Burgemeester Driessen ging vanavond met de raadscommissie in debat over de nieuwe APV. (Foto: Chris de Waard).

Hondenuitlaatbeleid domineert discussie nieuwe APV Leiderdorp

Burgemeester Laila Driessen  van Leiderdorp wil regels voor het uitlaten van honden in De Bloemerd en Park de Houtkamp. De raad is nog verdeeld, maar zal volgende week waarschijnlijk wel instemmen met het voorstel voor de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) die Driessen de raad voorlegt. Die bestaat voor een groot deel uit de standaard die de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) daarvoor aanreikt. Leiderdorp gooit er alleen een lokaal sausje overheen.

Chris de Waard in gesprek met Tineke de Rooij van Hondenuitlaatservice De Kwispeldienst over het instellen van beperkingen op het aantal honden dat tegelijkertijd mag worden uitgelaten in De Bloemerd.

Carbidschieten mag in de nieuwe APV alleen buiten de bebouwde kom en er komt vrijwel zeker een algemeen ventverbod, de VVD dient daartoe komende raadsvergadering een amendement in dat veel sympathie heeft bij de andere fracties, Venten mag dan uitsluitend als er een vergunning is verleend. Daarmee moet worden voorkomen dat met name oudere inwoners de dupe worden van bijvoorbeeld nepabonnementen en geraffineerde verkooppraatjes.

Fractievoorzitter Bart Hoenen van de VVD Leiderdorp vindt ook nog wel iets van de eindeloze discussie naar aanleiding van het hondenuitlaatvoorstel van de burgemeester: “Zullen we als raad maar serieus het dorp besturen in plaats van dit soort gezeur? Ik ben trouwens meer een poezenmens en díe doen zoiets niet 🐶”, besluit Hoenen met een verwijzing naar de reden van de op te nemen hondenuitlaatregels: Overlast door mensen die met heel veel honden tegelijk gaan lopen en niks opruimen”.

Chris de Waard in gesprek met burgemeester Laila Driessen van Leiderdorp over de nieuwe APV.

Verreweg de meeste tijd werd afgelopen avond besteed aan de voorgestelde wijziging van artikel 2.57 dat regels stelt aan het uitlaten van honden in Leiderdorpse parken. Burgemeester Driessen wil met de aanscherping van de regels vooral uitwassen tegengaan. Voor De Kwispeldienst van Tineke van Rooij is Driessen bereid om afspraken te  maken over een overgangsperiode (lees: uitsterfbeleid), zodat de honden de komende jaren nog in De Bloemerd terecht kunnen. Net als de afgelopen 28 jaar, want zo lang bestaat het bedrijf al.

Volgende week stelt de Leiderdorpse raad de nieuwe APV vast.

Advertentie

Leiderdorp Maatschappij Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×