Wethouder Nanning Mol in Politiek071 over de jeugdzorg in Voorschoten en de regio. (Foto: IJsbrand Terpstra).

Wethouder over jeugdzorg Voorschoten: "Kleine problemen hebben te weinig aandacht gehad"

De uitgaven aan jeugdzorg zijn het afgelopen jaar flink hoger uitgevallen dan het beschikbare budget. Het gevolg is dat het Voorschoten maar lastig lukt om de begroting sluitend te maken en dat andere investeringen moeten wijken voor goede zorg. En Voorschoten staat niet alleen. Ook andere gemeenten in de regio kampen met geldtekort voor jeugdzorg. Waar komt dat tekort vandaan? Wat kan er aan worden gedaan? En is geld wel de oplossing?

De Voorschotens wethouder Nanning Mol (Jeugdzorg) legt in Politiek071 uit dat veel kinderen en jongeren die jeugdzorg nodig hebben te snel worden doorverwezen naar specialistische zorg. Hij onderscheidt daarbij drie fases van zorg: (1) in huiselijke kring, (2) de zorg bij een huisarts of andere direct toegankelijke hulpverlener en (3) specialistische zorg waar je naartoe wordt worden doorverwezen. “We hebben nu geconcludeerd dat we de afgelopen jaren onvoldoende hebben gelet op goede voorzieningen in fase 1 en 2, waardoor de sluis naar de specialistische zorg helemaal open staat”, aldus Mol.


Wethouder Nanning Mol in gesprek met Politiek071-presentator IJsbrand Terpstra

Met die conclusie in de hand wil Voorschoten zich nu richten op ‘kleine oplossingen voor kleine problemen’, legt Mol uit. “Er komt één praktijkondersteuner voor alle huisartsen in Voorschoten. Hij gaat het gesprek aan met kinderen en kan kinderen met kleine klachten direct helpen.” Mol hoopt dat deze praktijkondersteuner ook ontwikkelingen gaat herkennen en mogelijke trends signaleert, zodat daar vroeg op kan worden geanticipeerd. Op die manier moet de specialistische zorg worden ontlast, zodat die volledig beschikbaar komt voor kinderen die die hulp wel echt nodig hebben.

Regio
Voorschoten staat overigens niet alleen in de uitdagingen op het gebied van jeugdzorg. Ook andere gemeenten in de Leidse regio (en daarbuiten) zoeken naar oplossingen. Of Voorschoten in de toekomst zal blijven optrekken met gemeenten uit de Haagse regio (H10 jeugdzorg, waarmee nu wordt samengewerkt) of met de gemeenten uit de Leidse regio is nog niet duidelijk. “In H10 zijn we al heel ver met de implementatie van een nieuw systeem en dat ziet er heel goed uit. Aan de andere kant is de Leidse regio overzichtelijker en werken de gemeenten daar op steeds meer gebieden met elkaar samen, waardoor je integraler kunt samenwerken.”

Budget
De maatregelen die de gemeente Voorschoten de komende tijd gaat nemen om meer grip te krijgen op de jeugdzorg, zullen in eerste instantie overigens vooral extra geld gaan kosten. De middelen die daarvoor vanuit de landelijke overheid ter beschikking zijn gesteld, zijn voor Voorschoten niet voldoende. “We hebben een stevige reserve Sociaal Domein opgebouwd, onder meer door het financiële resultaat van 2018 daarvoor te gebruiken, en we gaan kijken of we vanuit die reserve de tekorten de komende jaren kunnen oplossen.”

Maatschappij Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×