Achter gesloten deuren besprak de Verenigde Sport Leiden de langetermijnvisie.

Leidse sportwereld wil gezamenlijke langetermijnvisie opstellen

Van de tachtig uitgenodigde sportverenigingen uit Leiden waren er 39 vertegenwoordigd tijdens de besloten bijeenkomst die eerder deze week werd gehouden in een zaal van Hotel Leiden. Een van de initiatiefnemers, Ramses Braakman, wilde na afloop wel terugblikken op de avond. “Voor deze eerste keer wilden we kijken of we onderling de neuzen één kant op konden krijgen”. Het ingezette traject heeft als doel om sport, naast cultuur en wetenschap, als belangrijker Leidse peiler op de kaart te zetten. Ook politiek.

Chris de Waard in gesprek met Ramses Braakman over de visie waar de gezamenlijke Leidse sportverenigingen aan werken.

Vanuit de Leidse sportwereld deelde voorzitter Arthur Haasbroek van Gymsport Leiden zijn visie met de aanwezigen. Er lijkt vooral behoefte aan een veel sterkere lobby vanuit de verenigingen naar de lokale politiek. De huidige belangenbehartiger, de Leidse Sport Federatie, wordt door veel verenigingen vooral gezien als een adviesorgaan van het college in plaats van een club die opkomt voor de belangen van de verenigingen.

Chris de Waard in gesprek met Arthur Haasbroek over de visie waar de gezamenlijke Leidse sportverenigingen aan werken.

Een dag na de bijeenkomst reageert ook de Leidse sportwethouder Paul Dirkse. Hij zegt zich totaal niet te herkennen in het beeld dat de initiatiefnemers van de avond schetsen. Sport zou niet hoog genoeg op de Leidse politieke agenda staan. Dirkse: “We geven meer dan vijftig miljoen euro uit aan nieuwe sportaccommodaties en als ik naar mijn agenda kijk, zie ik meer contacten met de sportverenigingen dan ooit”.

Chris de Waard in gesprek met sportwethouder Dirkse over de kritiek van de Leidse sportverenigingen op de politiek.

Hoe de Leidse sportverenigingen een sterkere lobby op touw gaan zetten, is nog niet duidelijk. Er zijn werkgroepen gevormd die daarmee aan de slag gaan. Vooralsnog lijken er twee opties op tafel te liggen. Het oprichten van een nieuw platform dat de belangen van de sport richting gemeente moet gaan behartigen of het herformuleren van de opdracht aan de Leidse Sport Federatie.

 

Leiden Politiek Sport sportbelangen


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×