Het bestuur van het Leids Mediafonds kent deze ronde anderhalve ton toe aan negen journalistieke projecten. (Foto: Chris de waard).

Leids Mediafonds deelt anderhalve ton uit in tweede ronde

Het Leids Mediafonds heeft in de voorjaarsronde die op 1 april sloot ruim 150.000 euro subsidie toegekend aan negen journalistieke projecten. “Het gaat om heel diverse producties, variërend van artikelen, podcasts en documentaires, waarvan er een flink aantal in serie zal verschijnen”, zo laat het fondsbestuur weten.

Er kwamen net als in de eerste ronde veel meer aanvragen binnen dan dat het fonds kon honoreren. “Dat maakte het noodzakelijk om scherp te kiezen. We willen voldoende ruimte overhouden om in oktober een volwaardige najaarsronde te houden. De deadline daarvoor is 1 oktober 2019,”aldus voorzitter Bob Nieman. In totaal kwamen er deze ronde 31 aanvragen binnen, waarvan er dus negen worden ondersteund.

Volgens Nieman bewijzen het aantal en de kwaliteit van de journalistieke aanvragen dat het fonds in een behoefte voorziet. ‘We brengen duidelijk iets op gang in de journalistiek in Leiden en de Leidse regio. Er zijn zoveel ideeën, dat we allerlei factoren hebben afgewogen: de verwachte journalistieke diepgang, relevantie voor de Leiden en omstreken, aanpak en originaliteit, om er een aantal te noemen.”

Gehonoreerde projecten
Dit keer zijn projecten gehonoreerd over nascheiding van afval, het leven in de Leidse Slaaghwijk, armoede in Leiden, verkamering, participatie, de rol van het Chinese Yisheng Development bij de bouw van de campus op het Leiden Bio Science Park, gemeentelijke regionale samenwerking, gemengde woonvormen en de vercommercialisering van Rembrandt in Leiden.

Verschillende Leidse sportverenigingen werden bezocht door het team van LeidenLive.TV dat uitzocht in hoeverre er bij de clubs nog wordt gerookt.

De eerste ronde
In de eerste ronde, die tot 1 oktober 2018 liep, kregen achttien projecten financiële steun van het Leids Mediafonds. Daar van is een deel inmiddels afgerond. Een serie over rookvrije sportverenigingen in Leiden bijvoorbeeld, een serie over de Leidse professor Christiaan Snouck Hurgronje en de opmars van lokale partijen in onze regio. Andere projecten lopen nog of moeten nog beginnen.

Leiden Maatschappij Leids Mediafonds


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×