Actievoerders Minou Schraven en Adinda Slingerland tijdens Politiek071. (Foto: Lieuwe van Slooten).

Nog geen uitslag over LEAD-referendum: "Maar initatief nu al een succes"

Of er genoeg handtekeningen zijn gehaald voor het LEAD-referendum wordt aanstaande woensdag bekend gemaakt, maar gezien de laatste tussenstand lijkt het niet waarschijnlijk. Voor de benodigde 5.000 handtekeningen zijn nog ruim 2.100 steunbetuigingen nodig. Toch spreken de initiatiefnemers nu al van een succesvolle actie. “We hebben mensen geïnformeerd, er is bewustwording gecreëerd en er is meer solidariteit gekomen vanuit wijkverenigingen”, spreekt Adinda Slingerland namens de actiegroep StopLeadLeiden in Politiek071.

Het protest tegen de plannen om drie woontorens langs de Willem de Zwijgerlaan in Leiden te bouwen, heeft de afgelopen maanden bedrijfsmatige vormen aangenomen. Op sociale media werden voorstanders van het bouwproject bijna dagelijks aangesproken, verschillende toekomstscenario’s werden in een 3D-model verwerkt en er werd voortdurend geflyerd om genoeg handtekeningen binnen te halen voor een referendum over het onderwerp. De stembussen zijn inmiddels gesloten en de handtekeningen worden door de gemeente gecontroleerd op geldigheid.


IJsbrand Terpstra in gesprek met actievoerders Minou Schraven en Adinda Slingerland tijdens Politiek071

“Ongeacht de uitslag gaan we dit leuk afsluiten”, zegt Slingerland over de opstandige groep buurtbewoners. De groep bestaat uit een vaste kern van tien mensen en daar omheen zijn er nog zo’n vijfentwintig betrokken wijkbewoners die veel hielpen met flyeren. Hoewel de buurtbewoners dicht bij elkaar wonen kenden de meeste elkaar nog niet. “Het doel heeft ons verenigd”, zegt Slingerland.

Communicatie
En dat doel was om meer gehoord te worden door de gemeente. Het ging de groep niet zozeer over het feit dat er gebouwd gaat worden langs de Willem de Zwijgerlaan, maar vooral over de beperkte participatie. “We voelen ons niet serieus genomen. Het plan werd kant en klaar gepresenteerd”, zegt Slingerland. “Er mocht door de gemeente bovendien wel wat helderder gecommuniceerd worden met ons.” Wat betreft de inhoud van bouwplannen hekelt Minou Schraven, ook actief in de actiegroep StopLeadLeiden, vooral het aantal woningen en de hoogte van de torens. “Dat is echt het zere punt hier.”

Juridische weg
De groep kijkt terug op een succesvolle actie en ook als het referendum er niet komt laten ze het er niet bij zitten. “We gaan dan de juridische weg bewandelen. Het kan een proces van de lange adem worden”, zegt Slingerland. Minou Schraven wil vooral dat er een discussie op gang komt. “We zijn inmiddels met veel meer mensen die willen dat hier beter naar gekeken wordt. Ook al halen we het niet moet er een stadsbrede discussie komen.”

Advertentie

Leiden Politiek LEAD


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×