Nieuw provinciebestuur realiseert frequentieverdubbeling spoor Leiden-Utrecht

32

Vanmorgen is op het Provinciehuis in Den Haag het coalitieakkoord tussen VVD, CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie-SGP gepresenteerd. Het kreeg als titel: Elke dag beter: Zuid-Holland. “We wilden een titel die ambitie uitstraalt,” zo verklaarde het nieuwe provinciebestuur dat begin september aantreedt. Dat nieuwe bestuur bestaat uit twee mannen en vier vrouwen. “De verklaring is heel eenvoudig,” wist Floor Vermeulen die namens de VVD gedeputeerde blijft: “We hebben alleen op kwaliteit gelet.”

Akkoord in twee weken
Hoewel de verkiezingen voor Provinciale Staten alweer enkele maanden achter ons liggen en Zuid-Holland als laatste provincie van het land pas vandaag een coalitieakkoord presenteerde, duurden de onderhandelingen maar een week of twee. “Op 8 juli spraken we elkaar in deze samenstelling voor het eerst, een week later begonnen de inhoudelijke gesprekken,” vertelt Vermeulen die namens de VVD het voortouw nam in de tweede onderhandelingsronde, nadat een formatiepoging van Forum voor Democratie onder leiding van VVD-coryfee Hans Wiegel was mislukt. “En daarna hebben we ook nog een korte vakantie genomen, dus we hebben het in een week of tweeënhalf in elkaar getimmerd.”

Samenstelling nieuwe provinciebestuur
Het nieuwe provinciebestuur bestaat uit zes gedeputeerden. Een meer dan nu. Door de verkiezingsuitslag waren veel partijen nodig om aan een meerderheid te komen zonder Forum voor Democratie. Toen de informatiegesprekken tussen FvD, VVD en CDA stuk liepen, was wel duidelijk dat de nieuwe coalitie uit veel partijen zou gaan bestaan. Het werden er zes. De VVD levert als grootste partij twee gedeputeerden, CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie-SGP elk een. Die uitbreiding kost 1,6 miljoen euro. Eén procent van de 160 miljoen euro die de onderhandelende aan incidentele middelen vrij konden verdelen.

Speerpunten uit het akkoord
De frequentieverdubbeling van het aantal treinen op het spoor Leiden-Utrecht wordt gerealiseerd. Daarnaast wordt sowieso vol ingezet op investeringen in allerlei vormen van bereikbaarheid en vervoer. Daarbij wordt gekeken waar bestaande infrastructuur beter kan worden benut, voordat nieuwe wegen worden aangelegd. Dat laatste wordt overigens niet uitgesloten. Voor ov-lijnen waar weinig gebruik van wordt gemaakt, worden alternatieven gezocht.

De luchthaven Rotterdan-The Hague Airport heeft de grenzen bereikt qua geluidsruimte. Nachtvluchten worden teruggedrongen en er komt een extra helihaven om overlast voor omwonenden bij de bestaande te verminderen.

Om de wegen te ontlasten, wordt ook ingezet op meer vrachtvervoer over water. Aan gemeenten wordt bereikbaarheid als eis gesteld bij bouwplannen onder het motto ‘eerst bewegen, dan bouwen’. Ook fietsers krijgen ruim baan. Er komen extra fiets- en wandelpaden en nieuwe fietssnelwegen. Ook moeten er veel meer oplaadpunten voor e-bikes aangelegd worden.

Windenergie op land wordt geen taboe, maar is wel opgeschreven als ‘laatste voorkeur’ . Sowieso komen er geen windmolens in het Groene Hart en andere natuurgebieden. Wel wordt onderzocht of bestaande locaties kunnen worden uitgebreid. Met name langs doorgaande wegen, maar alleen als er voldoende draagvlak is. Bestaande afspraken met het rijk komt de provincie wel na. In 2023 moet de opgave voor wind op land zijn afgerond. Ervoor in de plaats wil het nieuwe provinciebestuur vooral veel zonnepanelen op daken. Zowel bij woningen als bij bedrijven. Ook wordt ingezet op innovatieve technieken als ultradiepe geothermie en getijdenenergie. Biomassacentrales wil de provincie niet.

Financiën
Er is 160 miljoen euro aan incidenteel geld beschikbaar. De zes partijen hebben dat als volgt verdeeld:

Economie (40 miljoen)
Schone energie (30)
Erfgoed/cultuur (25)
Sterke steden/dorpen (20)
Verlagen Motorrijtuigenbelasting (19,6)
Gezonde Leefomgeving (10)
Landbouw, natuur, bodemdaling (5)
Zesde gedeputeerde (1,6)

Deze diashow vereist JavaScript.

Delen

32 reacties

 1. Volledige spoor verdubbeling van het baanvak Leiden-Utrecht is onvermijdelijk dan. Dit stuk spoor had allang dubbel spoor moeten trouwens.

  • Het gaat niet om verdubbeling van de spoorlijnen maar om de frequentieverdubbeling van het aantal treinen! Dus zouden er meer treinen per uur dan nu gaan rijden.

 2. Fijn dat de cu/sgp nu eens gekeken heeft naar de brains en niet naar de ballen in een broek

 3. Wat heeft een provinciebestuur te maken met het aantal treinen van NS? Maakt de provincie dat uit? En gaat Prorail niet over de spoorlijnen? Daar hoor ik die zes gedeputeerden niet over. Wanneer wordt nu eindelijk het hele baanvak dubbel? Geen geld? Maar wel de motorrijtuigenbelasting omlaag. Vreemde keuze. Net als die zesde gedeputeerde. Als het voor vier jaar is, met 1,6 miljoen euro, dan kost die gedeputeerde dus 4000.000 per jaar. Kan ik die baan niet krijgen?

  • Prorail gaat over het spoor inderdaad, maar dan heeft deze wel de medewerking van de provicie nodig. Prorail kan niet random rails neerleggen natuurlijk, in het redactionele stuk had opgenomen moeten worden dat die plannen er al langer liggen, maar nog niet ten uitvoer konden worden gebracht.

   • In bericht is overigens sprake van frequentieverdubbeling, niet van de lang gehoopte spoorverdubbeling. En over frequentieverdubbeling gaat de provincie niet.

  • Precies (die opmerkingen over NS/ProRail). Want die over gedeputeerde bevat een 0 teveel 😉

 4. Zonder aanpassing van de infrastructuur is deze hogere treinfrequentie een belofte die nauwelijks te realiseren is. Aanleg van dat ontbrekende stukje dubbelspoor is kostbaar, maar noodzakelijk.
  Daarover is nog geen toezegging gedaan.

 5. Die enorme gebouwen o.a. voor het ROC die zo’n 10 jaar geleden direct langs de spoorbaan zijn gebouwd bij station Lammenschans maken verdubbeling van het spoor er niet eenvoudiger op.

 6. Juist wel PETRONELLEKE want het gebouwd is zo geconstrueerd met de doorkijk enzo dat er een spoorverbreding kan plaatsvinden, daar is op de tekentafel al aan gedacht.

  • Het lijkt mij krapjes worden, er zit maar 15 meter tussen en maar 8 meter tot de parkeerplaats. Maar de tunnel aan de kanaalweg is zeker niet breed genoeg………………………………

 7. De kop boven het artikel deugt niet. Het nieuwe college van gedeputeerde Staten realiseert namelijk geen “frequentieverdubbeling spoor Leiden-Utrecht”. De coaltiepartners hebben slechts een voornemen uitgesproken. In het artikel wordt niet vermeld hoe ze denken dit te realiseren. Zoals al door anderen opgemerkt, de provincie gaat niet over de noodzakelijke aanleg van het ontbrekende stuk dubbelspoor Leiden-Utrecht, noch over de verbetering van het al bestaande, die trouwens heel duur zijn op de daar aanwezige ondergrond.
  .
  Dit doet vrezen: aanleg van nieuwe wegen “wordt overigens niet uitgesloten. Voor ov-lijnen waar weinig gebruik van wordt gemaakt, worden alternatieven gezocht”. Dus nog meer asfalt en minder OV? De Vroem Vroem Demagogen (de automobiel- en asfaltpartij) zullen er alles aan doen.

  • Het is niet slechts een simpele kwestie van meer treinen op het huidige spoor. De aanwezigheid van lange stukken enkelspoor vormt een beperkende factor. Daarnaast is er nog het probleem van de vele overwegen (alleen in Leiden al drie). Voor zover ik weet kan bovendien op het huidige spoor (+ ondergrond) niet sneller worden gereden en is alleen een snellere/betere verbinding Leiden-Utrecht mogelijk door minder vaak te stoppen.
   .
   Er zal dus fors in de spoorverbinding Leiden-Utrecht moeten worden geïnvesteerd om een betrouwbare frequentieverdubbeling mogelijk te maken. Daarover gaan echter het rijk en Prorail. Een aanzienlijke verbetering van deze spoorverbinding is daar niet aan de orde. Dat weten ze bij de provincie natuurlijk ook wel. Met de VVD prominent in de regering en Gedeputeerde Staten heeft investeren in het OV in het algemeen en het spoor in het bijzonder geen prioriteit. Er gaat gewoon (extra) geld naar asfalt, niet naar het OV. We worden dus bedonderd met dit loze voornemen.

   • Uit het redactioneel wordt inderdaad niet duidelijk hoe het college van GS de aangekondigde frequentieverdubbeling wil realiseren. Onder het vorige college bleef een bedieningsovereenkomst tussen de onderhandelende partijen PZH, Prorail en NS uit en was de planning van de MIRT v.w.b. dit traject uitgesteld zo lezen we op deze link van de Rijksoverheid: https://www.mirtoverzicht.nl/projecten/hov-net-zuid-holland-noord Geld is denk ik niet het probleem.

    • “Het verstevigen van de bodem onder het tracé tussen Utrecht en Leiden kost 175 miljoen euro volgens een eerste inschatting van ProRail. Op dit traject moet een versnelde intercity gaan rijden om de treinverbinding tussen de twee steden te verbeteren. De aanpassingen aan de ondergrond zijn op een groot deel van het traject noodzakelijk. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven in een brief aan de Tweede Kamer.
     ProRail heeft bodemonderzoek uitgevoerd om te onderzoeken hoe haalbaar het is om met meer treinen tussen Utrecht en Leiden te gaan rijden. Daaruit blijkt dat hoewel de huidige dienstregeling veilig uitgevoerd kan worden, er extra maatregelen genomen moeten worden om meer treinen te laten rijden. Dat geldt ook indien er met versnelde intercity’s gereden wordt […].
     Dit zijn niet de enige uitgaven die verbonden zijn aan de versnelde intercity. Er moet bij Bodegraven ook een extra spoor worden gelegd. De verwachte kosten daarvan liggen tussen de 65 en 85 miljoen euro.[…]”
     (Spoorpro.nl, 24 juli 2018)
     .
     Voorlopige raming dus ca. 250 miljoen euro. En dat is zonder volledige verdubbeling van de lijn Leiden-Utrecht. Zoals bekend zijn de uiteindelijke kosten van dergelijke infrastructuerele projecten vaak hoger dan de eerste ramingen.

     • @Frits2019: i.p.v. het probleem in de bodem te zoeken zou je dan ook als oplossing kunnen kiezen voor een lichter type treinstellen, bijvoorbeeld de Flirt van het Zwitserse Stadler: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Stadler_FLIRT . Een stuk comfortabeler ook dan die meuk waar de NS nu mee rijdt, zo weet ik uit eigen ervaring. Ze komen er vast wel uit, de frequentievergroting van het aantal treinen naar het F1-circuit in Zandvoort is immers ook vastgelegd. Kwestie van effe aan de juiste knoppen draaien.🔧👍

 8. Petra Hoogeveen op

  Goed idee!
  Ik ben dan ook bijzonder blij dat ze in deze plannen ook hebben gedacht aan de ongelijkvloerse kruisingen, die aangelegd gaan worden bij de Haagweg en Morsweg. Dat is zo nodig.!
  Aangezien hier al dubbelspoor ligt, is het trouwens wettelijk verplicht hier ongelijkvloerse kruisingen aan te leggen. Regelmatig komen hier ook direct na elkaar treinen langs. Sta je lekker lang te wachten. Bij meer treinen, nog langere wachttijden op toegangs wegen naar de stad.

 9. Het spoor Leiden-Utrecht vv is toch ongeveer het laatste lijntje tussen de grote steden waar eens in het halve uur een trein rijdt. Het komt natuurlijk doordat grote stukken uit enkelspoor bestaan (die dus al dubbel zo intensief in gebruik zijn). Het zal een kostbare opgave zijn om dat te verbeteren. Op weekenddagen is de frequentie voldoende, maar doordeweeks is er overdag zichtbaar meer treinverkeer gewenst. Ik ben benieuwd, dit gaat vast nog wel even duren.

 10. Gewoon via Amsterdam Zuid naar Utrecht Centraal reizen kost 4 minuten meer en is zeker zo comfortabel. Een keer overstappen en een fors deel is viersporig vanaf Amsterdam-Zuid. De “onechte” Intercity – dus stoptrein – via Alphen a/d Rijn rijdt over een storinggevoelige hobbellijn. Bij de Bodegraven is er regelmatig een vertraging door de passage van de tegenligger. Voor de genieter van het (nog) Groene Hart is het een hele aardige rit.
  Wie vertrouwen heeft in de rood(h)(b)a(a)r(d)ige yup op Verkeer als vertegenwoordiger van de neoliberale garde komt waarschijnlijk bedrogen uit. Want autoverslaafd NL krijgt altijd voorrang op de overweg. Zelfs met het voormalige anti-asfalt (lees RR) Statenlid Berend Potjer in dit college.

 11. Theo, de volledige verdubbeling van de spoorlijn tussen Leiden en Utrecht had al veel eerder gerealiseerd moeten zijn. Dat is gewoon achterstallig onderhoud aan de infrastructuur door Prorail. Zodra dat dubbelspoor er ligt, kunnen Intercity treinen die alleen stoppen in Alphen gecombineerd worden met sprinters die op alle stations stil staan. Dan wordt de reistijd naar Utrecht via Alphen veel korter dan via Schiphol en er is geen overstap nodig. Bovendien wordt deze verbinding dan veel minder storingsgevoelig. Als er nu een storing optreedt, valt door dat stuk enkelspoor gelijk alles stil. Je hebt gelijk dat investeringen in autoverkeer prioriteit krijgt boven treinverkeer. De plannen om de N11 op te waarderen naar een A11 vallen daar ook onder. Dan is de instabiele veengrond ineens geen probleem. Van dit college van gedeputeerden heb ik niet de illusie dat de Provincie Zuid Holland financieel bij gaat dragen aan de verdubbeling van de rails tussen Utrecht en Leiden.

  • De volledige verdubbeling van de spoorlijn Leiden-Utrecht is allesbehalve “gewoon achterstallig onderhoud aan de infrastructuur door Prorail”, maar is een groot nieuw project. Alleen al het verstevigen van de bodem onder het huidige spoor en enkele andere aanpassingen kosten ca. 250 miljoen euro (raming 2018), en vermoedelijk nog meer. Dat is zonder (!) volledige verdubbeling van het spoor. Dergelijke projecten kunnen alleen maar worden gerealiseerd met veel extra geld van het rijk. Opeenvolgende regeringen en parlementen hebben die uitgave nooit willen doen. Voorstellen voor verdubbeling belandden steevast in de prullenbak. De prioriteit ligt bij meer asfalt, ook nu.

   • Welnee, beste somberman. Juist vorige week nog kondigde het kabinet aan te denken aan het instellen van een miljardenfonds voor investeringen in de economie, het onderwijs en -last but not least- de infrastructuur. Waartoe uiteraard ook het openbaar vervoer behoort. De prioriteit ligt niet langer meer bij het aflossen van de staatsschuld, er mag weer geld worden uitgegeven door Den Haag. Het is echter nog even wachten tot Prinsjesdag met welke concrete plannen het kabinet komt op o.a. het vlak van infrastructuur en of we dan vanuit het Rijk mogen rekenen op een substantiële bijdrage voor de lijn Utrecht-Leiden v.v. Maar zoals ik al eerder zei, geld is denk ik niet het probleem.(lees: er is geld beschikbaar) https://nos.nl/artikel/2298479-coalitie-denkt-na-over-investeringen-bij-economische-tegenwind.html

  • Wat een kletskoek, autobezit is nog altijd vele malen duurder dan het reizen met het ov. Dus waarop baseert u uw opmerking?

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline