(Foto's: Gerry van Bakel).

Primeur in Voorschoten: lintjes op locatie

Twee inwoners van Voorschoten hebben vanmorgen een koninklijke onderscheiding ontvangen vanwege hun verdiensten voor de samenleving. Burgemeester Bouvy-Koene spelde de lintjes niet op tijdens een centrale bijeenkomst in het gemeentehuis, maar ging het dorp in voor de uitreiking.

Om 10.00 uur ging de burgemeester eerst naar Clubhuis Avanti. Daar werd Agnes Oudshoorn verrast toen ze werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Oudshoorn is sinds 1978 bestuurslid bij gymnastiekvereniging Avanti. Daarnaast verzorgt zij de ledenadministratie, brengt zij de contributiekaarten rond en draagt zij zorg voor de schoonmaak en de bevoorrading van het clubhuis. Tevens bemant zij het clubhuis bij diverse activiteiten. Ook geeft zij sinds 1987 wekelijks les aan een dames en heren gymgroep en aan de trimgroep in het Berkhoutpark. Zelf voegde mevrouw Oudshoorn er nog aan toe dat zij de contributie in voor Avanti. “Ik geef het geld niet uit, dat doet de penningmeester, maar ik zorg er wel voor dat het geld binnenkomt.” Ze was zeer verrast door de onderscheiding. Ze dacht naar een diploma-uitreiking van haar kleinzoon te gaan, maar dat bleek niet waar. “Ik vond wel dat er al veel fietsen voor de deur stonden.”


Verslaggeefster Gerry van Bakel in gesprek met Agnes Oudshoorn die de Orde van Oranje-Nassau ontving, haar man en rechterhand Kees Oudshoorn en burgemeester Pauline Bouvy-Koene.

Daarnaast is mevrouw Oudshoorn mantelzorger voor diverse mensen, zamelt zij kleding in voor de minderbedeelden in Voorschoten en is zij actief lid van de kerk waar zij o.a. koffie schenkt bij bijeenkomsten. Zij bezoekt de handwerkclub, zij zette koffie voor de Parkinson hulpgroep, zij verzamelt oud papier waarvan de opbrengst wordt gebruikt voor jeugdactiviteiten, jaarlijks regelt zij de binnen- en buitenspeeldagen voor de jeugd van Voorschoten. In het verleden heeft zij jeugdtraining gegeven bij voetbalvereniging SVLV, de kinderclub begeleid bij buurthuis de Boschbloem en zat ze in het bestuur van de RK contactclub.

Om 11.00 uur reikte de Voorschotense burgemeester het tweede lintje uit. Hiervoor ging ze naar Het Kruispunt aan de Schoolstraat waar Barie Verhoog de versierselen opgespeld kreeg die horen bij haar benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Barie Verhoog was gewoon aan het werk in de Kruispuntkerk toen Bob Ledegang haar op kwam halen en naar de kerk bracht waar familie, vrienden en de burgemeester haar opwachtten. “Ik had er niets van gemerkt, niemand had stiekem gedaan. Mijn kinderen hadden ook niks gezegd.”

Mevrouw Verhoog heeft zich ingezet aanvankelijk voor VIA 55+ en later voor “Voor Elkaar”. Vanaf het eerste begin was zij aanspreekpunt en al 25 jaar eerst verantwoordelijke voor de Open Eettafel die eens per twee weken wordt georganiseerd. Daarnaast zorgt zij ervoor dat mensen in Voorschoten die behoefte hebben aan een vrijwilliger die een klusje voor ze kan doen in contact worden gebracht met iemand die dat voor ze kan doen.

Ook heeft zij zich gedurende vele jaren ingezet voor het Vluchtelingenwerk in Voorschoten waar zij vooral praktische zaken zoals het schoonmaken van woningen, het verzamelen van huisraad, boodschappen doen en het wegwijs maken van de vluchtelingen in de Nederlandse samenleving regelde.


Verslaggeefster Gerry van Bakel in gesprek met Barie Verhoog die de Orde van Oranje-Nassau ontving, Bob Ledegang en burgemeester Pauline Bouvy-Koene.

Voor de Protestantse Gemeente Voorschoten is zij van onschatbare waarde geweest. Zij had met velen in de gemeente, maar ook daarbuiten, een zeer goed contact en een hechte band. Velen heeft zij in deze functie bijgestaan in soms zeer moeilijke omstandigheden. Als pastoraal ouderling heeft zij de gemeente vertegenwoordigd in vele rouw- en trouwdiensten.

Als pastoraal ouderling had zij ook zitting in de kerkenraad. Daarin heeft zij grote veranderingen mede mogelijk gemaakt. Vanuit een zelfstandig bestaande Gereformeerde Kerk heeft zij zich altijd positief ingezet voor het samengaan met de Hervormde Gemeente, hetgeen heeft geresulteerd in de huidige Protestantse Gemeente in Voorschoten. Breder heeft u zich nog vele jaren ingezet voor de Raad van Samenwerkende Kerken waarin u vanuit de Protestantse gemeente een nauwe band met de Rooms Katholieke Parochie en de Church of St. James heeft onderhouden. Vele activiteiten waaronder de Week van de Eenheid, de 4 mei dienst, vredesweekactiviteiten, bijzondere diensten en diaconale projecten heeft zij van daaruit opgezet en mede uitgevoerd.

Maatschappij Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×