Een zeer druk bezochte bijeenkomst in Het Gebouw over het project LEAD Leiden dat bestaat uit drie woontorens aan de Willem de Zwijgerlaan. (Foto's: Emile van Aelst).

Leiden krijgt mogelijk hoogbouw die je niet, of wel, ziet

Voer voor cynici, dat zóu een omschrijving kunnen zijn van de startbijeenkomst van LEAD. Dat is de onlangs aangekondigde ontwikkeling van 550 woningen op het KPN/Monuta-terrein aan de Willem de Zwijgerlaan. Om die woningen te realiseren, zo is het plan, zullen er drie woontorens verrijzen, waarvan de hoogste 115 meter zou moeten worden. Waar in dergelijke situaties buurten en actiecomités te hoop lopen, bleef dat hier achterwege. Sterker, als we de nieren zouden moeten proeven van de meer dan tweehonderd aanwezigen dan overheerste een welwillende houding; wél met één belangrijke zorg, de auto.

Chris de Waard was aanwezig bij de startbijeenkomst en sprak met de architect, de wethouder, verschillende politieke partijen en met omwonenden.

Welwillend
De aftrap van de architect, de landschapsarchitect en de wethouder – “(plan) past binnen het beleidsakkoord” – was er een in de categorie ‘we hebben er extreem goed over nagedacht; vertrouw ons nu maar’. Niet alleen het zoveelste filmpje over het goede leven in Leiden, maar ook woordkeuze(s) wekten cynisme op. ‘Over the top‘ soms, vooral omdat op cruciale vragen het antwoord nog niet gegeven kon worden. En dat terwijl dat helemaal niet nodig bleek, want het plan is welwillend ontvangen waarbij vooral vormgeving en ‘groen’ waardering oogstten.

Film
Het wordt een gewoonte ieder(?) project in Leiden te voorzien van een presentatie over de schoonheid en bedrijvigheid in de stad. Dinsdagavond was geen uitzondering: voornamelijk mooie beelden van de binnenstad. De voice over vertélde een breder verhaal en ook meer toegesneden op de “na-oorlogse wijken”, maar beelden over de directe omgeving van de projectlocatie ontbraken.

In een gelikte videopresentatie kregen de aanwezigen het plan voorgeschoteld.

Woordkeuze
Enigszins bevreemdend was af en toe de woordkeuze. Het is toe te juichen dat “het scharnierpunt (de projectlocatie, JvdS) een forse groene impuls” krijgt en mooi dat het plan voorziet in toevoegen van de functie “verblijven” naast verplaatsen (per fiets). Het is waar dat het allemaal nog niet 100% is, maar om de situatie te betitelen als “restruimtes die groen geworden zijn”, “niemandsland”, “troosteloos” of “plukje gebouwen” doet geen recht aan de nieuwbouw en de pogingen tot nu toe, zeker die van bewoners en organisaties direct grenzend aan het gebied.

Niet zichtbaar
Samenwerkingsverband LEAD – waar in weerwil van wethouder Fleur Spijkers’ opmerking dat zij er “helemaal bleu in staat”, onbevooroordeeld dus, wel degelijk ook Leidse ambtenaren hebben geparticipeerd, vertelde één van de sheets – leverde een interessant, mooi en vast ook doordacht plan, zij het dat delen nader moeten worden onderzocht. Het deed wel wenkbrauwen fronsen dat “vanuit de binnenstad de hoogbouw niet zichtbaar (is)”. Vanuit de smalle binnenstadsstraten en -stegen niet, maar vanuit de aanliggende buurten zal de hoogbouw niet eenvoudig over het hoofd te zien zijn, hoe mooi rank ook.

Beloftes
Natuurlijk prijst een verkoper zijn product, maar het werd soms wat veel. Haast te mooi om waar te zijn, bekruipt je als toezeggingen als én “duurzaam”, én “bruisend”, én “toegankelijk”, én “beschikbaar voor iedereen” worden gedaan. De “zeven beloftes” moeten we echter, volgens LEAD zelf, zeer serieus nemen. Zeker ‘bruisend’ werd gedeeld door de aanwezigen. Het aantal stickertjes bij Horeca en bij Detailhandel was aan het eind van de avond fors. ‘Gezocht: levendigheid’ in dit deel van de stad dus.

Zwaar
Met een woningopgave van 8500 zal Leiden meer hoogbouw tegemoet kunnen zien. Zo’n voorspelling is niet al te risicovol, zeker als je je realiseert dat dit project ‘maar’ 550 woningen op zal leveren. Dat aantal is, vertelde architect Nanne de Ru, ook het minimum om het plan rendabel te maken “hóógte is nooit een doel geweest”. LEAD is in dat opzicht ook een goed voorbeeld van de zware opgave die Leiden, maar ook architecten en projectontwikkelaars, wacht: veel woningen op een kleine oppervlakte en met weinig overlast voor de omgeving. LEAD is in dat opzicht inderdaad “een spannend project”.

Verkeersafwikkeling
Wie verwachtte dat de meeste commotie zou ontstaan over de hoogte van de torens, kwam bedrogen uit. Goed, verschillende mensen willen nog eens goed kijken naar de zon- en schaduwberekeningen en simulaties – “we blijven binnen de wettelijke richtlijnen en normen” – (en de wind- en geluidstudies zijn nog helemaal niet gedaan) en er zijn twijfels over mogelijke parkeerproblemen, maar met name de verkeersafwikkeling leek zorgen te baren. Het is inderdaad een vreemd plaatje: de verkeersafwikkeling loopt niet via het autoluw ontwikkelde en aangelegde Nieuw Leyden en niet direct naar de Willem de Zwijgerlaan. Duidelijk botsende belangen, waarbij de vraag rijst of de ontwikkelaars van de Leidse Ring niet óók water bij de wijn zouden moeten doen.

Participatie
De komende weken zullen drie bijeenkomsten worden belegd voor diegenen die willen meedenken over de realisatie van het project. Op 18 oktober is er daarna weer een plenaire bijeenkomst waar naar verwachting een definitiever plan kan worden gepresenteerd. Als het goed is, zijn dan ook de zorgen weggenomen over de parkeerdruk “met de laagste norm van 1,1 parkeerplaats per woning moeten er 600 parkeerplaatsen komen, maar die komen er niet in dit plan” en de verkeersafwikkeling.

Bouwwethouder Fleur Spijker gaf aan het begin van de avond een eerste (positieve) reactie op het plan.

Leiden Maatschappij Nieuws Politiek Reportage LEAD


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×