PvdD doet aangifte vanwege ‘illegale’ duivenvangst Leiden

21

De Leidse Partij voor de Dieren (PvdD) gaat deze week aangifte doen tegen twee mannen die in september duiven hebben gevangen op het Kooiplein in Leiden. In de vroege ochtend van 26 september vingen deze personen een twintigtal duiven door ze te lokken met voer en daarna een net over ze af te schieten. “Wij zijn daarover ontzettend boos en gaan actie ondernemen”, aldus fractievoorzitter Martine van Schaik in Politiek071.

Jachtverbod
Het is niet de eerste keer dat op deze plek duiven zijn gelokt en onder een net zijn gevangen. Eerder in september werd deze techniek ook twee keer toegepast, waarbij een veertigtal duiven werd gevangen. Op basis van foto’s uit de naastgelegen flat gaat Van Schaik nu aangifte doen bij de politie. “We vermoeden dat er een overtreding op de wet Dieren en de wet Natuurbescherming is begaan.” Aanstaande vrijdag gaat Van Schaik naar het politiebureau. “De klacht is dan: illegale jacht.”

Fractievoorzitter Martine van Schaik in gesprek met IJsbrand Terpstra in Politiek071

Naast aangifte bij de politie, gaat Van Schaik ook een beroep doen op het gemeentebestuur. “We willen weten of zij misschien opdracht hebben gegeven of dat er bijvoorbeeld een faunabeheereenheid actief is in Leiden.” Daarnaast wijst Van Schaik op het jachtverbod in Leiden uit de nota Dierenwelzijn, waarvan ze hoopt dat het opgenomen zal worden in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). “Het staat nu alleen ergens in een evaluatie van een Dierenwelzijnsnota. Daar mag best een beetje body aan worden gegeven.”

Geen beschermd dier
Eerder dit jaar vroeg de PvdD al aandacht voor een vergelijkbare melding op de Botermarkt. Toen liet het gemeentebestuur weten zelf geen opdracht te geven voor het vangen van duiven. Van Schaik kan dan ook niet bedenken om wie het gaat en wat de reden van de vangst is, ‘behalve dat iemand ze vangt en verkoopt aan een poelier’. Daar wil ze door de politie onderzoek naar laten doen.

Aangezien de duif geen beschermd dier is in Nederland, hoeft over vangst geen melding te worden gemaakt bij de gemeente, maar Van Schaik gaat er vanuit dat niet iedereen op de hoogte is van de geldende regelgeving. In 2016 vroeg de partij ook al aandacht voor het vangen van duiven, toen een horecaondernemer een kooi kreeg van de gemeente. “De ambtenaar wist toen niet dat het niet mocht, net als de horecaondernemer. Toen zijn de regels even aangescherpt, maar blijkbaar is dat nu weer nodig”, aldus een strijdbare Van Schaik.

Delen

21 reacties

 1. René Dentener op

  Het kan in sommige gevallen toch noodzakelijk zijn (stads)duiven weg te vangen als er in een seizoen teveel zijn bijgekomen en ze overlast veroorzaken. In de stad hebben duiven namelijk over het algemeen geen natuurlijke vijanden, zodat de populatie in een goed jaar al snel kan uitdijen. Vooral als mensen ook nog voer voor ze gaan neerleggen of overgebleven brood strooien. Daarnaast kunnen stadsduiven de nodige ziekteverwekkers met zich meedragen, waar sommige kinderen (m.n. groep met auto-immuunziekten) behoorlijk ziek van kunnen worden als ze er mee in aanraking komen. Bijvoorbeeld als ze graaien in een zandbak bij school waar duiven hebben zitten poepen. Misschien dat de PvdD daarom wat minder snel de toon van de verontwaardiging wil aanzetten..? https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/gezond-leven-wonen/duiven/

  • “Een duif laat ongeveer veertien kilogram mest per jaar achter.”(…)
   Tsja, uhhh…KAK!

  • Zo is het, Dentener. Van de PvdDwazen hoeven we echter in deze kwestie geen realiteitszin te verwachten.
   Het voeren van duiven zou moeten worden verboden (of is het dat al?), maar ja, de handhaving hè.

   • René Dentener op

    Tsja Frits2018, helaas voorziet onze Algemene Plaatselijke Verordening in Afdeling 11 (‘Maatregelen tegen overlast en baldadigheid’) niet in een algemene verbodsbepaling die ziet op het voeren van dieren in de openbare ruimte zoals stadsduiven, ganzen of zilvermeeuwen. Dat is toch wel een ernstig manco. Er staat wel iets in over duiven (artikel 2.63), maar dan gaat het over het houden van duiven in een hok/til waarmee de houder geen overlast aan omwonenden mag veroorzaken.

    In 2017 is de APV wel enigszins aangepast en is er een artikel 2.61 in gekomen waarbij het college van B&W tijdelijk op een locatie een voederverbod kan instellen als daar overlast ontstaat door bijvoorbeeld aanwezigheid van ratten etcetera. Zie lid 2 van artikel 2.61 uit de geactualiseerde APV:

    “Het college kan voor nader te bepalen locaties en perioden een verbod instellen om dieren te voeren indien:
    a. er door het voeren verkeersonveilige situaties ontstaan;
    b. er door de frequente aanwezigheid van dieren problemen ontstaan door de uitwerpselen (stank en gladheid);
    c. dieren ook ’s nachts op of bij voerplaatsen aanwezig blijven en dan geluidsoverlast veroorzaken;
    d. er door de aanwezigheid van voer ook dieren aangetrokken worden die minder gewenst zijn (ratten, meeuwen);
    e. er door een overdaad aan voer, gezondheidsproblemen voor de gevoerde dieren ontstaan (bij kinderboerderij en dierenweiden).”(…)

    Maar ja, dit is dus tijdelijk en daar hebben die winkeliers niks aan. Trouwens, hier op het Diamantplein lopen die p….beesten ook de halve tijd de winkels binnen.
    En wat u zegt, regelgeving zonder handhaving of toezicht is niet zinvol.

    http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/leiden/386096/386096_1.html

 2. Bob Goulooze op

  Als dieren overlast veroorzaken, moet. de gemeente er wat aan doen. En als de gemeente in gebreke blijft, dan gaan burgers zelf wat regelen. Dat is vrij logisch.

Over de auteur

IJsbrand Terpstra

Politiek verslaggever in de Leidse regio en presentator van Politiek071.

Je bent nu offline