Na onderhandelingen onder leiding van de Noordwijkse burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld (VVD) die daarvoor door VVD-fractievoorzitter Floor Vermeulen (midden) was gevraagd, is een provinciaal coalitieakkoord bereikt dat dinsdag wordt gepresenteerd. (Foto: Chris de Waard).

Onderhandelende partijen bereiken definitief coalitieakkoord voor Zuid-Holland

Als laatste provincie van Nederland is ook in Zuid-Holland een definitief coalitieakkoord bereikt. Na het mislukken van onderhandelingen tussen Forum voor Democratie, de VVD en het CDA werd een nieuwe onderhandelingsronde gestart met maar liefst zes partijen (vijf fracties, CU en SGP trekken samen op). Dat was nodig om aan een werkbare meerderheid in Provinciale Staten te komen.

VVD, ChristenUnie en SGP, GroenLinks, PvdA en CDA hebben nu dus overeenstemming bereikt over een beleidsakkoord en de invulling van de bestuurdersposten. Aanstaande dinsdag wordt het akkoord gepresenteerd door de zes fractievoorzitters. Dan wordt ook bekend wie de kandidaat-gedeputeerden zijn.

In het akkoord hebben de VVD, ChristenUnie en SGP, GroenLinks, PvdA en CDA afspraken gemaakt voor de komende vier jaar op het gebied van wonen, economie, klimaat, energie, bereikbaarheid, landbouw, natuur, gezondheid en veiligheid. De verwachting is dat het nieuwe college van Gedeputeerde Staten begin september wordt geïnstalleerd.

Politiek Regio Provinciale Statenverkiezingen 2019


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×