(Foto's: Gerry van Bakel).

Hoogheemraadschap Rijnland begint proef met afvalwater zuiveren van medicijnresten

Van vies rioolwater naar schoon water voor rivieren, vaarten en sloten. En dan gaat het niet alleen om ontlasting, urine, wc-papier, zeepresten en dergelijke, maar bijvoorbeeld ook om de meer onzichtbare onzuiverheden zoals medicijnresten. Het Hoogheemraadschap Rijnland wil bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Leiden-Noord een proef beginnen met extra zuivering door poederkool.

Het grove vuil wordt er aan het begin van de waterzuivering aan de Flevoweg eerst uitgefilterd, daarna mogen bacteriën zich uitleven en alle meststoffen opruimen, waarna het water in grote bassins stilstaat zodat de vuiligheid naar de bodem kan zakken. Hoogheemraad Jeroen Haan wil aan dat proces een extra zuivering toevoegen. Poederkool, vergelijk het maar met koolstoftabletten die je neemt bij diarree, kan de medicijnresten die de bacteriën links hebben laten liggen aan zich binden.

Momenteel zijn er nog geen normen voor de toelaatbare hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewater, maar Jeroen Haan verwacht dat die er wel gaan komen. “Medicijnresten horen niet thuis in het oppervlaktewater en het Heemraadschap Rijnland vindt dat we het water zo schoon mogelijk moeten maken. Dat zal de waterzuivering wel duurder maken maar ons veel opleveren qua volksgezondheid.”

Verslaggeefster Gerry van Bakel in gesprek met hoogheemraad Jeroen Haan, lid van het dagelijks bestuur van Hoogheemraadschap Rijnland.

De gebonden koolstof met onzuiverheden blijft achter in het zuiveringsslib dat verbrand wordt. De as wordt vervolgens op speciale plaatsen gestort. Uit de as kan fosfaat teruggewonnen worden. Fosfaat is een waardevolle en steeds schaarser wordende grondstof die wordt gebruikt als kunstmest in de agrarische sector. In Frankrijk worden al proeven gedaan met het terugwinnen van fosfaat uit deze as en Haan hoopt die stap ook in Nederland te kunnen gaan zetten.

 

Het Hoogheemraadschap Rijnland bestrijkt een gebied in Zuid-en Noord-Holland van Leiden naar de kust en dan naar boven tot aan IJmuiden, langs het Noordzeekanaal en onder Amsterdam door naar de Nieuwkoopse plassen en Gouda en alles wat daar binnen valt en gaat over de hele waterketen. Hun motto is droge voeten, schoon water. Het dagelijks bestuur van Hoogheemraadschap bestaat uit een dijkgraaf en vijf hoogheemraden waar Jeroen Haan er een van is.

(Foto: gebiedskaart screenshot website Hoogheemraadschap Rijnland).

 

 

 

 

Duurzaamheid Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×