Nadere inhoudelijke verkenning door FVD, VVD en CDA

8

Informateur Hans Wiegel heeft de afgelopen weken verkennende gesprekken gevoerd met alle fracties die na de verkiezingen van 20 maart zijn vertegenwoordigd in Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland. “Die gesprekken hebben in deze fase nog niet geleid tot een conclusie van de informateur”, zo laat de provincie aan de redactie van Sleutelstad weten. Wiegel begon zijn verkenning op verzoek van Forum voor Democratie op 1 april.

Om te onderzoeken of een coalitie mogelijk is die bestaat uit in ieder geval FVD, VVD en CDA hebben de fracties van die drie partijen voorgesteld om een programmatische verkenning op hoofdlijnen te maken. De drie genoemde fracties zoeken op die manier de inhoudelijke verdieping op thema’s om te kijken of hierbij aansluiting te vinden is bij fracties van andere partijen. Voor een meerderheid in PS zijn namelijk meer partijen nodig.

Deze verkenning vindt plaats als onderdeel van de informatiefase. Informateur Wiegel heeft hier positief op gereageerd en besloten om een pas op de plaats te maken.

Delen

8 reacties

  • Ik begrijp u niet. U verwijst naar een eerdere mening van iemand; die sprak toen echter geen duidelijke voorspelling of verwachting uit maar trapte enkele open deuren in, zoals “FvD is nog een jonge partij en zal geen ervaren bestuurders kunnen leveren” en “Het gevaar van afsplitsingen en dissidenten bestaat [bij FvD]”.
   .
   Daarnaast deed betrokkene uitspraken waar je koud noch warm van wordt, zoals “Ik vind dat FvD een kans moet krijgen”.
   .
   Het enige dat in de buurt van een voorspelling komt is (1) “Ik denk niet dat de bereidheid groot zal zijn om met PVV samen te werken” en ” en (2) “De vraag is of genoeg provinciale statenleden van andere partijen bereid zijn tot samenwerken met FvD.”
   .
   Sleutelstad geeft slechts het persbericht van de provincie weer (“Zo laat de provincie aan de redactie van Sleutelstad weten”). Dat meldt alleen dat de verkenning voortduurt. Alles is dus nog onbeslist. Te vroeg voor u om te claimen “Ik had al voorspeld dat de FvD geweerd zou worden”. Een voorspelling die u ook nog niet eens deed.
   .
   Hoogstens kan u goede sier willen maken met het feit dat de PVV nergens genoemd wordt. Maar ook dat is voor de feiten uitlopen en op zichzelf te mager om als basis te kunnen dienen voor uw geclaimd superieur algemeen politiek inzicht (“Dat is geen nieuws natuurlijk, dat kun je verwachten”).
   .
   De juiste conclusie lijkt me dat uw commentaar getuigt van een niet door de feiten gewettigde hoge eigendunk, banaliteiten opdienend alsof hogere politieke analyse.

   • Een Leids burger op

    Leer nu eerst maar eens begrijpend lezen i.p.v. maar weer zeuren om het zeuren. Ik zei dus eerder: ¨VVD en FvD lijkt me een goede combinatie. Misschien wil het CDA ook nog wel meedoen.
    Maar van andere partijen verwacht ik niet dat die met FvD willen samenwerken……¨
    .
    Dat CDA, VVD en FVD inhoudelijk de zaak gaan verkennen is nu precies wat er nu plaats gaat vinden, voor de hand liggend en dus niets nieuws.

    • Ach, ik had die kortere mening over het hoofd gezien. Ook die wettigt uw hoge eigendunk – die van “Ik laat jullie weten dat ik dit al voorspeld had” – niet.
     .
     (1) U loopt op de feiten vooruit. Op dit moment verkennen FvD, VVD en CDA nog slechts. Uw eerdere bewering suggereerde dat genoemde partijen elkaar ook daadwerkelijk gaan vinden.
     .
     (2) Uw eerdere bewering was, op de keper beschouwd, dat FvD zal moeten afhaken. Immers, de combinatie FvD, VVD en CDA heeft nog geen meerderheid, zoals Sleutelstad destijds al als knelpunt meldde. En een vierde partij zal niet gevonden worden, verwachtte u. Dat is nog toekomst.
     .
     Er is geen goede grond om de Sleutelstadlezer te laten weten dat u dingen had voorzien, op de toon van “iedereen met een beetje verstand kon dit zien aankomen”. Inderdaad is de samenstelling van het trio dat nu een verkenning voert niet verrassend. Een enigszins spannende voorspelling – mits voorzien van argumentatie – was geweest of deze drie er uit gaan komen in die verkenning, of wie zal gaan afhaken, of welke combinatie van andere partijen het uiteindelijk worden zal
     .
     Uw eerdere bewering is net iets gewaagder dan de voorspelling dat het morgen betrekkelijk aangenaam weer zal worden. Bij de bookmakers zul je er niet veel mee kunnen verdienen.
     .
     Uw eerdere bewering was zo voor de hand liggend, dat de lezers er vandaag nog eens op wijzen u hem gedaan hebt…getuigt van een niet door de feiten gewettigde hoge eigendunk.
     .
     Alternatieve verklaring is dat uw betreurenswaardige afkeer van bingo u doet uitwijken naar commentaren op Sleutelstad, als manier om gezelschap te zoeken.

 1. Cees Mentink op

  De onderhandelingen met FvD in de andere provincies zijn niet florissant verlopen.
  De reden: FvD wil geen concessies doen, maar verwacht wel concessies van de
  andere partijen.
  Langs de zijlijn staan, geen verantwoordelijkheid nemen, levert meer stemmen op.

  Van Wiegel, het Orakel van Friesland, is bekend dat hij van zijn eigen partij (VVD)
  een fikse draai naar rechts ‘vraagt’.
  Het zou mij niet verbazen wanneer de 77-jarige ex-bewindsman zijn hand overspeelt
  en de opdracht zonder succes moet teruggeven.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline