Nog geen uitslag over LEAD-referendum: “Maar initatief nu al een succes”

28

Of er genoeg handtekeningen zijn gehaald voor het LEAD-referendum wordt aanstaande woensdag bekend gemaakt, maar gezien de laatste tussenstand lijkt het niet waarschijnlijk. Voor de benodigde 5.000 handtekeningen zijn nog ruim 2.100 steunbetuigingen nodig. Toch spreken de initiatiefnemers nu al van een succesvolle actie. “We hebben mensen geïnformeerd, er is bewustwording gecreëerd en er is meer solidariteit gekomen vanuit wijkverenigingen”, spreekt Adinda Slingerland namens de actiegroep StopLeadLeiden in Politiek071.

Het protest tegen de plannen om drie woontorens langs de Willem de Zwijgerlaan in Leiden te bouwen, heeft de afgelopen maanden bedrijfsmatige vormen aangenomen. Op sociale media werden voorstanders van het bouwproject bijna dagelijks aangesproken, verschillende toekomstscenario’s werden in een 3D-model verwerkt en er werd voortdurend geflyerd om genoeg handtekeningen binnen te halen voor een referendum over het onderwerp. De stembussen zijn inmiddels gesloten en de handtekeningen worden door de gemeente gecontroleerd op geldigheid.


IJsbrand Terpstra in gesprek met actievoerders Minou Schraven en Adinda Slingerland tijdens Politiek071

“Ongeacht de uitslag gaan we dit leuk afsluiten”, zegt Slingerland over de opstandige groep buurtbewoners. De groep bestaat uit een vaste kern van tien mensen en daar omheen zijn er nog zo’n vijfentwintig betrokken wijkbewoners die veel hielpen met flyeren. Hoewel de buurtbewoners dicht bij elkaar wonen kenden de meeste elkaar nog niet. “Het doel heeft ons verenigd”, zegt Slingerland.

Communicatie
En dat doel was om meer gehoord te worden door de gemeente. Het ging de groep niet zozeer over het feit dat er gebouwd gaat worden langs de Willem de Zwijgerlaan, maar vooral over de beperkte participatie. “We voelen ons niet serieus genomen. Het plan werd kant en klaar gepresenteerd”, zegt Slingerland. “Er mocht door de gemeente bovendien wel wat helderder gecommuniceerd worden met ons.” Wat betreft de inhoud van bouwplannen hekelt Minou Schraven, ook actief in de actiegroep StopLeadLeiden, vooral het aantal woningen en de hoogte van de torens. “Dat is echt het zere punt hier.”

Juridische weg
De groep kijkt terug op een succesvolle actie en ook als het referendum er niet komt laten ze het er niet bij zitten. “We gaan dan de juridische weg bewandelen. Het kan een proces van de lange adem worden”, zegt Slingerland. Minou Schraven wil vooral dat er een discussie op gang komt. “We zijn inmiddels met veel meer mensen die willen dat hier beter naar gekeken wordt. Ook al halen we het niet moet er een stadsbrede discussie komen.”

Delen

28 reacties

 1. Helemaal eens, zelfs als er geen referendum komt blijven we de discussie voeren. Om met de Dijk te spreken:
  Alles komt terecht
  We zijn er nog niet
  Maar we zijn onderweg
  Alles komt terecht
  We beginnen pas
  We beginnen nu pas echt

 2. Citaat ““We gaan dan de juridische weg bewandelen. Het kan een proces van de lange adem worden”, zegt Slingerland. ”
  Lekker bezig, dit zijn Oegstgeester toestanden. Oegstgeest is op het gebied van ruimtelijke ordening nagenoeg onbestuurbaar geworden vanwege juridisch hobbyisme van bewoners met te veel vrije tijd!

  • Als er juridische procedures komen is dat niet de bewoners of de wijkverenigingen aan te rekenen. De gemeente weigert haar rol te pakken waardoor er geen goede participatie mogelijk was, er geen inzicht is geboden in het effect van deze extreme hoogbouw op Leiden en allerlei vastgesteld beleid terzijde wordt geschoven ten gunste van een ontwikkelaar. Dat is natuurlijk een recept voor gedonder, dat hadden ze op hun vingers kunnen natellen.

   Maar het is nog niet te laat: omwonenden staan open voor een alternatief, minder massaal, plan. Als gemeente en ontwikkelaar echt in overleg gaan dan kunnen juridische procedures voorkomen worden. Wijkverenigingen en buurtbewoners hebben daar de ontwikkelaar al toe opgeroepen een tijd geleden, maar helaas was hij zolang het referendumverzoek liep niet bereid over alternatieven te praten.

   • Een Leids burger op

    Uiteindelijk zullen die torens er toch komen of jullie het nu leuk vinden of niet. Over de hoogte van die torens zal waarschijnlijk geen concessie worden gedaan. Ook een juridische procedure is daar niet zinvol. Immers ook in de huidige hoogbouwvisie van 2007 zijn uitzonderingen toegestaan. Wel zou het aantal parkeerplaatsen omhoog moeten. Daar acht ik bezwaar wel goed mogelijk. Beter is dat proberen te regelen met gemeente of projectontwikkelaar. En dan… bouwen maar!

    • Afwijken van de hoogbouwvisie mag alleen onder bepaalde voorwaarden. Daarnaast wordt in de nota van uitgangspunten afgeweken van ander vastgesteld beleid zoals de parkeernorm, het wijkontwikkelingsplan en het participatiestatuut. Ook wordt er minder dan 30% sociaal gebouwd terwijl de hoogste toren wel de sociale huur er tegenover de hele winter in de schaduw zet. Dat mag misschien volgens de geldende wet- en regelgeving, maar ik blijf het asociaal vinden.

  • Robbie de Importleienaar op

   Iedereen wil daar woningen. Niemand is tegen het bouwen. Als er meteen vanaf het begin goed overleg was geweest met alle stakeholders, was het helemaal niet nodig geweest om naar de rechter te stappen.

   • Eens importleienaar, maar daar heeft de gemeente bewust niet voor gekozen. Er is eerst anderhalf jaar met de ontwikkelaar overlegd voordat er überhaupt met de omwonenden werd gesproken. Volgens de ontwikkelaar heeft hij zelfs op advies van de gemeente gewacht met communiceren totdat ie een volledig uitgewerkt plan had. Gelukkig ontstaat er nu alsnog een discussie over dit soort bouw in Leiden, maar dat komt niet door de opstelling van de gemeente…

   • Een Leids burger op

    Niet eens Robbie. ¨goed overleg¨ betekent volgens de tegenstanders van die torens natuurlijk dat aan al hun eisen wordt voldaan. Dat gaat dus niet gebeuren.

    • Robbie de Importleienaar op

     Hoe kom je daar nou weer bij Leids Burger? Hoe weet je dat allemaal zo goed? Dus dan ga je maar helemaal niet serieus met de belanghebbenden in overleg? Je doet alsof niemand daar woningen wil hebben. Dat is gewoon echt niet zo. Waar het wel om gaat is, dat wanneer de gemeente belooft, dat de buurt autoluw is en je stapt zonder overleg van die belofte af als gemeente, dan kun je er natuurlijk op rekenen, dat er verzet komt. Ik neem aan dat jij het ook niet prettig vindt, wanneer iemand zonder overleg een toegzegging met jou niet nakomt.

 3. Een referendum zou rust in de tent geven om alle voors en tegens beter in kaart te brengen. Maar ook als het referendum er niet komt, raad ik de gemeenteraad aan LEAD nog eens te heroverwegen. Er kleven zo veel haken en ogen aan dit bouwproject, niet eens alleen voor de wijk waar dit zich afspeelt. Duurzaamheid, betaalbaarheid, leefbaarheid, zichtlijnen, precedentwerking, vertrouwen in de politiek etc.

 4. Feitelijk is er in de communicatie van het gemeentebestuur met de Leidse bewoners niet veel veranderd sinds het vorige referendum over de RijnGouwelijn. Ook toen was alles al bestuurlijk besloten en de afspraken met de projectontwikkelaars waren al afgerond. De toenmalige Wethouder Alexander Pechtold had instructies gegeven om op geen enkel bezwaar van de actievoerders te reageren. Aan deze radiostilte kwam acuut een einde, toen er een referendumaanvraag met vele duizenden handtekeningen op zijn bureau terecht kwam. Iedereen weet hoe dat is afgelopen (70% tegen). Enkele actievoerders van STOOM werden in die periode telefonisch bedreigd. Dat hield pas op na een documentaire van TV netwerk.

 5. Leiden-Noord op

  Nou wat een succes zeg! Iets meer dan 2% van de Leidenaren heeft getekent, de rest maakt zich alleen zorgen over zaken die er echt toe doen! LEAD is een schitterend project en moet zeker gewoon gebouwd worden! En woorden zoals extreme hoogbouw is echt onzin daarvoor moet je in Dubai zijn, 115 meter is een prima hoogte op die locatie.

 6. RabanePaco op

  Het succes lijkt inderdaad dat de Leidenaren het wel goed vinden. Neem dan je verlies en ga iets zinnigs doen i.p.v zand strooien in de gemeentelijke reageren en dan zeuren over de gemeentelijke inefficiëntie.

  • Robbie de Importleienaar op

   Het was inderdaad efficiënter geweest om in een veel vroeger stadium met de belanghebbenden in overleg te treden in plaats van de schijnparticipatie die er nu heeft plaatsgevonden.

 7. Als flyeraar van de Actiegroep tegen de extreme hoogbouw in Leiden (waar mensen in zitten die naast hun werk en gezin al hun vrije tijd opofferden!) heb ik met ongelooflijk veel Leidenaren onderweg gesproken. Ik kwam ze tegen, schilders en vaklieden die met het opknappen van huizen bezig waren, mensen die honden uitlieten, kinderen naar scholen brachten, hun oudere ouders stevig aan de arm een wandelingetje bezorgden, mensen die uit supermarkten kwamen, tuinierden, hun schuren opruimden, visite in tuinen hadden en daar door mij aangesproken werden, mensen die voor een advocatenkantoor wachtten totdat het kantoor open ging en noem maar op! Onder hen ontmoette ik zelfs veel mensen die walgden van de politiek, zowel landelijk als gemeentelijk, geen enkel vertrouwen meer in hun eigen college hadden, en zelfs in hun burgemeester niet! Velen hadden de schampere opmerking: ‘ democratie bestaat niet meer.’
  En: ‘Waar ben je nog mee bezig? De referenda hebben ze van ons afgepakt.’ ‘Meissie, ze hebben het al lang beklonken achter hun bureautjes (met minachting op het gezicht.) Één Leidenaar ging zelfs zover dat hij de gemeente raad een groep ‘gangsters’ noemde. En dat was een fatsoenlijke man die humor had! Ergens anders kreeg ik het misnoegen van een bult aan klachten over de gemeente over me heen, toen ik dacht: ‘hier moet ik uit weg, want dat kost me mijn tijd.’
  Ik begreep hen wel en riep vrolijk: ‘Heren, uw klacht is mijn klacht’ En weg was ik.
  Ik raad de burgemeester en het college van Leiden aan, te beseffen, dat zij met enorme vertekeningen van doen hebben. Aurelius, een Romeinse keizer en filosoof zei: ‘ De senator is een goed mens, de senaat een beest.’
  Als je tegenover een wethouder of burgemeester staat, straalt de autoriteit van de senaat door deze persoon heen en kan het je een moment of pakweg een uurtje zeer bekoren, dat je zijn of haar aandacht schijnt te hebben.
  Maar daarachter weet je ook, dat deze persoon het beleid van de senaat, (het beest) uitvoert. Dus gemeentelijke politici, reken je nooit rijk wat betreft de vertekeningen. In veel Leidse harten heerst er wrok, teleurstelling, ontmoediging en minachting voor de arrogantie van de ego’s, het niet luisteren naar, het weg gezet worden als substantie. Dit ben ik allemaal tegen gekomen, en eerlijk gezegd: het was mij al bekend van de landelijke politiek natuurlijk. Het spook van de projectie bij politici is: je mag niemand weg zetten, wij doen het s a m e n . Maar zij overtreden deze statements zelf in absurd grote mate. ‘We doen het samen’. Wat is daar van terecht gekomen naar de burger toe in de zaak LEAD in het voortraject? En JUIST dit soort zaken wordt geweten en vooral gevoeld door de bevolking. Ik trof dit als een rode draad aan, terwijl ik uren en uren en uren door Leiden liep met mijn vracht flyers, vanaf ongeveer 15 april. En ja, ik had de tijd omdat ik 72 ben en nooit opgehouden met werken ! Ik heb deze ervaring ongelooflijk interessant en boeiend gevonden, met alles wat ik heb mogen zien, beleven en horen: z o n d e r vertekeningen.

 8. Koos Henzen op

  Niet zeuren, maar bouwen! Er is een grote woningnood dus de urgentie ligt bij het bouwen en niet bij een referendum. En kan het niet in de breedte? Dan maar in de hoogte!! Het is niet anders.

  • Hoogbouw boven de 70 meter is helemaal niet nodig om binnen Leiden aan de woningbehoefte te voldoen. Dat blijkt nota bene uit onderzoek van de gemeente zelf van eind vorig jaar. Het kan natuurlijk dat je het mooi vindt, zoals bijvoorbeeld Leiden-Noord, maar dat betekent nog niet dat het een noodzakelijke ontwikkeling is. Over dit soort zaken moet je als stad goed nadenken, en wat mij betreft betrek je daar de inwoners bij. Dat gebeurt nu niet en dus krijg je weerstand en vertraging, dat levert helemaal geen woningen op korte termijn op. Een ander, minder massaal plan, zou in mijn beleving voor iedereen de beste oplossing zijn.

   • Een Leids burger op

    Hoogbouw is nu juist wel nodig als men tenminste niet elk nu nog vrij beschikbaar stukje groen wil volbouwen. Straks geen referendum maar wel een paar woontorens.

    • Robbie de Importleienaar op

     Nee, Leids Burger, hoogbouw zoals LEAD is dus nu juist *niet* nodig. Dat is wat Nick ook betoogt. Verdiep je eerst eens in de feiten, voordat je die ongefundeerde onzin uitkraamt.

 9. Een ander aspect is de (on)betrouwbaarheid van het (gemeente)bestuur, zoals mw Bakkum uitgebreid heeft toegelicht (ik gesprekken over het LEAD-initiatief ben ik dezelfde soort reacties tegengekomen).

  ‘We hebben de woningen nodig, dus bouwen maar’ betekent ‘het doel heiligt de middelen’. Met andere woorden; alles mag als het doel maar belangrijk genoeg is.

  Maar je maakt nou juist afspraken (beleidsregels) om ervoor te zorgen dat er niet een bepaald doel kan worden benoemd dan alle regels opzij schuift. We leven namelijk in een rechtsstaat. Regels worden gemaakt zodat mensen (burgers) weten waar ze aan toe zijn.

 10. Geboren en getogen Lêijûnaar op

  Hopelijk is die hele kermis nu voorbij en kan de bouw snel starten.

  • Een Leids burger op

   Die referendumkermis is wel voorbij denk ik. Maar er moeten nog wel betere afspraken over parkeerplaatsen worden gemaakt. Bezwaren tegen de hoogte zullen toch geen stand houden. Dat hele referendumgedoe heeft niets opgeleverd.

   • Bezorgde Leidenaar op

    Vindt je? De bekendheid is enorm toegenomen! Er is een duidelijk signaal afgegeven door meer dan 4000 Leidenaren dat zij willen dat hun bestuur ook echt naar hen luistert. Dit geldt niet alleen voor dit specifieke project in Leiden Noord, maar ook voor vele andere wijken van Leiden. Heldere procedures, elkaar houden aan geldende normen en regels en draagvlak van omwonenden: alleen op die manier kunnen we onze stad leefbaar houden voor iedereen met de enorme woningbouwopgave!

 11. Schandalig hoe de gemeente dit weer heeft aanpakt. Omwonenden hebben nauwelijks echt een stem gehad. Meedenken? Ja…MEE-denken, dat mag wel. En ondertussen had niemand in Leiden door wat er zich afspeelde en welke gevolgen dat kan gaan hebben. Geniale actie dus, dat referendumverzoek. Kritische burgers blijven (helaas) hard nodig.

  • Teleurgestelde Particpant op

   LEAD in Dialoog? Het was vooral eenrichtingsverkeer, wij luisteren naar u, maar we gaan de torens toch gewoon bouwen, aan de hoogte en omvang doen we niets, want anders verdienen we natuurlijk niet genoeg. En de dit wordt verdedigd door de wethouder met “Dit is het resultaat van reken- en tekenwerk”. Natuurlijk, de projectontwikkelaar zal goed hebben gerekend wat hij moet realiseren om nog voldoende geld te kunnen verdienen….

 12. Leiden-Noord op

  4022 steunbetuigingen, een sterk signaal aan het stadsbestuur! laten we hopen dat de regerende partijen het advies van Partij Sleutelstad overnemen en toch een referendum uitschrijven: “Als ze nou een beetje “guts” hebben, een beetje lef hebben dan doen ze het misschien wel en dan willen ze het signaal van de bevolking, van toch 4000 mensen, wel honoreren”. Je kunt meer lezen in het volgende artikel: http://leiden-noord.nl/4022-steunbetuigingen-een-sterk-signaal-aan-het-stadsbestuur/

 13. A Slingerland op

  In dit interview wordt gesproken over de talkshow met Ellen van Bueren (hoogleraar Urban Development) over extreme hoogbouw in een stad als Leiden. Past dat? En waar moeten we allemaal rekening mee houden? Haar boodschap is: er zitten veel haken en ogen aan hoger bouwen dan 70 meter en dit moeten we dus veel zorgvuldiger overwegen. Precies wat het referendum beoogt. Je kunt de talkshow hier bekijken en beluisteren, LEAD vanaf 12 minuten: https://sleutelstad.nl/2019/05/24/pilotaflevering-talkshow-studio-leiden-nu-te-zien/

Over de auteur

Lieuwe van Slooten

Je bent nu offline