Zorgen over nieuw armoedebeleid: “Er wordt bezuinigd over de hoofden van de armen”

28

De plannen van het college voor een nieuw armoedebeleid in de gemeente Leiden moeten gaan zorgen voor meer maatwerk. Op dit moment kunnen gezinnen die tot aan 120% van het minimuminkomen verdienen aanspraak maken op (financiële) ondersteuning van de gemeente, maar dat moet voortaan bepaald gaan worden door wijkteams die met het huishoudboekje meekijken.

Een slecht idee zeggen SP-raadslid Thomas van Halm en Partij Sleutelstad-fractievoorzitter Maarten Kersten die zesentwintig schriftelijke vragen aan het college stelden. Daaruit blijkt dat de gemeente met de nieuwe regeling verwacht nog maar aan vier tot vijfhonderd huishoudens vertrekkingen te hoeven doen, terwijl dat er in de huidige situatie potentieel tweeënzestighonderd zijn. “Er wordt bezuinigd over de hoofden van de armen”, zegt Kersten in Politiek071.

Gezinnen die tot aan 120% van het minimuminkomen verdienen kunnen sommige basisbehoeften declareren. Denk aan een koelkast of het schoolreisje. Die declaratieregeling komt te vervallen. In de nieuwe plannen bepalen Sociale Wijkteams (SWT’s) en Jeugd en Gezinsteams (JGT’s) of die aanvragen worden toegekend of niet. “Zij zijn hier qua ervaring en financieel nog niet op ingesteld en dat leidt onvermijdelijk tot wachtlijsten”, zegt Kersten.

Lieuwe van Slooten in gesprek met Thomas van Halm en Maarten Kersten over de nieuwe plannen voor het armoedebeleid

Een ander punt waar de partijen zich zorgen over maken is de privacygevoeligheid. Hoewel het college denkt dat de nieuwe wetgeving AVG-proof is, hebben beide raadsleden hun twijfels. “Een sociaal wijkteam komt bij iemand langs en kijkt naar het huishoudboekje. Dat ligt gevoelig”, zegt Van Halm. “De mensen worden door de mangel gehaald”, voegt Kersten daaraan toe.

Beide partijen willen dan ook geen verandering in de manier waarop het nu geregeld is. De SP verhoogde nota bene als coalitiepartij in het vorige college de grens waarop mensen aanspraak konden maken op gemeentelijke regelingen van 110% naar 120%. “Het huidige beleid is erg riant en dat is goed”, zegt het SP-raadslid.

Er moet wel rekening mee worden gehouden dat het vorige college incidenteel 1,5 miljoen euro extra beschikbaar stelde vanwege een uitgavenstijging. Van Halm: “Dat geld was gewoon nodig en dat moeten we nu op een andere manier vinden. Desnoods in het sociaal domein.” Kersten vult aan: “Het college leent wel tot 160% op de schuldenlast en dan gaan ze hierop bezuinigen.”

Het armoedebeleid zal in de commissievergadering van 31 januari verder besproken worden en in de raad van14 februari neemt de raad een definitief besluit.

Delen

28 reacties

 1. Annette Ter Haar

  Leiden telt 2700 kinderen die in armoede opgroeien. Dat is met 14% meer dan het landelijk gemiddelde van ca 9%. Kunnen we daar nu niet eens iets aan doen met z’n allen?

 2. Die lachende gezichten stralen niet veel zorgen uit, Sleutelstad. Foute kop? Foute foto ?

  • Geweldig dat die lachende gezichten van de SP en Sleutelstad, resp. Thomas van Halm van de SP, en Maarten Kersten van Partij Sleutelstad, zich herkennen in de armoede bij een deel van de Leidse bevolking. Jij, beste Tonny, loopt daar waarschijnlijk aan voorbij met een chagrijnige kop naar je volgende etentje. (!)

 3. Koelkasten en ander witgoed en huisraad ed vallen onder bijzondere bijstand.
  Onder de declaratie regeling vallen oa een ns abonnement, internet, een nieuwe fiets, lidmaatschap sportclub of muziekles, avondje film en nog een aantal zaken. Als deze regeling wegvalt kunnen een heleboel mensen niet goed meer meedoen met de maatschappij.
  Leiden mocht heel trots zijn op deze uitgebreide regeling, is meerdere malen genoemd in de landelijke media.
  Onder JJ de Haan werd de regeling teruggeschroefd naar zijn andere portefeuille nl sport en cultuur en Damen heeft hem zelf uitgebreid naar een regeling waar heel veel mensen dankbaar gebruik konden maken. Onbegrijpelijk dat ze hem nu wil afschaffen. Zeker nu alles dit jaar opeens veel duurder geworden is. De gemeentelijke heffingen gaan omhoog, de energierekening en de boodschappen zijn (minstens 3 procent) per product omhoog.
  Ik snap een ding niet helemaal. Waarom heeft Marleen Damen minimabeleid in haar portefeuille terwijl werk en inkomen onder Yvonne van Delft valt. Voorheen vielen beide zaken onder dezelfde wethouder.
  Verder hoop en verwacht ik van dit college en zeker de raad dat dit onzalige plan de prullenbak in kan.

  • Dirk van Ulden op

   Ja zeg, zonder nieuwe fiets, sporten en naar de bioscoop gaan kan je niet meer meedoen met de maatschappij. Volgens u hebben de niet-arme burgers daar ook recht op maar moeten het zelf betalen. Iets klopt hier niet.

  • Ik snap ook niet waarom Marleen Damen hier over gaat…weet totaal niet waar ze het over heeft😠

 4. Een Leids burger op

  Eerder heb ik er al voor gewaarschuwd dat het zogenaamde maatwerk gewoon een ordinaire bezuiniging is.
  zie:https://sleutelstad.nl/2018/11/07/nieuw-leids-armoedebeleid-moet-hulp-op-maat-leveren/#comment-281104

  .
  Citaat:¨Er moet wel rekening mee worden gehouden dat het vorige college incidenteel 1,5 miljoen euro extra beschikbaar stelde vanwege een uitgavenstijging.¨
  .
  Uitgavenstijging?
  .

  Niet zo vreemd natuurlijk vanwege:
  1. Het binnenpamperen van (onaangepaste) statushouders tenkoste van de armen maar niet tenkoste van de alreeds tot op het bot toe volgevreten salonsocialisten van de PvdA en de sLinksgroene rakkers. Zouden juist die laatste 2 groepen niet solidair moeten zijn i.p.v. nu de armen de dupe te laten worden? Ja, slinkse hobbies kosten ook geld.
  2. Het verhogen van de norm tot 120 % van bijstandsniveau waardoor veel meer mensen een beroep konden doen op het minimabeleid. Daarmee begunstig je juist de ¨rijken¨ onder de armen – namelijk de groep tussen 100% en 120% van de bijstandsnorm – tenkoste van de echte armen.

  .
  Voor een sportthal,zwembad en schaatshal worden miljoenen geleend, maar voor de armen …..
  Als alleen de SP en PS een tegengeluid laten horen wordt het er niet socialer op.

 5. Ik verwacht dat deze bezuinigingsmaatregeling heel veel extra administratieve inspanningen voor de gemeenteambtenaren gaat opleveren. Heeft de Wethouder Damen dat wel vooraf afgestemd? Ik vermoed van niet. Hun werkdruk is toch al tamelijk hoog.

  • Een Leids burger op

   Het is blijkbaar de bedoeling dat de geitenwollensokkenbreiers ( de sociale wijkteams) gaan bepalen wie waar voor in aanmerking komt. Men is dan afhankelijk van de goodwill van zo´n geitenwollensokkenbreier en wordt een recht een gunst. Het is maar de vraag of ambtenaren dat straks nog gaan beoordelen. Bovendien is de drempel om naar die sociale wijkteams te gaan natuurlijk veel hoger dan via internet of per formulier een aanvraag in te dienen. Er zullen dus minder mensen van gebruik gaan maken en dat is precies de bedoeling van ´ t Damentje (of Demoontje ?) van de PvdA: een bezuiniging die als maatwerk wordt verkocht.

  • René Dentener op

   @Emile “Ik verwacht dat deze bezuinigingsmaatregeling heel veel extra administratieve inspanningen voor de gemeenteambtenaren gaat opleveren”(…)

   Ik heb bij een eerder nieuwsbericht al eens opgemerkt dat een efficiëntere, betere of andere werkwijze niet automatisch betekent dat deze een besparing oplevert.(zie:
   https://sleutelstad.nl/2018/11/07/nieuw-leids-armoedebeleid-moet-hulp-op-maat-leveren ) Het zou wel eens kunnen zijn dat de uitvoeringskosten bij het werken via de wijkteams hoger gaan uitvallen. En word hier in bevestigd door een onderzoeksrapport dat recent verscheen van de hand van het Centraal Planbureau. Deze signaleert dat het werken via wijkteams de aangeboden zorg juist duurder maakt. Of de gemeenteraad hogere uitvoeringskosten bij een andere werkwijze van het minimabeleid ook van tevoren goed heeft ingecalculeerd in de Leidse situatie valt nog te bezien. Misschien dat het beschikbaar gestelde budget weleens gaandeweg het jaar sneller op is dan verwacht… https://www.nrc.nl/nieuws/2019/01/17/wijkteams-maken-zorg-duurder-a3650830

  • René Dentener op

   @Emile “Ik verwacht dat deze bezuinigingsmaatregeling heel veel extra administratieve inspanningen voor de gemeenteambtenaren gaat opleveren”(…)

   Ik heb bij een eerder nieuwsbericht al eens opgemerkt dat een efficiëntere, betere of andere werkwijze niet automatisch betekent dat deze een besparing oplevert. Het zou wel eens kunnen zijn dat de uitvoeringskosten bij het werken via de wijkteams hoger gaan uitvallen. En word hier in bevestigd door een onderzoeksrapport dat recent verscheen van de hand van het Centraal Planbureau. Deze signaleert dat het werken via wijkteams de aangeboden zorg juist duurder maakt. Of de gemeenteraad hogere uitvoeringskosten bij een andere werkwijze van het minimabeleid ook van tevoren goed heeft ingecalculeerd in de Leidse situatie valt nog te bezien. Misschien dat het beschikbaar gestelde budget weleens gaandeweg het jaar sneller op is dan verwacht… https://www.nrc.nl/nieuws/2019/01/17/wijkteams-maken-zorg-duurder-a3650830

   • Een Leids burger op

    Dat die wijkteams duurder zijn is pas recentelijk in het nieuws geweest.Bovendien hebben ambtenaren geheimhoudingsplicht maar hoe zit dat met die geitenwollensokkenbreiers van zo´n wijkteam?Ook wordt men afhankelijk van de goodwill van zo´n wijkteam en wordt een recht een gunst. Kortom redenen genoeg om het juist niet via de wijkteams te doen.

    .
    citaat uit de berichtgeving:¨….dat de gemeente met de nieuwe regeling verwacht nog maar aan vier tot vijfhonderd huishoudens vertrekkingen te hoeven doen, terwijl dat er in de huidige situatie potentieel tweeënzestighonderd zijn. “

    Het doel is dus puur bezuinigen over de hoofden van de armen en dat voor partijen zoals GL en Partij VOOR de Armoede……

 6. Theo Boot

  De P V D A die hebben een voorstel ingediend om de laagste inkomens geen tegemoetkoming in de kosten meer te geven. Met andere woorden zoek het maar uit hoe je rond moet komen . PvdA is geen partij meer voor mensen met een laag inkomen maar wel een partij voor de rijken dus broertje van de VVD.

 7. Tja, het geld kan men ook beter in overbodige, veel te dure projecten als parkeergarages stoppen.
  Dat kan een gemeente goede (?) sier meemaken. Het is in-en-in triest dat zoiets mogelijk is onze stad.
  Begin gewoon een anonieme actie voor arme gezinnen en zorg dat het geld daar terecht komt.
  Wij (gevers blijven anoniem) hebben er goede ervaring mee in Leiden.

 8. De kritiek van de SP en PS is volkomen terecht, zowel wat betreft de fianciële kant als het privacy-aspect. Dat de PvdA hier aan naam aan verbindt laat zien dat ze het daar nog steeds niet hebben begrepen.
  Wel vele miljoenen voor een aantal grote en dure, en niet altijd noodzakelijke, projecten, soms een aalmoes en meestal niets voor arme mensen. “blijkt dat de gemeente met de nieuwe regeling verwacht nog maar aan vier tot vijfhonderd huishoudens vertrekkingen te hoeven doen”. Het is dus een gewone bezuinigingsoperatie die verkocht wordt met allerlei bestuurlijke blablabla en leugens.
  .
  Die Sociale Wijkteams en Jeugd- en Gezinsteams, die gaan beoordelen waar iemand aanspraak op kan maken, doen denken aan de armenzorg en bedeling van vroeger. Die kwamen kijken of iemand wel armlastig genoeg was. Straks komen dus snuffelaars van genoemde ‘teams’. Wat nu nog een recht is wordt een gunst, net als vroeger.
  Komen de pottenkijkers wellicht onaangekondigd? Gaan ze misschien ook in kasten, wasmanden en bergingen snuffelen? Leidse armen kunnen voor alle zekerheid er maar beter voor zorgen dat er niet ‘te veel’ tandenborstels en onderbroeken in hun woning zijn.
  Dan lijkt mij de (nog geldende) declaratieregeling toch te prefereren.

 9. Wie zit er nu de zaak te bedonderen? Stichting Leiden Helpt (744 gezinnen) of Marleen Damen (400-500 gezinnen) die geholpen moeten worden. Het verschil is dat de gemeente geld heeft en de Stichting goederen. Goederen die van iedereen afkomstig is en van bedrijven die dat kunnen afschrijven. Wél voor hen die tussen de wal en het schip zitten (100% 120% van de minima). De Sociale Wijk Teams (SWT) hebben nu al hun handen vol, en voordat er nieuwe opgeleiden zijn zijn we een jaar of wat verder. De Leidse politiek weet toch wat deze Stichting Leiden Helpt doet? Hoe gaan ze straks dan stemmen? Met hun ogen en oren dicht? Ga een kijken of loop eens mee met iemand van een SWT. Deze teams hebben inmiddels al hulp van Een Goede Buur, vrijwilligers die iets betekenen voor hun buurt. Ja die zijn gratis. Maar daar mag en kan de gemeente niet op bouwen. Misschien moet de Stichting Leiden Helpt het college maar eens helpen met denken hoe het zou kunnen en niet hoe het zou moeten. We hebben het hier wel over mensen en niet over dingen. (Zoals parkeergarages.) (Boos)

 10. Leiden
  Leiden

  Word lid
  PvdA.nl
  Mijn PvdA

  Zoeken

  Home
  Agenda
  Standpunten
  Wie is Wie
  Wijken
  Ombudsteam
  Contact

  Sociaal beleid, Werk en Inkomen
  Wij werken aan een sociale stad. Wij staan voor een ruimhartig minimabeleid.

  Leiden maken we samen socialer. Daarom zijn wij voorstander van een ruimhartig minimabeleid, houden we de inkomensgrens van de minimaregelingen op minstens 120% van het sociaal minimum, vullen we eventuele tekorten op de rijksgelden aan en zorgen we voor huizen voor oorlogsvluchtelingen en voormalig daklozen in alle wijken van onze stad.

  Dit staat er op de site van de pvda.

  Raar dat ze het (nog) niet aangepast hebben!

 11. Dit is inderdaad een armoedebeleid.
  Niet iedere ontvanger van een bijstandsuitkering is een lui en onkundig mens. Het doorlopen van de procedure om in aanmerking te kunnen komen voor een uitkering t.b.v. levensonderhoud (bijstand) is voorwaar geen pretje. Je hele leven moet op tafel worden gelegd ter goedkeuring van de ambtenaar van dienst. Maar deze ambtenaar toets het een en ander dan in ieder geval nog aan vaste en duidelijk opgestelde regels. Deze regels werken beide kanten op, zodat er ook nog een beroepsmogelijkheid is en een duidelijke wijze van klachtenafhandeling.
  In dit nieuwe voorstel van onze socialistiese leiders vervalt niet het op tafel leggen van een leven. Wat wel vervalt zijn de af te turven regels en de beroepsmogelijkheid. Wat erbij komt is de persoonlijke willekeur van een persoon die zich alleen naar de eigen directie van een bedrijf of stichting hoeft te verantwoorden. Een persoon die zich ook nog eens gaat vergapen achter de voordeur van de aanvrager.
  Hoeveel tandenborstels, staat er een macintosh-computer, wat doet die poster Slayer aan de muur en waarom staat die nederlandse vlag zo pontificaal opgesteld?
  Heel erg armoedig en een stap terug naar de 19e eeuw. Dit gaat niets meer te maken hebben met het voorzien in levensonderhoud. Dit gaat te maken hebben met het ontzeggen van levensonderhoud aan hen die niet socialisties willen zijn.

Over de auteur

Lieuwe van Slooten

Je bent nu offline