Nieuw Leids armoedebeleid moet hulp op maat leveren

15

Het Leidse college van burgemeester en wethouders heeft een nieuw armoedebeleid ontwikkeld waarin maatwerk centraal staat. Als dat wordt aangenomen verdwijnt de huidige declaratieregeling waarbij iedereen hetzelfde kan aanvragen. De Sociale Wijkteams en Jeugd- en Gezinsteams gaan dan per situatie beoordelen waar iemand die in armoede leeft aanspraak op kan maken. Ook krijgt Stichting Leergeld meer geld om te verdelen. Het is de verwachting dat het nieuwe beleid mensen beter helpt en tegelijk geld bespaart. Over vier weken wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad.

Reanne van Kleef sprak met wethouder Marleen Damen (Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn) over het nieuwe armoedebeleid.

“We hebben in Leiden best wel wat generieke regelingen voor iedereen en we willen gaan kijken wat iemand die rond de minimagrens leeft nou echt nodig heeft om weer een stap vooruit te zetten”, vertelt wethouder Marleen Damen (Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn). “Daarom zetten we de algemene declaratieregeling om naar een maatwerkregeling. De Sociale Wijkteams en Jeugd- en Gezinsteams, die dicht bij de mensen staan en goed de situatie kunnen inschatten, gaan dan geld aan de mensen geven die dat nodig hebben om de eigen regie weer te kunnen voeren.”

Geld besparen
Daarbij denkt Damen aan zaken als geld voor een gebitsrenovatie om er representatief uit te zien bij het zoeken van een baan of een maand huur voorschieten om te voorkomen dat mensen hun huis uit worden gezet. Door het geld veel gerichter in te zetten, verwacht Damen geld te kunnen besparen. “Met de declaratieregeling geven we behoorlijk wat geld uit waarvan het de vraag is of het er echt toe leidt dat mensen weer mee gaan doen in de samenleving. Uit onderzoek blijkt dat we niet kunnen aantonen dat het de situatie van mensen duurzaam heeft verbeterd. We denken dat we met het nieuwe plan minder geld, veel gerichter kunnen inzetten.”

Delen

15 reacties

 1. Volgens de roofbouw neoliberalen Mark Rutte en Klaas Dijkploff en hun landelijke trawanten bestaat er geen armoede in dit land. Want Rutte verkondigde voor zijn trotse VVD clan een tijd geleden dat een ieder voor zichzelf moet zorgen. En wanneer het even niet gaat je bij wijze van het verrutte spreken een paar voedselbonnen kunt ophalen. Rutte´s ego maatschappij vol in bloei! Zijn zakenvriendjes bij de multinationals, ziekenhuizen, verzekeraars en nutsbedrijven hebben hun kerstbonus binnenkort weer binnengehaald. En cashen lekker op de aandelenbeurzen.
  Wij kennen genoeg gezinnen in de wijk die op de rand van de armoedegrens leven. Soms zijn het inderdaad hardwerkende zzp´ers die een karig inkomen bij elkaar moeten scharrelen. De crisis is nog lang niet over zoals de sleurmedia verkondigen, velen zijn hiervan nog steeds niet hersteld.
  Goed dat Leiden hier aandacht aan besteed en maatwerk inzet om bij te springen. Nog belangrijker is dat een ieder die in zijn buurt een gezin of alleenstaande kent die in armoede leeft ook een handje helpt. B.v. bij de boodschappen of een uitje voor de kinderen. Want de sociale cohesie die door de neoliberalen in deze samenleving vernietigd lijkt, leeft nog steeds en zal overleven.

  • René Dentener op

   Theo vergeet in zijn aangeboren haat tegen liberalen maar weer gemakshalve om het volledige plaatje te schetsen. Want ook de PvdA(rbeider) heeft een aardige asociale duit in het zakje gedaan tijdens de economische crisis. Het ‘moestuinsocialisme’ van Jetta Klijnsma kwam de sociaaldemocraten op de nodige kritiek te staan toen ze in het kabinet Rutte-II zaten. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/-aalmoestuin-klijnsma-bespot-en-weggehoond-~b707a682/ Over minimabeleid gesproken…Kuch! Gelukkig is men op lokaal niveau wat beter onderlegd blijkens de aangekondigde plannen van de wethouder. Ik vraag me wel af of de verwachting van wethouder Damen uitkomt dat ze met zo’n nieuwe opzet geld zal besparen. Vergeet niet dat als je maatwerk gaat bieden je ook tegelijkertijd ermee rekening moet houden dat de uitvoeringskosten wel eens hoger zouden kunnen gaan uitvallen dan bij generieke regelingen. Zeker als er meer ketenpartners zoals sociaal wijkteam, jeugd -en gezinsteam of schuldhulpverlening betrokken moeten worden in het te leveren maatwerk.

   • Aangeboren? Ik heb niets tegen het (zuivere) liberalisme of een goed geregelde vrije markt. Ik werk al 30 jaar in de BV Nederland en ken het principe van eerlijke concurrentie. Hard werken, goede producten ontwikkelen en maken en aan de man brengen. En soms flink op je bek gaan en je verlies nemen.
    Maar de zakkenvullerij, vriendjespolitiek met de rijken, vernietiging van de sociale cohesie en het klimaat onder Rutte doen mij de haren ten berge rijzen. Deze liberale etterpuist moet zo snel weg. De PvdA, maar ook SP hebben zich laten meeslepen. En daar betalen ze nu een hoge rekening voor. Groenlinks??
    Verder hoop ik dat de gemeente Leiden natuurlijk binnen de financiële kaders goed maatwerk kan leveren. En wat niet geleverd kan worden doen wij wel als buurtbewoners. Wij hebben een baan, kunnen wat inkomen missen, en de minderbedeelden een redelijk bestaan bieden. Alle beetjes helpen.

 2. Een Leids burger op

  Als het nieuwe minimabeleid er komt is het heel goed mogelijk dat mensen die nu nog gebruik kunnen maken van de declaratieregeling dat straks niet meer kunnen. Zeker als het doel is ¨geld besparen¨ (lees bezuinigen) en er meer geld aan de strijkstok blijft hangen.
  Nu is er natuurlijk niets mis met meer maatwerk leveren maar de criteria voor vergoedingen moeten dan wel vooraf goed duidelijk zijn zodat mensen niet afhankelijk worden van de goodwill of willekeur van een of andere geitenwollensokkenbreier.

 3. Dit lijkt op weer een bezuinigingsoperatie die verkocht met de gebruikelijke ambtelijke en politieke blablabla en leugenachtigheid. Verslechtering=Verbetering, Besparing=Maatwerk, Minder=Meer, en andere Orwelliaanse nieuwspraak. “Sociale Wijkteams en Jeugd- en Gezinsteams gaan […] beoordelen waar iemand die in armoede leeft aanspraak op kan maken” doet denken aan de armenzorg en bedeling van weleer op basis van hooghartig paternalisme, vernederende liefdadigheid en niet zelden willekeur. Toen kwamen strenge vertegenwoordigers van kerkelijke instellingen, burgerlijk armenbestuur en particuliere organisaties bij de hulpbehoevenden kijken of die wel arm genoeg waren. Straks komen dus leden van genoemde “teams”, wat en wie dat ook mogen zijn. Zo wordt een recht weer een gunst.
  .
  Mensen kunnen dus beter eventuele tekenen van [vermeende] welvaart verstoppen. Haal dus verouderde/defecte apparaten en versleten inboedel te voorschijn, verberg de wat betere spullen en trek oude en kapotte kleding aan. Of komen ze wellicht onaangekondigd? Gaan die “teams” misschien ook in kasten, wasmanden en bergingen neuzen? Armen van Leiden, zorg er straks voor alle zekerheid maar voor dat er niet meer dan één tandenborstel en drie onderbroeken per gezinslid in de woning zijn!
  Dan is die huidige declaratieregeling toch te prefereren, zo lijkt mij.

  • De besluiten van B&W, nog te behandelen in de gemeenteraad (commissie en plenair):
   .
   1. Het Beleidsplan Armoedebeleid 2019-2022 vast te stellen en daarmee in te stemmen met:
   a. de introductie van het Maatwerkbudget per 1 juli 2019;
   b. de beëindiging van de Declaratieregeling per 1 juli 2019;
   c. het omvormen van de Leermiddelenregeling en Regeling bijkomende schoolkosten en het extern beleggen van de uitvoering ervan per 1 juli 2019;
   d. het kindgerichte armoedebeleid;
   e. het verrichten van onderzoek naar de meerwaarde van een kortingspas.
   f. het loslaten van het automatisme dat de gemeente jaarlijks de volledige aanvullende zorgpremie vergoed.
   2. Het Beleidsplan Armoedebeleid 2019-2022 vast te stellen voor inspraak;
   3. De inspraaktermijn vast te stellen op vier weken;
   4. De Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen 2019 vast te stellen en daarmee de beleidswijzigingen zoals bedoeld bij besluiten 1b en 1c te bekrachtigen.
   .
   Details:
   .
   B en W-nummer 18.0482 besluit d.d. 06-11-2018
   Onderwerp Beleidsplan Armoedebeleid Leiden 2019-2022
   .
   https://leiden.notubiz.nl/vergadering/491567/WM%2008-11-2018

    • René Dentener op

     Jammer de reactie van Frits2018 en een miskenning van de rol die de medewerkers van sociale wijkteams spelen in de gemeente Leiden. Deze mensen werken in de eerstelijnszorg in de wijk en vervullen een signaalfunctie die anders misschien gemist wordt als je alles maar centraal en afstandelijk zou aansturen vanuit het stadhuis. Ik heb vorig jaar wel anderhalf uur met één van hen gesproken (sociaal wijkteam Mors) en mijn indruk is juist dat ze praktisch en oplossingsgericht tewerk gaan. Vaak genoeg gaat het om crisismanagement als er weer eens iemand acuut met huisuitzetting wordt bedreigd wegens opgebouwde schulden. Om dit soort situaties in een eerder stadium te voorkomen is zo’n voorgestelde integrale en proactieve aanpak ingevolge een herzien minimabeleid zelfs te prefereren boven een generieke regeling waar juist betuttelend door beschikkingsambtenaren werd geopereerd bij de beoordeling van declaratieverzoeken.

     Ik zou zeggen, ga eens praten met iemand van zo’n sociaal wijkteam welke rol zij vervullen in het sociale domein en wat zij zelf als hun taakopvatting zien, wellicht leidt het zelfs tot andere inzichten. 😉

     Neemt niet weg dat als je een grotere rol bij de uitvoering van het nieuwe beleid ziet weggelegd voor sociale wijkteams, jeugd -en gezinsteams of schuldhulpverlening (welke laatste niet is vermeld in het nieuwsbericht, maar ik denk dat die ook wel in beeld is) de uitvoeringskosten hoger kunnen liggen dan bij zo’n generieke regeling. Daarom was het waarschijnlijk publicitair handiger geweest om te spreken over het effectiever inzetten van het instrumentarium en beschikbare budget voor minimabeleid dan van een besparing. Correct me if I am wrong.(?)

     • Een Leids burger op

      In het stuk dat Frits2018 citeerde staat bijvoorbeeld ook bij f.:¨het loslaten van het automatisme dat de gemeente jaarlijks de volledige aanvullende zorgpremie vergoed.¨Mocht dit worden losgelaten dan lijkt me het sterk onwaarschijnlijk dat dit vervolgens door de sociale wijkteams op individuele basis zal worden gerepareerd. … een bezuiniging dus.
      .
      Het moet vooraf duidelijk blijven welke kosten wel of niet vergoed worden.Pas dan kan er door de sociale wijkteams maatwerk worden geleverd.

 4. Voor de belanghebbenden zijn de nadeligste besluiten vermoedelijk “de beëindiging van de Declaratieregeling per 1 juli 2019” en “het loslaten van het automatisme dat de gemeente jaarlijks de volledige aanvullende zorgpremie vergoed.”
  De armenzorg 2.0 komt straks dus kijken of de zichtbare tekenen van armoede schrijnend genoeg zijn. Hulpbehoevenden die dankbaar en onderdanig zijn kunnen dan wellicht een aalmoes krijgen, mits ze diep buigen. De bedeling keert dus terug als het college zijn zin krijgt.
  .
  De inspraaktermijn is vastgesteld op vier weken vanaf 6 november j.l. Ik zou zeggen, maak daar gebruik van.
  .
  https://gemeente.leiden.nl/bestuur/denk-mee/inspraak/
  .
  https://www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden/Inspraakreactie/new/

 5. Lang niet iedereen met een inkomen op of net boven het sociaal minimum heeft de hierboven genoemde problemen of behoefte aan teams over de vloer. Veel mensen met een heel laag inkomen zijn wel geholpen met relatief onbureaucratische (als ik het goed begrijp} financiële hulp, zoals de declaratieregeling en “het automatisme dat de gemeente jaarlijks de volledige aanvullende zorgpremie vergoed” (sic). De grenzen tussen bijzondere bijstand met zijn vage regels en andere minimaregelingen vervagen. Dit blijkt ook uit allerlei kan-bepalingen waarmee de gemeente alle kanten op kan en waaraan een burger vrijwel geen rechten kan ontlenen.
  .
  Ik kan geen andere rationele verklaring voor de afschaffing van die voorzieningen vinden dan een beoogde bezuiniging, tenzij de gemeente op veel meer mensen snuffelaars wil afsturen.
  De armenzorg 2.0 komt dus straks wellicht kijken of de zichtbare tekenen van armoede schrijnend genoeg zijn. Zoals ik al schreef, een recht wordt weer een gunst.
  .
  De inspraaktermijn is vastgesteld op vier weken vanaf 6 november j.l. Ik zou zeggen, mensen, maak daar gebruik van.
  .
  https://gemeente.leiden.nl/bestuur/denk-mee/inspraak/
  .
  https://www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden/Inspraakreactie/new/

Over de auteur

Reanne van Kleef

Hoofdredacteur sport, politiek verslaggever, algemeen redacteur, presentator nieuws071 en sport071.

Je bent nu offline