De jongeren hangplek bij de Klaverhal in Zoeterwoude-Dorp zorgt voor overlast. (Foto: Robbert Beurse).

Burgemeester Bloemen is overlast hangplek Zoeterwoude zat

Zoeterwoudse Burgemeester Liesbeth Bloemen is de overlast die de gebruikers van de hangplek bij de Klaverhal in het dorp veroorzaken helemaal zat. De ‘jongeren’ op de hangplek zouden een stuk ouder zijn dan de doelgroep (15-17 jarigen) en, onder het genot van veel bier, voor de nodige herrie en gevoel van onveiligheid bij de inwoners zorgen.

CDA fractievoorzitter Arjan Bakx vroeg Bloemen donderdag tijdens de raadsvergadering om in actie te komen. De partij ontving een verontrustende brief van een buurtbewoner die aangeeft zich onveilig te voelen. Bovendien heeft ook Bakx vastgesteld dat de gebruikers van de hangplek eerder in de 30 dan tussen de 15-17 jaar oud zijn en voor overlast zorgen.
“Het kan niet zo zijn dat mensen uit de buurt hun huis niet meer uit durven omdat er mensen voor de deur staan te schreeuwen, bier te drinken en herrie te maken”, sloot Myrna van der Poel, duo-fractievoorzitter van Progressief Zoeterwoude, aan bij wat er eerder werd gezegd. Mathieu Paardekooper (fractievoorzitter VVD) is onlangs ’s nachts opgestaan om met de jongeren in gesprek te gaan. Opvallend is dat ook zij niet blij zijn met de locatie van de hangplek; ze zouden liever aan het Molenpad gefaciliteerd worden. Paardekooper ziet mogelijkheden langs het pad, zolang de hangplek vlakbij de bebouwde kom wordt neergezet. Burgemeester Bloemen vreest voor onveilige situaties. Zij vindt het Molenpad te afgelegen: “je moet er niet aan denken dat er een meisje wordt lastig gevallen en dat niemand haar hoort gillen”, verklaarde Bloemen bezorgd.

Deze week zal het college van B&W zich beraden over de hangplek bij de Klaverhal. Bloemen is van plan om hem voorlopig weg te halen. Over een nieuwe plek kan dan rustig worden gedacht.

Robbert Beurse in gesprek met Burgemeester Bloemen en de fractievoorzitters van PZ, CDA, VVD en SBZ.

Zoeterwoude JOP Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×