Juridische strijd om kosten sanering asbest voormalige Vliko-locatie

Bedrijventerrein Lage Zijde in Leiderdorp wordt groen ingericht. Het voormalige terrein van afvalverwerker Vliko moet wel eerst gesaneerd worden. Er is asbest aangetroffen in de bodem van het terrein dat enkele jaren geleden als ‘schoon’ aan de gemeente Leiderdorp is overgedragen.

Chris de Waard in gesprek met de Leiderdorpse wethouder Jeff Gardeniers over de herinrichting en sanering van het oude Vliko-terrein aan de Achthovenerweg.

In het najaar van 2016 verhuisde Vliko dat inmiddels Renewi heet naar Bedrijventerrein Grote Polder in Zoeterwoude. Ook rond die verhuizing werd het oude terrein al onderzocht, maar toen werd niets gevonden. Boringen in betonplaten op het terrein hebben nu uitgewezen dat daaronder wel asbest ligt.

Wie opdraait voor de kosten van het opruimen van het asbest is voer voor juristen. Wethouder Gardeniers wil er daarom niet al teveel over zeggen. “De omgevingsdienst moet nu eerst een uitspraak doen over de noodzaak van het verwijderen van het asbest. Dat wachten we af.” De gemeente betaalde samen met het rijk en de provincie voor de uitplaatsing van Vliko naar Zoeterwoude. Leiderdorp trok er anderhalf miljoen voor uit. Met dat geld moet ook de groene inrichting worden betaald.

Op 17 september gaat de Leiderdorpse raad naar verwachting unaniem akkoord met het nieuwe bestemmingplan voor Lage Zijde. Vervolgens wordt de komende tijd gewerkt aan de groene inrichting van het gebied. Dat zal voor een belangrijk deel grasland zijn, maar er komt ook de mogelijkheid om te recreëren. Gardeniers: “We plaatsen enkele bankjes en er komt een bescheiden laarzenpad.”

Leiderdorp Politiek Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×