Vanavond stemt de Leidse gemeenteraad over het nieuwe subsidieplan voor vrijwilligersorganisaties. (Foto: Chris de Waard).

Vrijwilligersorganisaties toch niet buiten schot bij aanbesteding maatschappelijk werk in Leiden

Vanaf volgend jaar juni wordt het sociaal-maatschappelijk werk in Leiden op een andere manier bekostigd. De tientallen organisaties die nu nog subsidie van de gemeente Leiden ontvangen, in totaal gaat het om 8,3 miljoen euro per jaar, moeten komende tijd inschrijven op de opdrachten van de gemeente. Dat gaat via een Europees aanbestedingstraject waar wethouder Marleen Damen momenteel de laatste hand aan legt. Nieuw is dat ook vrijwilligersorganisaties te maken gaan krijgen met wijzigingen in de subsidieverlening.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Marleen Damen over de verandering die in de subsidiëring voor vrijwilligersorganisaties wordt doorgevoerd.

Tot nu toe was het de bedoeling om in de aanbesteding drie hoofdopdrachten te verstrekken: Opgroeien, Samen Meedoen en Basiskracht. Bestaande organisaties, maar ook nieuwe aanbieders kunnen inschrijven op één van die kernopdrachten. “Je bent nu eenmaal niet goed in alles,” verklaart wethouder Damen die keuze. “Organisaties moeten echt goed nadenken waar ze voor staan en daarop inschrijven.” Het is haar bedoeling dat organisaties elkaar opzoeken en gezamenlijk meedoen aan de komende tender.

Vrijwilligersorganisaties moeten aanhaken bij winnaars aanbesteding
In die aanbesteding zouden kleinere organisaties die vrijwel uitsluitend met vrijwilligers werken buiten schot blijven. Leiden maakt nu alsnog een andere keuze en neemt het ‘Voorschotense model’ over. Dat bleek afgelopen donderdagavond toen tijdens de gemeenteraadsvergadering moties werden ingediend door de ChristenUnie Leiden en D66 Leiden. Allebei de partijen vroegen aandacht voor de kleinere organisaties in het komende aanbestedingstraject en dat leidde ertoe dat het college met een aangepast voorstel komt, waarover de raad vanavond zal stemmen.

In dat voorstel krijgen de inschrijvers op de aanbesteding extra punten als ze samenwerkingsverbanden opnemen met bestaande Leidse vrijwilligersorganisaties. Volgens Damen is dat idee dat ze afkeek van de gemeente Voorschoten die een soortgelijk traject doorloopt beter omdat ook deze samenwerkingen bijdragen aan een efficiëntere werkwijze. De winnaars van de aanbesteding zoeken immers de samenwerking met vrijwilligersorganisaties die bijdragen aan hun hoofdopdracht.

Die opgelegde samenwerking zorgt er wel voor dat de vraag of een vrijwilligersorganisatie al dan niet nog subsidie krijgt, afhankelijk wordt gemaakt van de professionele organisaties. De subsidies blijven weliswaar via de gemeente lopen, maar pas na een zwaarwegend advies van de ‘hoofdaannemer’.

Doel politiek is vrijwilligersorganisaties beschermen
De bedoeling van de voorstellen van D66 en de  CU, mede ingediend door de SP en de Partij Sleutelstad (PS) is het beschermen van de vrijwilligersorganisaties. In het eerdere voorstel hielden alleen vrijwilligersorganisaties met maximaal één betaalde kracht hun subsidie onder de oude voorwaarden. Daardoor dreigden de net iets grotere clubs buiten de boot te vallen of te moeten professionaliseren. Bij een keuze voor die laatste optie speelt dan weer dat bestaande fondsen geen bijdragen meer verlenen.

Of de vrijwilligersorganisaties waar het om gaat de nieuwe voorstellen zelf ook zien als hulp, valt nog maar te bezien, nu ze van hun subsidie afhankelijk worden van de nog onbekende winnaars van de Europese aanbesteding.

Europese aanbesteding gaat gewoon door
Afgelopen week stuurden achttien maatschappelijke organisaties een manifest naar raad en college waarin ze de politiek vragen om af te zien van de aanbesteding. De organisaties vrezen voor hun toekomst en verlies aan maatschappelijk opgebouwd kapitaal zoals ze dat noemen. daarmee wordt geduid op kennis van de Leidse situatie die verloren gaat als de aanbesteding door een partij van buitenaf wordt gewonnen. Voorgesteld werd een plan b, waarin de Leidse organisaties gezamenlijk met plannen komen, waardoor er ook efficiënter gewerkt gaat worden en betere zorg geleverd wordt. Dat gaat niet gebeuren. De gemeenteraad nam eind vorige week wel een voorstel aan waarin enkele maanden extra wordt uitgetrokken voor het inschrijven op de Europese aanbesteding, maar daar blijft het dan ook wel bij.

Leiden Maatschappij Politiek Sterke Sociale Basis


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×