Het nieuwe college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland wordt begin september geïnstalleerd. (Foto's/video: Chris de Waard).

Nieuw provinciebestuur realiseert frequentieverdubbeling spoor Leiden-Utrecht

Vanmorgen is op het Provinciehuis in Den Haag het coalitieakkoord tussen VVD, CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie-SGP gepresenteerd. Het kreeg als titel: Elke dag beter: Zuid-Holland. “We wilden een titel die ambitie uitstraalt,” zo verklaarde het nieuwe provinciebestuur dat begin september aantreedt. Dat nieuwe bestuur bestaat uit twee mannen en vier vrouwen. “De verklaring is heel eenvoudig,” wist Floor Vermeulen die namens de VVD gedeputeerde blijft: “We hebben alleen op kwaliteit gelet.”

Akkoord in twee weken
Hoewel de verkiezingen voor Provinciale Staten alweer enkele maanden achter ons liggen en Zuid-Holland als laatste provincie van het land pas vandaag een coalitieakkoord presenteerde, duurden de onderhandelingen maar een week of twee. “Op 8 juli spraken we elkaar in deze samenstelling voor het eerst, een week later begonnen de inhoudelijke gesprekken,” vertelt Vermeulen die namens de VVD het voortouw nam in de tweede onderhandelingsronde, nadat een formatiepoging van Forum voor Democratie onder leiding van VVD-coryfee Hans Wiegel was mislukt. “En daarna hebben we ook nog een korte vakantie genomen, dus we hebben het in een week of tweeënhalf in elkaar getimmerd.”

Samenstelling nieuwe provinciebestuur
Het nieuwe provinciebestuur bestaat uit zes gedeputeerden. Een meer dan nu. Door de verkiezingsuitslag waren veel partijen nodig om aan een meerderheid te komen zonder Forum voor Democratie. Toen de informatiegesprekken tussen FvD, VVD en CDA stuk liepen, was wel duidelijk dat de nieuwe coalitie uit veel partijen zou gaan bestaan. Het werden er zes. De VVD levert als grootste partij twee gedeputeerden, CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie-SGP elk een. Die uitbreiding kost 1,6 miljoen euro. Eén procent van de 160 miljoen euro die de onderhandelende aan incidentele middelen vrij konden verdelen.

Speerpunten uit het akkoord
De frequentieverdubbeling van het aantal treinen op het spoor Leiden-Utrecht wordt gerealiseerd. Daarnaast wordt sowieso vol ingezet op investeringen in allerlei vormen van bereikbaarheid en vervoer. Daarbij wordt gekeken waar bestaande infrastructuur beter kan worden benut, voordat nieuwe wegen worden aangelegd. Dat laatste wordt overigens niet uitgesloten. Voor ov-lijnen waar weinig gebruik van wordt gemaakt, worden alternatieven gezocht.

De luchthaven Rotterdan-The Hague Airport heeft de grenzen bereikt qua geluidsruimte. Nachtvluchten worden teruggedrongen en er komt een extra helihaven om overlast voor omwonenden bij de bestaande te verminderen.

Om de wegen te ontlasten, wordt ook ingezet op meer vrachtvervoer over water. Aan gemeenten wordt bereikbaarheid als eis gesteld bij bouwplannen onder het motto ‘eerst bewegen, dan bouwen’. Ook fietsers krijgen ruim baan. Er komen extra fiets- en wandelpaden en nieuwe fietssnelwegen. Ook moeten er veel meer oplaadpunten voor e-bikes aangelegd worden.

Windenergie op land wordt geen taboe, maar is wel opgeschreven als ‘laatste voorkeur’ . Sowieso komen er geen windmolens in het Groene Hart en andere natuurgebieden. Wel wordt onderzocht of bestaande locaties kunnen worden uitgebreid. Met name langs doorgaande wegen, maar alleen als er voldoende draagvlak is. Bestaande afspraken met het rijk komt de provincie wel na. In 2023 moet de opgave voor wind op land zijn afgerond. Ervoor in de plaats wil het nieuwe provinciebestuur vooral veel zonnepanelen op daken. Zowel bij woningen als bij bedrijven. Ook wordt ingezet op innovatieve technieken als ultradiepe geothermie en getijdenenergie. Biomassacentrales wil de provincie niet.

Financiën
Er is 160 miljoen euro aan incidenteel geld beschikbaar. De zes partijen hebben dat als volgt verdeeld:

Economie (40 miljoen)
Schone energie (30)
Erfgoed/cultuur (25)
Sterke steden/dorpen (20)
Verlagen Motorrijtuigenbelasting (19,6)
Gezonde Leefomgeving (10)
Landbouw, natuur, bodemdaling (5)
Zesde gedeputeerde (1,6)

Politiek Regio Provinciale Statenverkiezingen 2019


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×