Blaarkoppen in Polderpark Cronesteyn. (Foto: Chris de Waard).

Fokkers pleiten voor blaarkop als ideale koe in natte veenweiden

Blaarkopfokkers in het Groene Hart zien volop kansen voor voor dit oud-hollandse koeienras dat zich prima weet te redden in de veenweidegebieden. De fokkers hebben de samenwerking gezocht met het Veenweiden Innovatie Centrum, dat inmiddels een groot koppel blaarkoppen heeft aangeschaft.

Om de bodemdaling en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, moet het waterpeil in de veenweidegebieden omhoog. Om zo’n veranderend landschap toch nog agrarisch te benutten, moet gezocht worden naar een ander type koei. De Hollandse blaarkop, met een cultuurhistorie rond Leiden, biedt hier een meervoudige oplossing. De blaarkop is goed geschikt binnen kringlooplandbouw met minimaal gebruik van krachtvoer en wordt ook succesvol ingezet voor agrarisch natuurbeheer.

Ben Barkema, voorzitter van Blaarkopstudieclub Utrecht e.o.: “Dit is dé koe voor de natte veenweiden. De lagere productie wordt gecompenseerd door lagere kosten. De blaarkop produceert uitstekend op een dieet van ruwvoer in een natter en biodivers kruidenrijk grasland. En de hoge kwaliteit melk en vlees lenen zich uitstekend voor gespecialiseerde regionale producten.”

De blaarkopfokkers werken aan een ontwikkelprogramma en hebben daarvoor toenadering gezocht tot het Veenweiden Innovatie Centrum, dat op een proefboerderij in Zegveld onderzoek doet naar natte teelt van lisdodde in combinatie met beweiding door blaarkoppen.

Vanaf de 17e eeuw werd de blaarkop op grote schaal ingezet in de Rijnstreek tussen Utrecht en Leiden, met uitbestede fokkerij in Groningen. De blaarkop heeft een witte kop en een witte staartpunt en is verder egaal rood of zwart. Rondom de ogen heeft de blaarkop een kenmerkende zwarte of rode vlek; ´de blaar´. Bij deze koe is ingezet op een zowel melk- als vleesproductie (dubbeldoel). Wageningen Livestock Research liet zien dat de totale milieu-impact van dubbeldoelsysteem lager is dan in de huidige gespecialiseerde veeteelt.

Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×