Leiderdorpse raad kritisch tegenover bouwplannen Heelblaadjespad

De Leiderdorpse raad staat kritisch tegenover de plannen rondom de bouw van het appartementencomplex aan het Heelblaadjespad, de locatie van de voormalige Menswording. Zo bleek maandag tijdens het politiek forum.

In een overvolle raadszaal werd de kwestie besproken. Bijzonder, want het college legde dit verzoek aan het politiek forum voor, niet ter besluitvorming maar ter bespreking. De fracties werd gevraagd of ze konden instemmen met de aanpassing van het bestemmingsplan van maatschappelijke functie naar wonen en of dat kon volgens de huidige plannen van ontwikkelaar Pluis Groep.

Correspondent Marleen Hoogendoorn maakte een rondje langs politici van verschillende partijen.

Dat plan bestaat kort gezegd uit 21 appartementen en maatschappelijke ruimte, verdeeld over 4 bouwlagen. Begin deze maand werden de plannen hiervoor gepresenteerd. Het dossier kreeg eind november een staartje toen wethouder Jeff Gardeniers aftrad. Reden van zijn vertrek was een vertrouwensbreuk binnen het college, nadat hij een mail van de projectontwikkelaar aan het college doorstuurde naar de fractie van het CDA. In die mail kwam de Pluis Groep hard uit de hoek, wat niet bij iedereen even goed is gevallen.

Rauw op ons dak
Er hadden zich zes insprekers gemeld, voornamelijk bezorgde omwonenden van het Heelblaadjespad. “We hebben veel gesprekken gehad in de buurt. Deze plannen vielen rauw op ons dak,” aldus meneer Masseling die net een huis in de buurt had gekocht. “Onze privacy wordt geschonden in het plannen zoals nu geschetst. Er kan zo in onze ramen worden gekeken, er is minder zonlicht en minder licht in het algemeen. We zijn als buurt niet fatsoenlijk geïnformeerd.” Een andere inwoner van het dorp vertelde dat hij eerder 300 handtekeningen had ingezameld om de functie van het gebouw te behouden. “Wat blijft er van onze buurt over als het bestemmingsplan wordt aangepast? Onze privacy wordt aangetast, er zal meer lawaai zijn, de parkeersituatie zal veranderen en de veiligheid wordt aangetast. Laat het plan dus niet doorgaan.”

Een deel van de insprekers tijdens het politiek forum

Behoefte aan appartementen
Ook oud-raadslid van het CDA Ria van Diepen sprak in. “Red de Menswording, breek het niet af!” was haar advies. Ze wil graag dat het een monumentale status krijgt. Meneer Van Dijk, van de MR van de Elckerlyc school, uitte zijn zorgen over de veiligheid van de schoolgaande kinderen. “Er is onvoldoende gekeken naar de veiligheid van de kinderen die van en naar school gaan. Stem niet in met dit plan. We zijn altijd bereid mee te denken met een nieuw plan.” Ook uitte een inspreker haar zorgen voor het groen in de omgeving van het Heelblaadjespad. Het enige positieve geluid kwam van meneer Lucardi. “Ons dorp heeft behoefte aan gelijkvloerse appartementen, we zouden eens naar de voordelen moeten kijken. Misschien kan het plan worden gerealiseerd met minder appartementen, zo zijn er ook minder parkeerplaatsen nodig.”

Insprekers tijdens het politiek forum

‘Niet juichen’ 
Vervolgens was de raad aan zet. Bob Vastenhoud (Groenlinks) stond achter de plannen om meer woningen binnen het dorp te bouwen. “Maar we kijken niet juichend naar de plannen van Pluis. Het groen kan een tandje extra, de prijzen van de woningen staan niet vast. Straks gaat er iemand als Prins Bernard junior mee aan de haal en verhuurt hij het voor veel geld. En de privacy van omwonenden en de veiligheid zijn in het geding.” Leander Tramper (CU/SGP) zal niet meewerken aan de aanpassing van het bestemmingsplan: “Heeft de maatschappelijke functie van de bestemming dan echt geen kans meer? Daarbij heeft het overleg met de de omwonenden een valse start gemaakt, dat blijkt ook uit de reacties van de insprekers.” Joyce van Reijn (PvdA) noemde het een rommelig proces met een uitgelekte brief als dieptepunt. “De kerk is verkocht, daar gaan we niet over. We gaan wel over het bestemmingsplan. We willen een goed stedenbouwkundig plan dat past en rekening houdt met zaken als privacy en in goed overleg met de buurt.”

‘Ga terug naar de tekentafel’ 
Jeroen Hendriks (D66) reageerde namens zijn partij: “Er is behoefte aan woningen en wij zijn voorstander van groen. Het huidige plan moet worden aangepast op de punten van parkeren en verkeersveiligheid voordat we akkoord kunnen gaan met het aanpassen van het bestemmingsplan.” Ook dat waren belangrijke punten voor Martine Breedveld (VVD). Mirjam van der Stelt (CDA), sinds het aftreden van Gardeniers heeft de fractie overigens nog geen nieuwe wethouder benoemd, is als coalitiepartij het niet eens met het college: “De Menswording had een maatschappelijke functie, er is nog steeds belangstelling om die functie te behouden om de eenzaamheid in het dorp te bestrijden. We zijn daarom niet akkoord met het wijzigen van het bestemmingsplan.” Hugo Langenberg (LPL) was kort maar krachtig: “Ga terug naar de tekentafel. Maak een nieuw plan in overeenstemming met de omwonenden en kom dan terug in deze raadszaal.”

Voorzitter Olaf McDaniel vatte het debat goed samen: “Met uitzondering van de partijen Christenunie/SGP en CDA stemmen de partijen voor het toestaan van woningbouw. De partijen noemen een participatietraject, aandacht voor verkeersveiligheid met betrekking tot verkeer en het groen als belangrijkste aandachtspunten. Het antwoord is nu aan Pluis.” Wordt vervolgd dus.

Advertentie

Leiderdorp Politiek gardeniers


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×