Zoeterwoude heeft 2,7 miljoen euro overgehouden in 2018. (Foto: Bixabay.org).

Zoeterwoude sluit 2018 positief af

Bij het vaststellen van de jaarrekening over 2018 blijkt dat de gemeente bijna 2,7 miljoen euro meer heeft binnengekregen dan dat er werd uitgegeven. Het grote positieve resultaat (zo’n 12% van de totale omzet) kwam als verrassing. Bij de najaarsnota over hetzelfde jaar werd nog uitgegaan van voordelig saldo van 590.000 euro.
De winst op de Verde Vista Plas, die de gemeente eenmalig 874.000 euro opleverde, heeft het grootste aandeel in het extra positieve resultaat.

Wat moet er met het geld gebeuren?
Alle partijen zijn het er over eens dat de extra opbrengsten apart gezet moeten worden. PZ wil 750.000 euro reserveren voor het energieneutraal maken van de gemeente. CDA-fractievoorzitter Arjan Bakx ondersteunt dit, en verwacht dat de rest van het geld hard nodig is voor de vervanging van de Klaverhal en de Bernardusschool. Ook de VVD wil geld apart zetten voor de toekomst. Bij afwezigheid van fractievoorzitter Mathieu Paardekooper liet VVD-raadslid Roel Onderwater weten dat de VVD het als enige partij niet eens is met de jaarrekening. De reservering van 450.000 euro voor personeelsuitbreiding bij de gemeente vindt de VVD onbegrijpelijk. “Er wordt heel moeilijk gedaan over een bedrag van 700.000 euro voor twee grote projecten, en terecht, maar 450.000 euro extra formatie vindt niemand een probleem. Ik denk dat we daar ook kritisch naar moeten kijken”, aldus Onderwater.

Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×