarmee van haar slechtste kant laat zien richting de burger en signalen uit de samenleving (inclusief de politie) volkomen negeert. De kromme vergelijking die er gisteravond gemaakt werd -“als hooligans een voetbalwedstrijd verstoren, dan gaan we toch ook niet voedbalwedstrijden helemaal verbieden”- vond ik echt beneden peil. Evenals de niet-onderbouwde stelling dat Leidenaren uit de wijken buiten het centrum niet naar een centrale vuurwerkshow in de binnenstad zouden gaan kijken. ‘The proof of the pudiing is in the eating’ zou ik zo zeggen. Goed dat de meerderheid van de gemeenteraad de motie heeft aangenomen en de burgemeester opdracht heeft gegeven er serieus mee aan de slag te gaan. Hij komt er voor de benodigde (juridische) expertise vast wel uit met de andere collega’s uit de VNG.

  • Eus de Watergeus op

   Ik ben net als jij warm voorstander van een verbod en verheug me op een centrale vuurwerkshow. Tegelijkertijd heb ik wel begrip voor Leidenaren die betreuren dat ze niet meer hun eigen vuurwerk mogen afsteken. Volgens mij gaat de vergelijking met hooliganisme van de VVD vrij snel mank, echter kan van de partijen die voor een verbod en een centrale show zijn evenzeer gezegd worden dat zij signalen uit de samenleving negeren.

 2. Marcellus_B op

  Succes met handhaven linksmensen.
  Zodra het verbod er is zal ik, sinds lange tijd, weer vuurwerk af gaan steken. Ik denk ook al te weten waar.

  • Eus de Watergeus op

   Natuurlijk doe je dat. Maar over 10-15 jaar weet je niet beter dan dat eigen vuurwerk verleden tijd is.

  • U waant zich vast een ware vrijheidsstrijder, anderen zien de puber. En eindigt u daar met een verkapt dreigement jegens de gemeenteraad, vuurwerk afsteken op het stadhuisplein, een vuurpijl mikken op een van de ruiten van het stadhuis? Dan valt het mom van de vrijheidsstrijder definitief van het gezicht en toont het verongelijkt gezicht van de hooligan without a cause, doordeweeks een keurige huisvader. Verongelijkt schoppen tegen wie-geven-we-nu-weer-eens-de-schuld-om-daarna-te-kunnen-beuken-voor-ons-goede-doel. Jongens waren we, maar niet zo aardig.

 3. Een Leids burger op

  Moeten die sLinksgroene rakkertjes en stakkertjes zich eigenlijk niet meer druk maken om het milieu zoals ze doorgaans gewoon zijn te doen? (en de PvdD over dieren die bang zijn van vuurwerk)
  Of is een centrale vuurwerkshow dan minder milieubelastend en minder lawaai?

  Men kan zich inderdaad afvragen of er, practisch gezien, genoeg capaciteit zal zijn om tenslotte een algeheel vuurwerkverbod voldoende te kunnen handhaven. Maar het wordt blijkbaar in fasen ingevoerd.

  ¨als hooligans een voetbalwedstrijd verstoren, dan gaan we toch ook niet voedbalwedstrijden helemaal verbieden.¨ Zo gek vind ik die vergelijking niet als ik die even vertaal naar: als een aantal mensen niet goed met vuurwerk kan omgaan moet je dan daarom vuurwerk afsteken dan gaan verbieden?

  • Eus de Watergeus op

   Een vuurwerkshow is misschien voor sommigen surrogaat maar nog altijd meer dan volledige afschaffing. Een vergelijkbaar surrogaat is bij voetbal niet denkbaar. Dat het milieu gebaat is bij dit plan lijkt me duidelijk. Er wordt per saldo minder vuurwerk, want plaatselijk, afgestoken waardoor ook de puinhoop op 1 januari een stuk minder is. Ook geluidsoverlast wordt gezien als milieubelasting vanuit een antropocentrisch (vs ecocentrisch) perspectief.

   • R. Dentener op

    @Leidse burger ‘handhaving en capaciteit’: vergelijk het met de verkeerswetgeving. Er zijn pakweg 8 miljoen autobezitters in Nederland. Hoeveel politiemedewerkers zijn er om de maximale snelheid te handhaven en hardrijders te beboeten? En toch houdt de meerderheid van de autogebruikers zich aan de opgelegde snelheid. Waarom? Omdat de pakkans reëel is en de hoogte van de boetes afschrikwekkend werkt. Een eenmaal ingesteld vuurwerkverbod dient dan ook gepaard te gaan met een afschrikwekkende boete. Aanvullend nog op de vergelijking vuurwerk met oudjaar en voetbalwedstrijden: het bezoeken van een voetbalwedstrijd vormt een vermijdbaar risico; je hoeft er immers niet naar toe. Het afsteken van vuurwerk werkt indiscriminatoir; als je de pech hebt wordt je er door geraakt.
    Ik ben eerlijk gezegd minder te spreken over het eveneens gisteren ingestelde fietsverbod op marktdagen. Dát is echt een loze maatregel en niet te handhaven. Niet met 2 centraal geplaatste -en ook niet met meer dan 50 bordjes (!) op elke straathoek/steeg uitkomend op de Nieuwe Rijn-Vismarkt-Botermarkt.

  • Een Leids burger op

   @EUS
   Bij voetbal kan de wedstrijd stil gelegd worden als het uit de hand gaat lopen maar we gaan dan toch ook niet zeggen dat men voortaan alleen nog maar op 1 bepaalde plaats zou mogen voetballen.(zoals nu dan bij dat centrale vuurwerk.)
   .
   Of er minder vuurwerk afgeschoten zal worden en minder lawaai zal zijn zal afhangen hoe groot die centrale vuurwerkshow dan zal zijn en of er alleen sprake is van siervuurwerk of ook knalvuurwerk. Wel is het zo dat de rommel dan niet zo verspreid over de stad zal zijn maar met dat soort argumentatie zou men er ook voor kunnen pleiten om 3-oktober dan maar op 1 locatie te houden en ook niet verspreid in de stad: dat doen we ook niet dus. JANW(hieronder) heeft zo te zien mijn redenatie prima begrepen als hij spottend wil voorstellen om huisdieren te gaan verbieden.

   @Dentener
   “voetbalwedstrijd vormt een vermijdbaar risico: je hoeft er immers niet naar toe.” Ja René, maar men hoeft ook geen vuurwerk af te steken of in de nabijheid van mensen te gaan staan die dat wel doen. Dat is dus ook vermijdbaar.
   Een hoge boete werkt alleen afschrikwekkend als die ook daadwerkelijk opgelegd kan worden en de overtreder betrapt kan worden. De pakkans moet dus groot zijn anders is zoiets een lachertje. Er zal dus veel (extra) handhaving nodig zijn. En dat kost ook geld.

  • Elke dierenliefhebber ziet dat vuurwerk voor huisdieren schadelijk is. Veel mensen houden va dieren(niet alleen de PVDD stemmers) en zelfs niet linkse mensen!

 4. Een verstandig besluit van de gemeenteraad. De VVD vindt zo’n verbod uiteraard marktverstorend en dus verwerpelijk. Dat er slachtoffers vallen beschouwen de marktfundamentalisten als bijkomende schade, niks aan te doen, en bovendien goed voor de gezondheidsbranche of het begrafeniswezen.

 5. Het gaat dus om veiligheid, verontreiniging, lawaaioverlast en alle bijkomende extra kosten, daarom heeft de gemeenteraad ingestemd met een totaal afsteek verbod voor vuurwerkjes. Als ik dit zo doortrek, lijkt het mij niet meer dan logisch om nu ook het houden van huisdieren te gaan verbieden. Die beesten schijten, blaffen, miauwen en verontreinigen het hele jaar door. Dat is van een totaal andere orde dan eens per jaar drie uurtjes een vuurwerkje afsteken. Je hebt geen hogere wiskunde nodig om uit te rekenen dat de CO2 footprint van alle huisdieren in Leiden stukken hoger ligt dan die drie uurtjes per jaar vuurwerkplezier voor de jeugd. Het afgelopen jaar waren er in Leiden negen vuurwerk slachtoffers te betreuren waarvan één ernstig (das pech, oog weg). Hebben de bollebozen in de gemeenteraad al eens nagedacht hoeveel mensen zich onder doktersbehandeling moeten stellen door een honden of kattenbeet? En vergeet dan ook niet die 10% van de bevolking die een huisdier allergie heeft en daarvoor dagelijks medicatie nodig heeft. Of de mensen die uit angst voor dieren (vooral honden) niet meer over straat durven gaan. De medische kosten die door het houden van huisdieren ontstaan, zijn een veelvoud van de kosten van die negen vuurwerkslachtoffers. Met het oog op de doelstellingen (veiligheid, verontreiniging, lawaaioverlast en medische kosten) die ertoe geleidt hebben dat het afsteken van een vuurwerkje verboten ist, denk ik dat het verbieden van huisdieren een appeltje-eitje zal zijn om dit er bij de volgende raadsvergadering doorheen te jassen. De huisdieren scoren over het gehele jaar meer negatieve punten dan het afsteken van een vuurwerkje op oudjaarsavond. Wanneer kunnen we dit voorstel in de raad verwachten? Doorpakken raadsleden, jullie kunnen het! Ik verwacht hier natuurlijk helemaal niets van. De redenen die gegeven zijn om vuurwerk afsteken te verbieden zijn puur voor de bühne, er zitten een paar gristen-groene fundamentalisten in de raad die hun zin doordrukken en de rest loopt gedwee als een schaap mee. Als het puur om veiligheid, verontreiniging, lawaaioverlast en medische kosten gaat dan brengt mijn verbod op huisdieren een tot de macht 10 groter profijt dan het verbieden van het afsteken van een vuurwerkje. Helaas voor de Leidenaar, de raadleden praten graag, maar slaan rekenen liever over.

  • Marcellus_B op

   Kijk zo een verbod, op los kunnen lopende huisdieren dus, zou ik dan weer wel helemaal voor zijn. In Nederland zijn er gemiddeld 3600 doktersbehandelingen per jaar nodig wegens hondenbeten.

  • Eus de Watergeus op

   Je pleidooi voor een verbod op het houden van huisdieren geeft een interessante en originele invalshoek. Alhoewel vuurwerk en huisdieren betrekkelijk los staan van elkaar, een verbod op het een verhindert niet een verbod op het ander, waag ik me toch aan een korte analyse van de verschillen. Gemeentebesturen maken bij het nemen van beslissingen een afweging tussen voor- en nadelen en zijn wat dat betreft net mensen. Ik vermoed dat een voorstel voor een verbod op huisdieren strandt op een gebrek aan draagvlak, dat is terug te voeren op de emotionele band tussen mens en (huis-)dier. Wat mij betreft zouden de voorstanders van eigen vuurwerk eens moeten uitleggen wat nou het grote voordeel is, in plaats van te foeteren op stadsbestuurders, scheve vergelijkingen te trekken en de nadelen te bagatelliseren. Ten slotte doet je pleidooi mij nog denken aan een argument voor afschaffing van eigen vuurwerk: mijn katten worden er onrustig van.

   • Een Leids burger op

    “een verbod op huisdieren strandt op een gebrek aan draagvlak”. Heel goed mogelijk. En hoe zou dat met een algeheel verbod op vuurwerk zijn? Is daar
    dan wel draagvlak voor onder de Leidse burgers? Misschien kan PS daar eens een “”referendum”” of peiling over houden. 🙂

    • Maarten Kersten op

     @ EenLeidseBurger: Goed meegedacht, beste ELB ! Dat is dus precies wat PS nu in de raad heeft aangekondigd om in de september-raad te gaan voorstellen. Dat kon nu helaas niet meer in deze raad, als extra motie. Wel hadden wij , vergeefs, de PvdD gevraagd tot zolang haar motie nog even op te houden en ook om het eventuele verbod, in stappen, afhankelijk te maken van een (jaarlijkse) digitale peiling, stadsbreed en per wijk.
     @Dick de Vos: die meerderheid, dat klopt niet Dick, en dat weet je! Slechts 47% oftewel slechts 340 stemmen van het gemeentelijke “LeidenPanel” waren voor afschaffen van zelf afsteken van vuurwerk! Niettemin vindt de Partij Sleutelstad dit kleine selecte panelgezelschapje absoluut niet representatief voor de Leidse bevolking en dus moet er een stadsbreed referendum of digitale peiling komen..

     • Beste Maarten, ik hoop dat je dat referendum erdoorheen krijgt, maar ik denk dat D666 daar een stokje voor zal steken. Wat ik mij afvraag, mag een stad dit zomaar zelfstandig bepalen? Is dit geen taak voor de landelijke overheid? Naar mijn idee gaat dit vuurwerkverbod in tegen het gelijkheidsbeginsel. Gelukkig begrijpen jouw collega raadsgenoten ook dat een puber die voor 4 knaken vuurwerk koopt het zich niet kan veroorloven naar de rechter te stappen. Ik denk dat het echte probleem niet zit in die paar rotjes die gedurende die 3 uur afgestoken mogen worden maar in het illegaal vuurwerk en het voortijdig afsteken daarvan. Wanneer daar nu eens wat handhaving op zou komen en er op Duitse wijze gestraft gaat worden (te vroeg afsteken max. boete van €10.000 en het voor handen hebben van illegaal vuurwerk = strafrecht) dan is dat probleem zo voorbij. In Duitsland zie je zelden dat er voor de afgesproken tijdstippen vuurwerk afgestoken wordt dit heeft puur te maken met de strafmaat en de handhaving die er daar dus wel is. En ouders zijn aansprakelijk dus die letten wel op en zorgen ervoor dat hun spruiten zich aan de regels houden. €10.000 is een boel centjes

  • Een Leids burger op

   Prima (spottende) reactie van JANW ’s pleidooi om huisdieren dan maar te gaan verbieden. Zal de PvdD vast een groot voorstander van zijn. 🙂
   Maar hoe denkt men daarop te kunnen gaan handhaven? Alleen m.b.t. tot de hondenpoep slaagt de gemeente Leiden er al niet in een fatsoenlijk (orde)handhavingsbeleid te organiseren, laat staan op het helemaal verbieden van huisdieren.

 6. Jan Smits

  Ben blij dat ik naar Drente geëmigreerd ben,hier knallen we met carbid bussen en niemand klaagt,want we staan er allemaal bij,oliebollen en een paar kratten Grolsch en Jägermeister ,maar ja Groen links en hun ”vrinden” zijn hier tot nu toe niet welkom….

  • Marcellus_B op

   Nonsens, die bewering kan je niet staven. Fact-free politics is wel helemaal jullie dingetje hè?

 7. Een Leids burger op

  @JANW
  Voor een landelijk vuurwerkverbod zal weinig draagvlak zijn.
  Maar een gemeente kan zoveel vuurwerkvrije zones instellen dat dat vrijwel neerkomt op een lokaal vuurwerkverbod. Ook zit het in de toenemende drang van de landelijke overheid om steeds meer naar gemeenten over te hevelen vanuit de gedachte dat er dan beter maatwerk geleverd zou kunnen worden en de gemeenten wel zou weten wat goed zou zijn voor haar burgers:
  Citaat:¨Gemeente bepaalt straks of er nog vuurwerk mag worden afgestoken

  Gemeenten kunnen in de toekomst mogelijk zelf bepalen of er binnen hun lokale grenzen een totaal vuurwerkverbod komt. Nu mag dat alleen voor beperkte vuurwerkvrije zones, maar nog niet voor een complete stad of heel dorp.¨
  https://www.ad.nl/politiek/gemeente-bepaalt-straks-of-er-nog-vuurwerk-mag-worden-afgestoken~a80531c0/

 8. Een Leids burger op

  @Kersten

  Mijn opmerking van dat ¨referendum¨ was natuurlijk met een spottende bedoeling.
  Maar als ik de heer De Vos(PvdD) hier hoor roepen dat een meerderheid van de bevolking voor zou zijn waag ik dat toch wel te betwijfelen en zou een representatieve peiling toch wel eens nuttig kunnen zijn. Ik denk niet dat zo´n referendum er zal komen, maar PS kan natuurlijk altijd op haar website of elders zo ’n peiling organiseren. Daar zit het probleem niet. Het probleem zit hem erin of de raad de uislag dan wil respecteren|overnemen. Als de uislag zou zijn dat een meerderheid van de Leidse burgers zo´n verbod zou willen komt dat overeen met wat het huidige stadsbestuur wil.Maar als het omgekeerde het geval is (denk ook aan RGL-referendum destijds) hebben ze een probleem. Daarom denk ik niet dat men de uitslag dan zal willen respecteren (niet bindend dus): PS wikt maar de raad beschikt|beslist.

  Persoonlijk steek ik al vele jaren geen vuurwerk meer af maar ik vind wel dat je anderen dat niet zou mogen ontnemen met een algeheel verbod. Met de argumenten die nu genoemd worden kan men dan ook het autorijden e.d. wel gaan verbieden. Dat doen we ook niet.

 9. Eus de Watergeus op

  Meer ter vermaeck dan leeringh deel ik hier nog enkele overwegingen naar aanleiding van de vergelijkingen die gemaakt werden met een verbod op vuurwerk: een verbod op voetbal, autorijden en huisdieren.
  De vergelijkingen zijn alle scheef, maar kunnen wel helpen een en ander in perspectief te plaatsen. Er wordt gezocht naar verschijnselen met vergelijkbare nadelen als eigen vuurwerk. Die zijn er in overvloed. Voor een compleet beeld moet echter ook gekeken worden naar de voordelen, de waarde die verschijnselen vertegenwoordigen voor de samenleving. Die is goed te duiden door zich af te vragen wat er gebeurt als een verbod wordt ingevoerd.
  .
  Onvrede over een verbod op vuurwerk kanaliseert zich door woedende reacties op fora, burgerlijke ongehoorzaamheid en een niet bij naam te noemen enkeling die zijn pijlen letterlijk op het gemeentehuis richt. Dit houdt enige jaren aan en ebt dan weg.
  .
  Een verbod op voetbal maakt de hooligan los in de allerbraafste der seizoenskaarthouders en inzet van het leger zal nodig zijn om te voorkomen dat het Binnenhof tot de grond wordt afgebroken. De economische schade is aanzienlijk. Teleurstelling is er ook bij jeugdige voetballertjes die een andere vrijetijdsbesteding moeten zoeken.
  .
  Afschaffing van autorijden leidt, los van de nodige volkswoede, tot een economische crisis die de beurskrach van 1929 reduceert tot een conjunctuurdipje. Totale maatschappelijke ontwrichting is te voorzien. Er zijn decennia nodig om iets van een economisch evenwicht te hervinden met kleinschalige gemeenschappen.
  .
  De gevolgen van een verbod op huisdieren zijn lastiger te voorspellen. De verwachte volkswoede is in eerste instantie waarschijnlijk nog wel te beteugelen met repressie, maar de effecten op langere termijn zijn mogelijk zeer negatief. Onbegrip, eenzaamheid en verdriet leiden tot psychische problemen bij delen van de bevolking.
  .
  Een bindend stadsreferendum inzake een vuurwerkverbod juich ik toe. Het kan helpen draagvlak te creëren, ongeacht de uitkomst. Ik kan uit het bericht van Maarten Kersten niet opmaken of een referendum in ons geval een gepasseerd station is. Overigens moet in het achterhoofd worden gehouden dat de uitkomst alleen iets zegt over de verhouding voor- en tegenstanders, niet over de waarde die eigen vuurwerk vertegenwoordigt voor de liefhebbers.

  • Een Leids burger op

   Er werd niet gezocht naar vergelijkbare nadelen, maar juist naar grotere.
   Bij autorijden het hele jaar door treden juist veel meer slachtoffers op dan bij die ene dag bij dat vuurwerk.Toch gaan we daarom autorijden ook niet verbieden. (juist vanwege de voordelen die er ook zijn)
   .
   ¨als hooligans een voetbalwedstrijd verstoren, dan gaan we toch ook niet voetbalwedstrijden helemaal verbieden.¨ Zo gek vind ik die vergelijking niet als ik die even vertaal naar: als een aantal mensen niet goed met vuurwerk kan omgaan moet je dan daarom vuurwerk afsteken dan helemaal gaan verbieden?
   .
   Het gaat er dus helemaal niet om om voetbalwedstrijden, autorijden of het houden van huisdieren te willen verbieden maar om de redenen die nu aangevoerd worden voor een totaal vuurwerkverbod terwijl andere zaken veel schadelijker (kunnen) zijn.
   .
   Dat dieren bang zijn van die knallen kan ik me wel voorstellen maar het duurt maar een paar uur.Thuis hadden wij heel vroeger een hond die bang was van onweer. Ik zou bijna spottend voorstellen: onweer dan ook maar (lokaal) verbieden? 🙂

   ¨Een bindend stadsreferendum inzake een vuurwerkverbod juich ik toe.¨
   Ja ik ook , maar dat komt er dus niet :althans niet bindend.(zie hierboven).

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de Leidse gemeentepolitiek en bericht daar over.

Je bent nu offline