De begroting van het Oegstgeester college werd met unanieme stemmen aangenomen.

Begroting Oegstgeest 'met constructieve samenwerking' aangenomen

De begroting die vorige maand in Oegstgeest werd gepresenteerd, is dinsdagavond na een opvallend kort debat door de gehele gemeenteraad aangenomen. Daarmee is de financiële koers voor de komende vier jaar uitgezet, waarbij ‘de hand van de knip gaat voor wat nodig is en de hand erop blijft voor wat niet strikt noodzakelijk is’, aldus PrO-fractievoorzitter Melanie van Driel.

Voor wethouder Matthijs Huizing (Financiën) was het zijn eerste begrotingsbehandeling, waardoor hij ‘wel gespannen was’ omdat het ’toch wel een dingetje is, zo’n eerste begroting’. Inhoudelijk had hij echter niets te vrezen: de gemeenteraad had weinig aan te merken op de begroting voor de komende jaren. “Het werd al vrij snel duidelijk het een buitengewoon constructieve bijeenkomst zou worden”, aldus Huizing, die desondanks toch al snel weer op zoek moet naar extra financiële middelen.

Wethouder Matthijs Huizing in gesprek met verslaggever IJsbrand Terpstra

Dat heeft te maken met de gemeentelijke bijdrage vanuit het rijk, die onlangs naar beneden werd bijgesteld. “Dat heeft ook al consequenties voor 2018 en gaat ons een paar ton aan inkomsten schelen. Dat zullen we moeten proberen te repareren”, aldus de wethouder. Op de langere termijn moet Huizing op zoek naar nog eens 380.000 euro, om daarmee te voorkomen dat de lokale lasten voor inwoners van Oegstgeest in 2022 tijdelijk stijgen.

Na-ijleffect
Hart voor Oegstgeest wees de wethouder tijdens de begrotingsbehandeling namelijk op het ‘na-ijleffect’ van de precariobelasting. Die belasting, op onder meer ondergrondse leidingen, wordt vanaf 2022 verwerkt in de belasting op onroerend goed (OZB), zoals op huizen en bedrijfspanden. Doordat energiemaatschappijen later echter nog met naverrekeningen komen, zou dat in 2022 en 2023 zorgen voor dubbele lasten. “Daarom vonden wij het van belang om daar de aandacht op te vestigen en hebben uiteindelijk met VVD en CDA een motie ingediend”, aldus HvO-raadslid Karin Rosdorff. De gemeente gaat die extra kosten nu voor haar rekening nemen.

HvO-raadslid Karin Rosdorff in gesprek met verslaggever IJsbrand Terpstra

Bemoedigend
Wat bijblijft na de behandeling van de begroting is een variëteit aan moties, die van links tot rechts werden gesteund en waarbij de scheiding tussen coalitie- en oppositiepartijen even flinterdun was. “Het is bemoedigend om te zien dat er zoveel is samengewerkt”, blikte VVD-fractievoorzitter Sven Spaargaren terug. Collega-fractievoorzitter Elfred Bus (D66) gaf nog wel een kleine waarschuwing: “we moeten niet alle voorzieningen in het dorp uitkleden omdat we willen bezuinigen.”

Opvallende afwezige was de eenmansfractie van Lokaal Oegstgeest. Die meldde zich af voor de begrotingsbehandeling. Dat leverde bij diverse collega-raadsleden enige verbazing op, omdat dit volgens hen juist dé plek was om kritische (oppositie)punten naar voren te brengen. “Nu heb je het komende jaar eigenlijk geen recht van spreken meer”, aldus een van die raadsleden in het voorbijgaan. Fractievoorzitter Eelke van den Ouweelen liet alleen weten zich te hebben afgemeld en er later weer te zijn.

Advertentie

Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×