Leidse sportwereld wil gezamenlijke langetermijnvisie opstellen

5

Van de tachtig uitgenodigde sportverenigingen uit Leiden waren er 39 vertegenwoordigd tijdens de besloten bijeenkomst die eerder deze week werd gehouden in een zaal van Hotel Leiden. Een van de initiatiefnemers, Ramses Braakman, wilde na afloop wel terugblikken op de avond. “Voor deze eerste keer wilden we kijken of we onderling de neuzen één kant op konden krijgen”. Het ingezette traject heeft als doel om sport, naast cultuur en wetenschap, als belangrijker Leidse peiler op de kaart te zetten. Ook politiek.

Chris de Waard in gesprek met Ramses Braakman over de visie waar de gezamenlijke Leidse sportverenigingen aan werken.

Vanuit de Leidse sportwereld deelde voorzitter Arthur Haasbroek van Gymsport Leiden zijn visie met de aanwezigen. Er lijkt vooral behoefte aan een veel sterkere lobby vanuit de verenigingen naar de lokale politiek. De huidige belangenbehartiger, de Leidse Sport Federatie, wordt door veel verenigingen vooral gezien als een adviesorgaan van het college in plaats van een club die opkomt voor de belangen van de verenigingen.

Chris de Waard in gesprek met Arthur Haasbroek over de visie waar de gezamenlijke Leidse sportverenigingen aan werken.

Een dag na de bijeenkomst reageert ook de Leidse sportwethouder Paul Dirkse. Hij zegt zich totaal niet te herkennen in het beeld dat de initiatiefnemers van de avond schetsen. Sport zou niet hoog genoeg op de Leidse politieke agenda staan. Dirkse: “We geven meer dan vijftig miljoen euro uit aan nieuwe sportaccommodaties en als ik naar mijn agenda kijk, zie ik meer contacten met de sportverenigingen dan ooit”.

Chris de Waard in gesprek met sportwethouder Dirkse over de kritiek van de Leidse sportverenigingen op de politiek.

Hoe de Leidse sportverenigingen een sterkere lobby op touw gaan zetten, is nog niet duidelijk. Er zijn werkgroepen gevormd die daarmee aan de slag gaan. Vooralsnog lijken er twee opties op tafel te liggen. Het oprichten van een nieuw platform dat de belangen van de sport richting gemeente moet gaan behartigen of het herformuleren van de opdracht aan de Leidse Sport Federatie.

Deze diashow vereist JavaScript.

 

Delen

5 reacties

 1. Joop J.Gijsman op

  Gaat het alleen over wedstrijdsport of sport en bewegen voor iedereen?

  • René Dentener op

   Laten we hopen op dat laatste, Joop. Het verleggen van de focus meer naar breedtesport de komende jaren i.p.v. op topsport. Voorgaande colleges hebben naar mijn mening behoorlijk zwaar (ook qua financiën) ingezet op topsport. Gezien de toenemende problematiek van zwaarlijvigen onder de bevolking (obesitas) in alle leeftijdscategorieën lijkt het mij belangrijker om de Leidse bevolking middels bekostiging van breedtesport aan het bewegen te krijgen, dan dat de gemeentepolitiek zich alleen vanuit prestigieuze overwegingen bezighoudt om een paar topsporters te bekostigen die anders ook wel via particuliere sponsoring aan hun gerief kunnen komen. Men mag zich deze kritiek aantrekken bij D66 en PvdA, want het waren juist deze partijen die zich bij voorgaande gemeenteraadsverkiezingen profileerden als ‘sportpartij’ , topzwaar inzetten op topsport (Stichting Topsport Leiden) en het aanstellen van een topsportcoördinator. Daarbij was de onduidelijke afbakening tussen de taken en werkzaamheden van de persoon die zowel de functie van topsportcoördinator als raadslid vervulde vanuit transparant oogpunt natuurlijk zeer kwalijk te noemen…

   • Wim de Leeuw op

    Beste René, je schrijft: “Voorgaande colleges hebben naar mijn mening behoorlijk zwaar (ook qua financiën) ingezet op topsport. Over welke colleges heb je het, over welke inzet en vooral over welke behoorlijk zware financiën????? Dit raakt werkelijk kant noch wal en dat draagt bij aan een verkeerde beeldvorming.
    En voor de goede orde, topsport versterkt de breedtesport. De best georganiseerde èn groeiende sportverenigingen van Leiden zijn zonder uitzondering de topsportverenigingen. BS Leiden explodeerde qua ledenaantal sinds de start van ZZ Leiden en hetzelfde gebeurde bij rugby en waterpolo.

 2. Cees Mentink op

  Hallo CHRIS,
  Jij hebt het initiatief – Verenigde Sport Leiden (VSL) – sterk opgepakt.
  Complimenten.
  Het LD heeft ’t ook goed gedaan.
  Verder zijn er geen serieuze media meer.

  Ik zie belangstellend uit naar de verdere voortgang en berichtgeving
  van en over VSL en de verenigingen, die al een ‘eeuwigheid’ als eilandjes optreden.
  Van de 80 uitgenodigde clubs, kwam de helft naar de bijeenkomst.
  Er is wat alleen al deze opkomst betreft nog veel missionerend werk te doen.

  Erg gelachen om je opmerking: ‘Wanneer ik de bijeenkomst in Hotel Leiden
  niet mag bijwonen, ga ik in De Haagsche Schouw een stukje eten.’

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline