Tom Holswilder werd begin dit jaar gekozen tot Leidenaar van het Jaar en nu heeft hij ook een lintje. (Foto's: Emile van Aelst).

Stortbui van lintjes in Leiden: twintig stadsgenoten onderscheiden

Vanmorgen zijn in Leiden maar liefst twintig Leidenaren geëerd met een koninklijke onderscheiding. Achttien inwoners kregen de onderscheiding uitgereikt in de Hooglandse Kerk uit handen van burgemeester Lenferink. Eén inwoner (Martha Roggenkamp) kreeg de onderscheiding uitgereikt in Groningen, een ander (Heleen Murre- van den Berg) in Nijmegen.

De meesten van hen (14) werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vier personen werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zowel in Nijmegen als in Groningen vond een benoeming plaats tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Van de twintig onderscheidingen gingen er tien naar een vrouw en tien naar een man. Bijzonderheden: dit jaar kregen twee echtparen een koninklijke onderscheiding. Vijf personen zijn actief in de zwemsport. De oudste persoon die een lintje kreeg, is Jan Segijn, geboren in 1924; de jongste is de wetenschapper Heleen Murre, geboren in 1964. Onder de gedecoreerden bevonden zich de bekende horeca-exploitant Tom Holswilder van het Koetshuis en de stadshistoricus Cor Smit.

Willy (Wil) Baart – Verstraaten Geboren op 5 juli 1933, te Leiden. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Wil Baart begon veertig jaar geleden als vrijwilliger bij buurthuis Matilo. Zij organiseerde de maandelijkse ouderenbingo en regelde ook de prijzen. Ze was gastvrouw bij wijkfeesten, draaide bardiensten bij grotere activiteiten zoals Koninginnedag en hielp bij rommelmarkten. Ze organiseerde en begeleidde vaak reisjes en dagjes uit voor ouderen. Zeventien jaar geleden was ze de medeoprichtster van Computerclub ‘Nokkie’, een computerclub speciaal voor ouderen. Ze werd bestuurslid en dat is ze tot op de dag van vandaag nog steeds. Als penningmeester beheert zij met uiterste zorgvuldigheid de financiën. Wil Baart was ook collectante voor de KWF kankerbestrijding en de Nederlandse Hartstichting en ze haalde geld op voor het dierenasiel. Bovendien zamelt ze plastic doppen in om geld bijeen te brengen voor hulphonden.

Ingrid van den Berg Geboren op 10 juli 1963 te Leiden. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Ingrid van den Berg is veertig jaar geleden actief geworden voor de sportvereniging de Leidse Watervrienden. Vanaf haar twaalfde jaar is ze zwemles gaan geven, zowel in zwembad de Zijl als in het Vijf Meibad. In 1983 behaalde zij haar diploma zwemonderwijzeres KNZB en werd zij lid van de commissie elementair zwemmen. In 1997 werd ze rapporteur van de Nationale Raad Zwemdiploma’s en sindsdien is ze ook de clubkrant gaan verzorgen. Sinds 1998 is ze bestuurslid van de Leidse Watervrienden. Eerst als secretaris en vanaf 2010 ook als penningmeester. Ingrid van den Berg geeft nog steeds zwemles, zowel aan kinderen als aan volwassenen en ze verzorgt de bijscholing van de zweminstructeurs.

Jacoba (Jacoba) Bodijn – van der Linden Geboren op 6 november 1939 te Leiden. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Bodijn – van der Linden is de dochter van de bekende bakker van der Linden bij bakkerij Rijnswou op de Herenstraat. Al 20 jaar lang doet ze vrijwilligerswerk voor de Hartebrugkerk. Iedere woensdag organiseert zij mede de ouderensoos in de Romanuszaal. Ze zorgt voor de bingo en voor het sjoelen. Ze zet de koffie, maakt de hapjes klaar en koopt de prijzen in. Daarnaast gaat ze namens de Zonnebloem regelmatig op bezoek bij ouderen om de eenzaamheid te verlichten. Ze staat altijd voor iedereen klaar en ondanks dat ze bijna tachtig is, is ze onvermoeibaar en gaan haar bezoekjes onverdroten voort. Ook ging ze regelmatig mee als vrijwilligster met de Zonnebloemboot om te assisteren en surveilleert zij nog regelmatig bij de medische studenten tijdens hun tentamens in de Pieterskerk.

Hubert Siegfried Willem Marie (Huub) Frencken Geboren op 21 december 1941 te Roggel. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Huub Frencken was zijn werkzame leven planoloog/stedenbouwkundige bij de gemeente Rotterdam. In 2003 werd hij actief bij Programma Uitzending Managers. Deze hulporganisatie is opgericht door VNO-NCW, en doet dienst als een soort uitzendbureau voor vrijwilligers met managementervaring in ontwikkelingslanden. Frencken was bij elf PUM missies betrokken en met zijn vakkennis en ervaring leverde hij een waardevolle bijdrage aan duurzame armoedebestrijding. In 2002 was hij de medeoprichter en voorzitter van het Klein Leids Liederenkoor in Leiden. In 2008 werd hij voorzitter van de Vereniging van de Vrienden van de Leidse Hout en in 2010 werd hij ook voorzitter van de Programmaraad van de Stichting Openluchttheater het Leidse Hout. Inmiddels is Huub Frencken al tien jaar voorzitter en secretaris van de Contactgroep Leidse Koren, waarbij vijftig koren zijn aangesloten en is hij bijna net zo lang actief als initiator, voorzitter en adviseur van het tweejaarlijkse Leids Amateurkunstfestival. Tot slot raakte hij in 2011 betrokken bij de Werkgroep Amateur Kunst Leiden (WAK) en in 2015/2016 was hij tijdelijk voorzitter.

Aalbert (Ap) Gluvers Geboren op 21 juni 1950 te Den Haag. Lid in de Orde van Oranje- Nassau en Sonja Gluvers, geboortenaam Schön Geboren op 27 maart 1952 te Den Haag. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Ap Gluvers en mevrouw Sonja Gluvers zijn actief bij de Haagse zwemvereniging ZDHC (ZWIP-Die Haghe Combinatie). Al meer dan 35 jaar geven ze zwemles aan kinderen die voor het nationaal ABC-diploma en zwemvaardigheidsdiploma’s opgaan. Ap Gluvers is naast het geven van zwemles ook voorzitter geweest van de elementaire zwemcommissie en hij vertegenwoordigt de zwemclub in het bestuurlijke overleg met de gemeente. Sonja Gluvers deed samen met haar man de ledenadministratie en ook zij was lid van de elementaire zwemcommissie. Beiden tennissen ze bij Tennisvereniging Dekker Tennis te Warmond en zijn daar actief als vrijwilliger. Sinds 2016 zijn ze allebei ook als vrijwilliger actief bij de Stichting Vier het leven.

Roelof Cornelis (Roelof) Hol Geboren op 28 juni 1950, te Arnhem. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Roelof Hol is het gezicht van Hockeyclub Roomburg. Sinds 1995 is hij daar actief. Hij is begonnen als coach bij de junioren en teambegeleider. Sinds 2001 is hij voorzitter van de archiefcommissie en de laatste negen jaar was hij de voorzitter van de vereniging. Sinds 2008 is hij voorzitter van de Stichting Stedenband Leiden – Oxford. In 2016 heeft hij zich een heel jaar lang vrijwillig ingezet voor de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en was hij bezig met de voorbereidingen van de ontsluiting van een omvangrijk corpus van brieven, de Prize Papers. Zijn werk omvatte het plannen, financieren en opstarten van het project in Nederland en in Londen.

Anthonius Johannes (Tom) Holswilder Geboren op 20 april 1962, te Leiden. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Tom Holswilder is een horeca-ondernemer in hart en nieren. Gedurende zijn loopbaan heeft hij ervoor gezorgd dat mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt bij hem werk konden krijgen en opgeleid werden in het horecavak. Sinds 2016 doet hij dit op structurele basis door de exploitatie van het project Hof van Sijthoff, een lunchroom waar mensen met een beperking leren en werken. Tom Holswilder organiseert jaarlijks voor mantelzorgers en medewerkers in de zorg ‘bedankmiddagen’. Groot opgezette dagen waar iedereen die werkzaam is in de zorg (vrijwilligers en medewerkers) in het zonnetje wordt gezet. Hij organiseert deze dagen zelf en hij draagt ook zelf de kosten. Zijn 35-jarig bedrijfsjubileum in 2016 greep hij aan om gelden bijeen te brengen voor werknemers en vrijwilligers in de ouderen-en gehandicaptenzorg. Ook is hij de grote motor van het 3 Octobergilde en hij draagt het Leidse amateurvoetbal een warm hart toe.

Joanna Henrica Maria (Joke) van der Poel Geboren op 22 augustus 1951 te Leiden. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Joke van der Poel is een vrijwilligster met een enorme staat van dienst. Sinds 1969 geeft ze zwemles aan kinderen bij de Leidse reddingsbrigade. Daarnaast is zij meer dan 30 jaar vrijwilliger geweest bij het Rode Kruis. Bij tal van evenementen in de stad was ze als lid van het Eerst Hulp team aanwezig. Ook zet zij zich al ruim 25 jaar in voor de parochianen van de Hartebrugkerk. Ze schenkt niet alleen na de zondagmiddagmis de koffie, maar ze besteedt ook veel aandacht aan de parochianen en ze biedt hen een luisterend oor. Voor de 3 Octobervereeniging is zij ook al meer dan tien jaar van grote waarde. Als lid van het promotie- en verkoopteam staat ze ieder jaar achter de stand met artikelen. Het meest bekend is ze vanwege haar zelfgebreide 3 oktober truien. Die zijn inmiddels door heel Leiden te zien. Tot slot is mevrouw van der Poel al 28 jaar actief als verkeersregelaar bij de Leiden Marathon.

Maria Yvonne (Mary) Pouw-Don Geboren op 8 juli 1944 te Voorburg. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Mary Pouw-Don begon in 1981 met haar eerste vrijwilligersactiviteiten op de Zijlwijkschool waar ze leesmoeder, bibliotheekmedewerker, klaar-over en lid van de medezeggenschapsraad was. Ook werd ze actief in de Regenboog, de oecumenische geloofsgemeenschap in de Merenwijk. Een van haar belangrijkste taken was het opzetten van het ouderenwerk. Ze stond aan de wieg van de bezoekgroep, die kwetsbare ouderen bezoekt en ze was lid van het pastoraal meldpunt. Mevrouw Pouw-Don is ook voorzitter van de Cliëntenraad van de Valkenhof. Deze Raad behartigt de belangen van cliënten, maar organiseert ook de nodige activiteiten zoals de uitstapjes, de stamppottenmaaltijd én de Sinterklaasbingo. Daarnaast is ze voorleesoma op de Brede School in de Merenwijk.

Apolonia Alexandrina Petra (Paula) van Schooten – de Keijzer Geboren op 18 juli 1962 te Den Haag. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Paula van Schooten – de Keijzer is de drijvende kracht achter de bewonerscommissie van de Cruquiuslaan. Ook is ze sinds 2007 de voorzitter van de huurdersbelangenvereniging van de huurders van Portaal Leiden. Ze is veelvuldig op reis naar het ‘Huis van Portaal’ in Utrecht om in werkgroepen of met de Raad van Bestuur te overleggen over huurverhoging, het renovatiebeleid, het VvE-beleid of de jaarplannen en de begrotingen. Sinds de oprichting in 2006 is Paula van Schooten – de Keijzer lid van de Raad van toezicht van het WOZ fonds.
Voor de bewoners van de Cruquiuslaan is ze een onmisbare kracht.

Apolonia Geertruida Maria (Paula) Schouten–van der Hulst Geboren op 6 maart 1946 te Zoeterwoude. Lid in de Orde van Oranje-Nassau en Antonius Johannes (Ton) Schouten Geboren op 22 februari 1946 te Leiden. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Ton Schouten en mevrouw Paula Schouten – van der Hulst zijn allebei actief bij voetbalclub Docos uit Leiden. Ton Schouten was als bestuurslid verantwoordelijk voor het terreinbeheer en de technische zaken. Mede dankzij hem konden twee nieuwe kleedkamers gebouwd worden en een nieuwe bar. In 1995 werd een nieuw krachthonk gebouwd. In het jaar 2000 werd onder zijn leiding ook nog eens een nieuwe tribune en nieuwe kleedkamers gerealiseerd. Naast deze activiteiten was hij ook actief als scheidsrechter. Paula Schouten–van der Hulst was van 1990-1998 ook lid van het hoofdbestuur van Docos. Zij zette zich met name in voor de dames-meisjes afdeling en ze was penningmeester. Van 1988 tot 2013 was ze lid van de werkgroep vrouwen- en meisjesvoetbal van de KNVB afdeling Leiden en omstreken. Ook was ze zes jaar lid van de werkgroep bekervoetbal, KNVB West. Ton Schouten en Paula Schouten zijn beiden ook nog eens dertig jaar actief als vrijwilliger bij de Petruskerk in Leiden.

Johannes (Jan) Segijn Geboren op 21 augustus 1924 te Leiden. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Jan Segijn is al dertig jaar vrijwilliger bij Radius, een stichting die in Leiden en Oegstgeest ervoor zorgt dat ouderen en mensen met een handicap zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren. Hij begon met het organiseren van een zangclub en een schilderclub en later organiseerde hij allerlei bewegingsactiviteiten als gym- , volks-, country- en linedansen. Ook verzorgt hij jaarlijks de drie oktober maaltijd voor ongeveer 70 personen. 17 jaar was hij voorzitter van het reisgezelschap en hij organiseerde dan complete vakanties met excursies voor meer dan 50 ouderen.

Cornelis Bernardus Antonius (Cor) Smit Geboren op 31 juli 1954, te Schiedam. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Cor Smit is historicus en hij is de stadshistoricus van Leiden, vanwege zijn grote kennis van de geschiedenis van Leiden. Cor Smit geeft regelmatig lezingen over de geschiedenis van de stad en hij organiseert regelmatig stadswandelingen. Daarnaast heeft hij als historicus talloze publicaties (64) op zijn naam staan over de geschiedenis van de stad in al zijn facetten.

Hij was hoofdauteur van de Historische Canon van Leiden. Hij was de oprichter, stuwende kracht en bestuurslid bij historische verenigingen en stichtingen, zoals de Historische Vereniging Oud Leiden, de Dirk van Eck Stichting en de Vereniging Jan van Hout. Hij is Stadslab-vrijwilliger van het allereerste uur geweest en bestuurslid vanaf het stichtingsjaar van de Stichting Leidse Jazz Geschiedenis. Hij was ook een van de aanjagers en inspiratoren van de campagne Leiden, stad van vluchtelingen. Tot slot is hij een van de initiatiefnemers van het Singelpark in Leiden. Uit alles blijkt eens te meer hoe hij het (cultuur-)historisch belang van Leiden heeft gediend en bevorderd.

Jan Vis Geboren op 17 mei 1950, te Zoeterwoude. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Jan Vis was vanaf zijn 21ste zondagsschoolmedewerker bij de Westhill-kinderdiensten in wijkgebouw Staalwijk van de Hervormde Kerk. Daar richtte hij ook de jeugdsociëteit Time op. Hij was 16 jaar lang hoofdleiding bij de Leidse Christelijke Kampeer Vereniging en hij was voorzitter van de LCKV info-commissie. Vanaf 1976 is hij actief lid van de Oecumenische Geloofsgemeenschap Merenwijk, de Regenboog. Bij de Christelijke Oratorium Vereniging Excelsior Leiderdorp was hij zes jaar lang Lid Reiscommissie en verantwoordelijk voor de mede-organisatie van diverse koorreizen. Sinds 2002 is hij actief lid van de Christelijke Oratorium Vereniging Ex Animo te Leiden. Hij begon als lid van de PR Commissie. Vanaf 2005 t/m 2010 en van 2015 tot op heden is hij de voorzitter van deze vereniging.

Cent van Vliet Geboren op 4 september 1949, te Streefkerk. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Cent van Vliet begon in 1976 als jeugdouderling bij de Kerkenraad van de Hervormde Jeruzalemkerkgemeente Amsterdam en was vervolgens tien jaar lang voorzitter van de Kerkenraad bij de Hervormde Pauluskerkgemeente te Gouda. Hij was voorzitter van de jeugdkerk bij de Samen Op Weg Gemeente in Brussel en sinds 1995 tot op heden is hij voorzitter van de Kerkenraad van de Leidse Binnenstadsgemeente. Vanuit die rol was hij in 2007 oprichter en voorzitter van de Stichting Vrienden van de Hooglandse Kerk in Leiden.

Hij was de 2e voorzitter van het Comité Eeuwfeest van de Hooglandse Kerk in 2015 en sinds 2017 is hij voorzitter van de werkgroep Duurzaamheid en Besparen van de Protestantse gemeente. Sinds 1997 is hij ook actief als vrijwilliger bij de Landelijke Commissie Buitenland van het CDA waarvoor hij diverse notities heeft geschreven.

Peter Anthonie Weeda Geboren op 1 september 1950 te Leiden. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Peter Weeda was bij zwemvereniging de Leidse Watervrienden lid van de Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) en door de jaren heen bekleedde hij verschillende bestuursfuncties, waaronder het penningmeesterschap. De heer Weeda is al 43 jaar actief bij de Leidse Zwemvierdaagse in zwembad De Zijl. Hij startte er als toezichthouder op alle baantjeszwemmers, maar werd al snel gevraagd voor het penningmeesterschap. Vanaf 2000 levert hij een grote bijdrage aan de Leiden Road Runners Club. Hij geeft twee keer per week hardlooptrainingen en was praktijkbegeleider voor een aantal nieuwe trainers.

Martha Margrethe (Martha) Roggenkamp: uitreiking in Groningen Geboren op 15 maart 1955 te Groningen. Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Mevrouw Martha Roggenkamp is hoogleraar Energierecht bij de faculteit Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Zij is de eerste hoogleraar Energierecht in Nederland en wereldwijd geldt zij als pionier en boegbeeld op haar vakgebied. Door de jaren heen is zij van grote betekenis geweest voor de regulering van de energiesector en de juridische aspecten van urgente thema’s als de liberalisering van de energiemarkten, leveringszekerheid van energie voor consumenten, waddengas, aardbevingsproblematiek in Groningen, publiek aandeelhouderschap in energiebedrijven en CO2-opslag op zee.

In de Europese wereld van de energie speelt een doorslaggevende sleutelrol binnen allerlei Europese adviesorganen. In 2007 was ze medeoprichter van het Groningen Centre of Energy Law, een onderzoeksinstituut dat inmiddels zo’n dertig medewerkers telt. Daarnaast is ze bestuurslid van het Groningen Energy and Sustainability Programme van de RUG.

Hendrika Lena (Heleen) Murre – van den Berg: uitreiking in Nijmegen Geboren op 14 december 1964 te Wemeldinge. Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Heleen Murre – van den Berg is wereldwijd een van de toonaangevende en leidende wetenschappers op het terrein van het Midden-Oosten en het oosters christendom. Van 2004 tot 2007 was zij in Leiden opleidingsdirecteur van de Faculteit Godgeleerdheid. In 2008 werd zij benoemd tot hoogleraar voor de Geschiedenis van het Moderne Wereldchristendom, in het bijzonder in het Midden-Oosten. In 2012 werd zij als onderwijsdirecteur verantwoordelijk voor de bachelor en masteropleidingen Godgeleerdheid, Wereldgodsdiensten en Islamstudies.

In 2015 werd Heleen Murre benoemd tot directeur van het Instituut voor Oosters Christendom in Nijmegen en in 2016 werd ze bijzonder hoogleraar Oosters Christendom aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit. Heleen Murre is internationaal een van de meest gezaghebbende geleerden op het gebied van geschiedenis, theologie en liturgie en ze is lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Ook heeft ze een reeks adviserende rollen in kerk, maatschappij en academie op zich genomen. Daarnaast zet zij zich in voor christelijke vluchtelingen en is ze betrokken bij een project dat christenen uit Eritrea helpt bij hun integratie in de Nederlandse samenleving.

Leiden Maatschappij


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×