Wethouder Matthijs Huizing licht het nieuwe bomenbeleid van Oegstgeest toe in de uitzending van Politiek071. (Foto: IJsbrand Terpstra).

Oegstgeest werkt aan nieuw bomenbeleid en vraagt om reactie van bewoners

Het kappen van bomen leidde in Oegstgeest de afgelopen jaren regelmatig tot protest. Het werd zelfs een hot topic tijdens de gemeenteraadsverkiezingen toen een groep raadsleden de barricades op ging. De belangrijkste conclusie die vervolgens werd getrokken: de gemeente moet beter communiceren over wat er met de bomen in het dorp gebeurt. Dat is, naast het uitbreiden van het aantal bomen dat niet zomaar gekapt mag worden, een belangrijke verandering in het nieuwe bomenbeleid, waarover de gemeente inwoners om een reactie vraagt.

In Oegstgeest staan ongeveer 12.000 bomen. Dat maakt het een groen dorp en zowel de gemeente als inwoners willen dat zo houden. Toch wil de gemeente soms bomen kappen waarvan omwonenden zeggen dat dat niet nodig is. In Politiek071 erkent verantwoordelijk wethouder Matthijs Huizing dat er de afgelopen tijd bij werkzaamheden te vaak bomen gekapt dreigde te worden waarbij dat eigenlijk niet per se nodig was. “Er zijn met enige regelmaat bomen die werkzaamheden prima zouden overleven en die nog vijftien jaar een mooie boom kunnen zijn. Daar gaan we nu voorzichtiger mee om, want dat is zonde.”


Wethouder Matthijs Huizing in gesprek met presentator IJsbrand Terpstra in Politiek071

In de nieuwe Bomenverordening, waarvan het concept vanaf aanstaande vrijdag voor iedereen te lezen is, zet de gemeente nu scherper in op de procedure die nodig is om bomen te kappen. Zo is er gekozen voor het aanwijzen van verschillende Boomgebieden, die samen ‘de groene hoofdstructuur van het dorp vormen’. Daarbij valt te denken aan bomen in de verschillende parken, maar bijvoorbeeld ook in de Oranjewijk, legt Huizing uit. Voor het kappen van bomen op die plekken, die zijn vastgelegd in de concept Groene Kaart (pdf), moet vanaf het moment dat het nieuwe beleid in werking gaat altijd een vergunning worden aangevraagd.

Communicatie
Ook de eerder getrokken conclusie dat slechte communicatie vanuit de gemeente een belangrijke rol heeft gespeeld bij onvrede in het dorp is ter harte genomen. In dit nieuwe beleid is veel aandacht voor het informeren van bewoners. “We gaan met bewoners in een straat waar moet worden gekapt in gesprek over de vraag waarom die bomen vervangen moeten worden, wat er voor in de plaats komt en of mensen daar zelf nog ideeën over hebben.” Een reden kan zijn dat een boom de gemiddelde levensduur van 40 jaar heeft bereikt of omdat de kap van bomen gecombineerd kan worden met andere werkzaamheden.

Brede verantwoordelijkheid
Overigens benadrukt Huizing dat de verantwoordelijkheid van de gemeente verder gaat dan het behouden van zoveel mogelijk bomen. “Wij zijn bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor de veiligheid in het dorp (zieke bomen, red.) en ik heb ook te maken met de kosten”, zegt Huizing, die ook wethouder Financiën is. “Als we vanwege de bomen een straat vier keer in plaats van één open moeten breken, dan kost dat wel geld en dat kan je maar één keer uitgeven.” Ook dat wil hij beter uit gaan leggen aan bewoners.

Zelf reageren
Voordat het nieuwe beleid in november in de gemeenteraad wordt besproken, wil de gemeente eerst reacties horen van inwoners van het dorp. Van 28 juni tot 30 augustus 2019 kunnen bewoners terecht op op de website van de gemeente en in het gemeentehuis om hun zienswijze op de Bomenverordening 2019 in te dienen. Ook de concept Groene Kaart ligt ter inzage en wordt daarna door het college vastgesteld. “We zijn heel erg benieuwd naar de inzichten en meningen van bewoners. Die nemen we ook absoluut mee, want daar zijn ze veel te waardevol voor”, aldus Huizing.

Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×