De sloop van het voormalige ASC-terrein is afgelopen week gestart. (Foto: Margreet de Groot).

Sloop ASC-terrein Oegstgeest van start; veel vragen van omwonenden

Met anderhalf jaar vertraging is afgelopen week de bouw van Park Duivenvoorde in Oegstgeest begonnen. De eerste stap in dat proces is de sloop van de voormalige voorzieningen van voetbalclub ASC, die het terrein aan de Duivenvoordestraat jarenlang gebruikte. Maar vanuit de buurt zijn inmiddels zoveel vragen en klachten gekomen over de werkzaamheden, dat wethouder Jan Nieuwenhuis zich afgelopen donderdag tot de gemeenteraad wendde. “Als je in een bestaande wijk vijftig huizen bouwt, dan merk je daar best wat van.”

De sloop van het voormalige ASC-terrein is de eerste stap in de realisatie van vijftig woningen door projectontwikkelaar Provast. Dat proces liep de afgelopen anderhalf jaar flinke vertraging op, nadat omwonenden bezwaar aantekenden tegen de komst van de woningen, wat uiteindelijk zelfs bij de hoogste bestuursrechter werd uitgevochten. Inmiddels is dat proces achter de rug en mag er, met enige aanpassing van het originele plan, gebouwd gaan worden. Nieuwenhuis: “De Raad van State is akkoord gegaan met het plan: zo moet het kunnen.”

Wethouder Jan Nieuwenhuis over de plannen in gesprek met IJsbrand Terpstra

De sloopwerkzaamheden hebben bij omwonenden echter meteen al weer tot veel vragen geleid. “Ik citeer uit een email”, zei steunfractielid Frank Dankers (Lokaal Oegstgeest) afgelopen donderdag. “Er is veel onvrede en sprake van amateuristische communicatie.” Progressief Oegstgeest kreeg ‘dezelfde signalen’, maar wil die net als Lokaal eerst beter onderzoeken voordat er wordt overgegaan tot actie. Wethouder Jan Nieuwenhuis wilde daar echter niet op wachten en informeerde de gemeenteraad afgelopen donderdag alvast over de stand van zaken. “Deze mails hebben mij ook bereikt en dat is ook de reden dat wij contact hebben opgenomen met de bouwer.”

‘Accepteren dat er gebouwd wordt’
Volgens Nieuwenhuis heeft ontwikkelaar Provast inmiddels namelijk al vijftig emails met vragen en klachten ontvangen. “En ik begrijp die meldingen wel. Het ligt middenin een woonwijk en als je daar gaat bouwen merken mensen daar wat van en maken ze zich ongerust.” Toch denkt Nieuwenhuis dat alles inmiddels geregeld is. Er is een wekelijks spreekuur en omwonenden krijgen elke week een brief over de stand van zaken. Daarin staat bijvoorbeeld welke route het bouwverkeer gaat rijden en met welke overlast er rekening moet worden gehouden. “Maar mensen die daar liever geen woningen hadden gezien, zullen nu toch moeten accepteren dat daar nu gebouwd wordt”, zegt Nieuwenhuis over een aantal klachten dat maar terug blijft komen.

Extra drainage
Volgens Nieuwenhuis doet Provast er namelijk ook veel aan om overlast te beperken. “Ik vindt het positief dat de bouwer heeft gezegd dat hij daar niet traditioneel gaat heien en trillen”, legt de wethouder uit. “Ze gaan dat er rustig induwen, wat betekent dat je geen trillingen en geen geluid hebt. Dat kost een ton extra, maar dat heeft hij er voor over om de overlast te verminderen.” Daarnaast wordt er ook gekeken of er in de omgeving extra drainage kan worden aangelegd om wateroverlast te verminderen. “Dat proces met de bewoners (van de Juffermansstraat, red.) loopt nog, maar ik heb er vertrouwen in dat dat ook goed gaat aflopen.”

De sloopwerkzaamheden duren nog enkele weken, waarna er in maart en april damwanden worden geplaatst. Na enkele andere voorbereidende werkzaamheden (zoals het aanleggen en verplaatsen van leidingen) gaat de bouw van vijftig woningen in juli van start. Projectontwikkelaar Provast heeft gepland om de woningen vervolgens eind 2020 op te leveren.

Oegstgeest Politiek parkduivenvoorde


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×