De Leidse referendumkamer boog zich vorige week over het inleidend referendumverzoek en adviseerde de gemeenteraad ermee in te stemmen. (Foto: Chris de Waard).

Referendumverzoek LEAD naar volgende fase

De Leidse gemeenteraad heeft gisteravond ingestemd met het inleidend referendumverzoek over de Nota van Uitgangspunten rond bouwplan LEAD in Leiden-Noord. Dat betekent dat het proces nu een volgende fase in gaat. Eerst moet nu de definitieve vraag voor het referendum worden bepaald. De referendumkamer, een speciaal door de gemeenteraad ingestelde onafhankelijke commissie, schrijft hiervoor een advies aan de raad. De initiatiefnemers, het college van burgemeester en wethouders en de raadsleden mogen hierover meedenken.

Tegelijkertijd werkt het college aan een voorstel over de organisatie van het definitief referendumverzoek. Dit verzoek moet door minimaal 5.000 Leidenaren van 18 jaar en ouder gesteund worden. De gemeente zorgt voor locaties waar de handtekeningenlijsten voor ondertekening klaar liggen en voor een webpagina waar mensen met hun DigiD de lijst digitaal kunnen ondertekenen.

In de gemeenteraadsvergadering van 4 april neemt de raad een beslissing over de referendumvraag, de locaties en de startdatum van de periode waarin mensen het referendumverzoek kunnen steunen. Deze periode duurt zes weken. Als er voldoende geldige handtekeningen zijn gezet, beslist de raad in de eerstvolgende raadsvergadering na afloop van die periode van zes weken of en zo ja, wanneer er een referendum komt.

De Nota van Uitgangspunten LEAD is een voorstel van het college van burgemeester en wethouders om nieuwbouwproject LEAD aan de Willem de Zwijgerlaan te laten bouwen. In het voorstel staan de kaders waar het project aan moet voldoen. Het voorstel is gisteravond deels besproken in de gemeenteraad. Er zou na de beraadslaging worden gestemd over de wijzigingsvoorstellen waarna de stemming over het eventueel aangepaste totale voorstel zou worden uitgesteld tot na het eventueel te houden referendum. Zo ver kwam het gisteren echter niet. Doordat kort voor half elf de stroom in de raadzaal uitviel, werd de vergadering noodgedwongen geschorst. Aanstaande dinsdagavond wordt de vergadering om 20.00 uur hervat.

Advertentie

Leiden Politiek LEAD


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×