Sportwethouder met het sport- en gezondheidskader. (Foto: Reanne van Kleef).

Concept Sport- en Gezondheidskader 2019-2023 Leiden beschikbaar

Het college van burgemeester en wethouders heeft het beleidskader Sport en Gezondheid 2019 – 2023 ‘Samen maken we de stad gezond en actief’ vastgesteld voor inspraak. Het college kiest voor een integraal sport- en gezondheidskader, omdat sporten, bewegen, spelen en gezondheid in elkaars verlengde liggen en elkaar beïnvloeden. Tot en met 25 april 2019 kunnen Leidenaars en andere belanghebbenden hun reactie geven op dit beleidskader.


Reanne van Kleef in gesprek met sportwethouder Paul Dirkse over het nieuwe sport- en gezondheidskader.

Tijdens de ontwikkeling van het nieuwe beleidsstuk maakten veel verenigingen en sportieve organisaties zoals de Leidse Sport Federatie en Topsport Leiden zich zorgen over de rol van sport in de nieuwe nota. Ook werd er gevreesd dat de nadruk voornamelijk kwam te liggen op individuele sporters en dat de verenigingen onderbelicht bleven.

De redactie van Sleutelstad doet op dit moment een ‘rondje langs de velden’ om de reacties van de verschillende partijen op te halen. Daar wordt de komende tijd uitgebreid over bericht.

Advertentie

Leiden Politiek Sport


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×