De buizen van Warmtelinq zijn nu al te zien tussen Rotterdam en Rijswijk. (Foto: Omroep West).

Provincie organiseert informatieavonden voor omwonenden Warmtelinq-tracé

Mensen die in de buurt wonen van het tracé van de aan te leggen Warmtelinq kunnen binnenkort terecht op een aantal informatiebijeenkomsten die de provincie Zuid-Holland organiseert rond de aanleg van het nieuwe warmtetransportnet.

Met Warmtelinq wordt restwarmte uit de Rotterdamse haven naar onze regio getransporteerd. De gesprekken zijn onderdeel van de onderzoeken naar de effecten van het ondergrondse warmteleidingnet. De gesprekken in onze regio gaan over het tracédeel dat van Rijswijk naar Leiden gaat lopen. Via deze leiding kan restwarmte uit de Rotterdamse haven worden gebruikt om huizen en gebouwen in Zuid-Holland duurzaam te verwarmen.

Gebiedsgesprekken
De gebiedsgesprekken zijn bedoeld voor belanghebbenden die meer willen weten over het tracé en hun eigen belangen willen inbrengen. Het gaat daarbij om vertegenwoordigers van natuur-, milieu- en landschapsbelangen, grondeigenaren, bedrijven en (vertegenwoordigers van) omwonenden.

Op dinsdagavond 29 november wordt van 19.00 tot 21.00 uur een bijeenkomst gehouden in het EEC Leiden aan de Haagse Schouwweg 10 in Leiden. Inloop is vanaf 18.30 uur met een broodje. Aanmelden via dit formulier is verplicht.

Donderdagavond 1 december wordt van 19.00 tot 21.00 uur een tweede bijeenkomst gehouden. Ook deze is in het EEC Leiden aan de Haagse Schouwweg 10 in Leiden. Inloop is vanaf 18.30 uur met een broodje. Ook hiervoor is aanmelden verplicht via dit formulier op de website van Warmtelinq.

Webinar
Voor geïnteresseerden die wel geïnformeerd willen worden, maar niet aan de gebiedsgesprekken willen deelnemen, wordt begin volgend jaar een webinar gehouden met de laatste stand van zaken van het project. Wie een uitnodiging voor het webinar wil ontvangen, kan zich aanmelden via dít formulier. De datum volgt nog.

Leiden Leiderdorp Regio Warmterotonde


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×