Impressie van de zorgappartementen die in Park Duivenvoorde staan gepland (doorzichtig). (Beeld: PR)

Rechter zet voorlopige streep door zorginstelling Park Duivenvoorde Oegstgeest

De voorzieningenrechter van Raad van State heeft de bouw van een zorginstelling voor dementerende ouderen in Oegstgeest voorlopig verboden. Dat is de uitspraak in een zaak die is aangespannen door een groep omwonenden. Zij zijn van mening dat de zorginstelling niet als één grote woning gezien mag worden, zoals de gemeente Oegstgeest en ontwikkelaar Bogor betogen, maar dat het gaat om twintig losse appartementen. De rechter stelt de omwonenden voorlopig in het gelijk waardoor de bouw van de instelling niet mag starten. Een definitief oordeel volgt later in een bodemprocedure die nog van start moet gaan.

Over het voormalige ASC-terrein in Oegstgeest is in het verleden vastgelegd dat er maximaal vijftig woningen gebouwd mogen worden. Ook is er aan het gebied een maatschappelijke bestemming toegekend en is afgesproken dat er een zorginstelling voor ouderen komt. Die twee onderdelen van het plan voor Park Duivenvoorde liggen elkaar nu in de weg. Een handvol omwonenden van de Spaargarenstraat en de Regentesselaan vindt namelijk dat de zorginstelling, waarin twintig bewoners terecht kunnen, als twintig aparte woningen moet worden beschouwd, terwijl het maximum aantal woningen er al in de vorm van luxe woningen en een vijftal villa’s wordt gerealiseerd.

‘Appartementen zijn woning’
De bewoners zijn daarom naar de rechter gestapt, waar ze op 13 augustus betoogden waarom de bouw van de zorginstelling niet van start mag gaan. Ze vinden dat hun groene leefomgeving teveel wordt aangetast en ook de angst voor wateroverlast doordat teveel grond wordt bebouwt, speelt een rol. De rechter heeft dat betoog naast de verschillende bouwplannen en eerdere uitspraken van een rechter gelegd en oordeelt dat de zorgappartementen volgens de definitie in het originele plan voor het gebied moeten worden gekwalificeerd als ‘woning’. Daarnaast heeft de gemeenteraad van Oegstgeest volgens een uitspraak van de rechter in 2010 altijd een totaal maximum aantal woningen (en appartementen) van vijftig willen vastleggen.

De gemeente Oegstgeest bestrijdt dat oordeel en zegt dat het altijd de bedoeling is geweest om zowel vijftig woningen als een zorginstelling voor demente ouderen te realiseren. Volgens de gemeente gaat het ook niet om appartementen, aangezien de oudere bewoners niet zelfstandig wonen, geen eigen keuken en woonkamer hebben en dus geen eigen huishouden voeren. “Deze uitspraak heeft ons als gemeente verrast. In 2010 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State al vastgesteld dat het bestemmingsplan naast de vijftig grondgebonden woningen ook huisvesting voor dementerende ouderen mogelijk maakt. We hadden dan ook geen reden om aan te nemen dat de voorzieningenrechter nu anders zou beslissen”, laat de gemeente in een eerste reactie weten.

Vergevorderde dementie
Ook ontwikkelaar Jan Bouter van Bogor Projectontwikkeling uit Gorichem reageert teleurgesteld op de uitspraak. “En dat ben ik niet eens zozeer voor onszelf, maar vooral voor de ouderen die nu langer moeten wachten op een instelling waar een grote vraag naar is in Oegstgeest”, reageert Bouter telefonisch. Hij baalt van de vertraging in het project, nadat hij er de afgelopen jaren naar eigen zeggen alles aan heeft gedaan om de omwonenden bij de plannen voor de zorginstelling van Martha Flora te betrekken. Mede op basis hun inbreng paste hij de hoogte van het gebouw bijvoorbeeld aan. “Dit gaat niet meer over gelijk hebben of gelijk krijgen”, zegt Bouter over de aangespannen juridische procedure, “maar om koste wat het kost je recht willen halen. Dat is heel erg jammer.”

De ontwikkelaar bouwt elders in het land aan vergelijkbare instellingen, maar heeft deze ‘semantische discussie over de definitie van een woning nog niet eerder gevoerd’. “Het gebouw krijgt één huisnummer en iedereen die zich erin heeft verdiept weet dat hier alleen ouderen met vergevorderde dementie komen wonen, die geen rijbewijs meer hebben en in de laatste fase van hun leven verkeren”, reageert Bouter. Hij kijkt met vertrouwen uit naar bodemprocedure die nog tegen zijn bouwplannen gevoerd gaat worden.

Definitief besluit
Het is namelijk niet uitgesloten dat de bouw van de zorginstelling op een later moment alsnog kan beginnen. De voorzieningenrechter heeft alleen bekeken welke directe gevolgen de start van de bouw heeft in het geval dat de omwonenden uiteindelijk in het gelijk worden gesteld. Die gevolgen zijn groot, aangezien de bouw dan al begonnen is en een terugweg onomkeerbaar is geworden. Om die reden mag er nu niet worden begonnen met de bouw. Pas op een later moment oordeelt de Raad van State definitief over de manier waarop de zorginstelling moet worden gekwalificeerd. De zittingsdatum van die rechtszaak is nog niet bekend.

Advertentie

Maatschappij Oegstgeest Politiek parkduivenvoorde


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×