In september werd twee keer een groep duiven gevangen met een schietnet, waarna de PvdD aangifte deed bij de politie. (Archieffoto: Sleutelstad).

Voederverbod moet duivenoverlast op Kooiplein gaan wegnemen

Er komt een verbod op het voeren van duiven op en rond het Kooiplein. Dat heeft het Leidse stadsbestuur besloten naar aanleiding van vragen van de Partij voor de Dieren (PvdD). Afgelopen oktober bleken er daar duiven te worden gevangen met een schietnet omdat winkeliers overlast ondervonden van de dieren. “Lokaal kan dit wel wat gaan helpen, maar eigenlijk moet je dit probleem stadsbreed aanpakken”, zegt fractievoorzitter Martine van Schaik (Partij voor de Dieren) in Politiek071.

De winkeliers rond het Kooiplein vroegen Duke Faunabeheer afgelopen september om twee keer naar het winkelgebied te komen en duiven weg te vangen. Overlast van duiven moest op die manier worden teruggedrongen. De acties van het bedrijf waren echter een doorn in het oog van de PvdD, die aangifte deed van illegale jacht en het stadsbestuur in een tiental vragen opriep om in actie te komen. “De beantwoording van deze vragen werd drie keer uitgesteld, dus ik had er best wel wat van verwacht. En dan is dit teleurstellend.”

PvdD-fractievoorzitter Martine van Schaik in gesprek met verslaggever IJsbrand Terpstra

Van Schaik had gehoopt dat het gemeentebestuur direct met een stadsbrede oplossing zou komen. Vooralsnog blijft het echter bij een voederverbod op en rond het Kooiplein. “Voor de mensen en de winkeliers daar kan dat best gaan helpen. Maar het probleem alleen op deze plaats oplossen heeft eigenlijk geen blijvende positieve gevolgen”, stelt de fractievoorzitter. “Dat zou een algeheel voederverbod voor wilde dieren wel zijn, die kunnen prima voor zichzelf zorgen.”

Duurzame en langdurige maatregelen
Volgens het College van B en W is het echter voldoende om het voeren van dieren op specifieke overlastlocaties te verbieden en is het opnemen van bijvoorbeeld jachtverbod in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) niet nodig. “Het college is niet van mening dat overlastbestrijding de openbare orde in gevaar brengt”, schrijft het stadsbestuur daarover. Of er in dit geval sprake was van illegale jacht, zoals Van Schaik eerder stelde, kan het college niet zeggen. “Dat wordt uitgezocht door de politie.”

Het college bevestigt in de schriftelijke antwoorden overigens wel dat ‘de jachtpraktijken op de foto’s onwenselijk zijn’. Net als de PvdD ziet het gemeentebestuur vooral toekomst in maatregelen die ‘de overlast langdurig en duurzaam beperken’. Daarbij wordt gedacht aan het wegnemen van voedselvoorzieningen en nestmogelijkheden, maar ook aan ‘vogelwerende voorzieningen’. Om overlast met meeuwen tegen te gaan experimenteert de gemeente nu met het verwisselen en schudden van eieren. Of dat naar tevredenheid is, blijkt binnenkort uit een evaluatie.

Vogelkooien Portaal
De focus van de PvdD op duiven Leiden heeft inmiddels ook een nieuwe casus aan het licht gebracht, vertelt Van Schaik. “Vanuit de Stevenshof heb ik ook een melding gekregen over het vangen van duiven, in dit geval met vangkooien.” Het lijkt te gaan om vangst in opdracht van woningbouwvereniging Portaal. “Ik heb dus contact met ze opgenomen, maar die willen niet met mij praten, dat vind ik heel erg jammer.” Van Schaik zou graag samen op zoek gaan naar een betere methode om overlast te bestrijden. “Bij deze dus ook een oproep aan Portaal om contact met mij op te nemen en hier een blijvende oplossing voor te vinden.”

Volgens Van Schaik laten deze casussen zien dat er behoefte is een brede oplossing. “Eigenlijk iedereen die ik spreek vindt dit een hele nare manier van doen”, blikt ze alvast vooruit. “Ook de mensen die opdracht hebben gegeven tot het vangen en doden van de dieren, niemand wil dit.” Met dat argument wil Van Schaik nog wel een kansje wagen om de APV aan te laten passen door de gemeenteraad. “Misschien kan ik de neuzen zo nog wel een beetje dezelfde kant op krijgen.”

Advertentie

Leiden Politiek duivenkooiplein


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×