De Leidse raad boog zich gisteren over het plan voor de bouw van 550 appartementen verdeeld over drie woontorens. (Foto: Chris de Waard).

Leidse raad past bouwplan Lead slechts marginaal aan

Als het aan de Leidse gemeenteraad ligt komen er langs de Willem de Zwijgerlaan drie woontorens waarvan de hoogste 115 meter wordt. Of Lead Leiden zoals het plan dat de Rotterdamse ontwikkelaar Red Company maakte voor de KPN-Monuta locatie ook echt gerealiseerd wordt, hangt onder meer af van de uitslag van een referendum over de Nota van Uitgangspunten waar de raad gisteren een finaal oordeel over velde.

Chris de Waard in gesprek met SP-fractievoorzitter Antoine Theeuwen over Lead Leiden.

De raad steunt het voorstel van wethouder Fleur Spijker. De Nota van Uitgangspunten voor het bouwplan wordt slechts op enkele kleinere punten aangepast. Die hebben echter geen betrekking op de hoogte of omvang van het nieuwbouwplan met 550 appartementen. “De enige manier om te plan nog te stoppen is met het referendum”, concludeerde tegenstander Antoine Theeuwen dan ook. De fractievoorzitter van de SP Leiden kondigde aan dat zijn partij alles in het werk gaat stellen om van dat referendum een succes te maken.

Chris de Waard in gesprek met Nanne de Ru van ontwikkelaar Red Company over Lead Leiden.

Of die volksraadpleging er komt moet de komende tijd duidelijk worden. De initiatiefnemers moeten vijfduizend handtekeningen ophalen voordat het referendum er echt gaat komen. De eerstvolgende stap in het proces wordt volgende raadsvergadering genomen als de Leidse gemeenteraad de vraagstelling formeel vaststelt.

Chris de Waard in gesprek met referendum-initiatiefnemer Nick Smit over Lead Leiden.

Een referendum moet gaan over een voorliggend raadsvoorstel en dus wordt de vraagstelling ook niet al te spannend. Het zal iets worden als: “Bent u voor of tegen de Nota van Uitgangspunten voor Lead Leiden.” Het is vervolgens aan de campagnevoerende voor- en tegenstanders om duidelijk te maken wat een keuze voor of tegen behelst.

Advertentie

Leiden Politiek LEAD


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×