V.l.n.r. Presentator Lieuwe van Slooten, SP-raadslid Thomas van Halm en Partij Sleutelstad-fractievoorzitter Maarten Kersten. (Foto: IJsbrand Terpstra).

Zorgen over nieuw armoedebeleid: "Er wordt bezuinigd over de hoofden van de armen"

De plannen van het college voor een nieuw armoedebeleid in de gemeente Leiden moeten gaan zorgen voor meer maatwerk. Op dit moment kunnen gezinnen die tot aan 120% van het minimuminkomen verdienen aanspraak maken op (financiële) ondersteuning van de gemeente, maar dat moet voortaan bepaald gaan worden door wijkteams die met het huishoudboekje meekijken.

Een slecht idee zeggen SP-raadslid Thomas van Halm en Partij Sleutelstad-fractievoorzitter Maarten Kersten die zesentwintig schriftelijke vragen aan het college stelden. Daaruit blijkt dat de gemeente met de nieuwe regeling verwacht nog maar aan vier tot vijfhonderd huishoudens vertrekkingen te hoeven doen, terwijl dat er in de huidige situatie potentieel tweeënzestighonderd zijn. “Er wordt bezuinigd over de hoofden van de armen”, zegt Kersten in Politiek071.

Gezinnen die tot aan 120% van het minimuminkomen verdienen kunnen sommige basisbehoeften declareren. Denk aan een koelkast of het schoolreisje. Die declaratieregeling komt te vervallen. In de nieuwe plannen bepalen Sociale Wijkteams (SWT’s) en Jeugd en Gezinsteams (JGT’s) of die aanvragen worden toegekend of niet. “Zij zijn hier qua ervaring en financieel nog niet op ingesteld en dat leidt onvermijdelijk tot wachtlijsten”, zegt Kersten.

Lieuwe van Slooten in gesprek met Thomas van Halm en Maarten Kersten over de nieuwe plannen voor het armoedebeleid

Een ander punt waar de partijen zich zorgen over maken is de privacygevoeligheid. Hoewel het college denkt dat de nieuwe wetgeving AVG-proof is, hebben beide raadsleden hun twijfels. “Een sociaal wijkteam komt bij iemand langs en kijkt naar het huishoudboekje. Dat ligt gevoelig”, zegt Van Halm. “De mensen worden door de mangel gehaald”, voegt Kersten daaraan toe.

Beide partijen willen dan ook geen verandering in de manier waarop het nu geregeld is. De SP verhoogde nota bene als coalitiepartij in het vorige college de grens waarop mensen aanspraak konden maken op gemeentelijke regelingen van 110% naar 120%. “Het huidige beleid is erg riant en dat is goed”, zegt het SP-raadslid.

Er moet wel rekening mee worden gehouden dat het vorige college incidenteel 1,5 miljoen euro extra beschikbaar stelde vanwege een uitgavenstijging. Van Halm: “Dat geld was gewoon nodig en dat moeten we nu op een andere manier vinden. Desnoods in het sociaal domein.” Kersten vult aan: “Het college leent wel tot 160% op de schuldenlast en dan gaan ze hierop bezuinigen.”

Het armoedebeleid zal in de commissievergadering van 31 januari verder besproken worden en in de raad van14 februari neemt de raad een definitief besluit.

Leiden Politiek armoedebeleid2019


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×