Vrijwilligersorganisaties toch niet buiten schot bij aanbesteding maatschappelijk werk in Leiden

14

Vanaf volgend jaar juni wordt het sociaal-maatschappelijk werk in Leiden op een andere manier bekostigd. De tientallen organisaties die nu nog subsidie van de gemeente Leiden ontvangen, in totaal gaat het om 8,3 miljoen euro per jaar, moeten komende tijd inschrijven op de opdrachten van de gemeente. Dat gaat via een Europees aanbestedingstraject waar wethouder Marleen Damen momenteel de laatste hand aan legt. Nieuw is dat ook vrijwilligersorganisaties te maken gaan krijgen met wijzigingen in de subsidieverlening.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Marleen Damen over de verandering die in de subsidiëring voor vrijwilligersorganisaties wordt doorgevoerd.

Tot nu toe was het de bedoeling om in de aanbesteding drie hoofdopdrachten te verstrekken: Opgroeien, Samen Meedoen en Basiskracht. Bestaande organisaties, maar ook nieuwe aanbieders kunnen inschrijven op één van die kernopdrachten. “Je bent nu eenmaal niet goed in alles,” verklaart wethouder Damen die keuze. “Organisaties moeten echt goed nadenken waar ze voor staan en daarop inschrijven.” Het is haar bedoeling dat organisaties elkaar opzoeken en gezamenlijk meedoen aan de komende tender.

Vrijwilligersorganisaties moeten aanhaken bij winnaars aanbesteding
In die aanbesteding zouden kleinere organisaties die vrijwel uitsluitend met vrijwilligers werken buiten schot blijven. Leiden maakt nu alsnog een andere keuze en neemt het ‘Voorschotense model’ over. Dat bleek afgelopen donderdagavond toen tijdens de gemeenteraadsvergadering moties werden ingediend door de ChristenUnie Leiden en D66 Leiden. Allebei de partijen vroegen aandacht voor de kleinere organisaties in het komende aanbestedingstraject en dat leidde ertoe dat het college met een aangepast voorstel komt, waarover de raad vanavond zal stemmen.

In dat voorstel krijgen de inschrijvers op de aanbesteding extra punten als ze samenwerkingsverbanden opnemen met bestaande Leidse vrijwilligersorganisaties. Volgens Damen is dat idee dat ze afkeek van de gemeente Voorschoten die een soortgelijk traject doorloopt beter omdat ook deze samenwerkingen bijdragen aan een efficiëntere werkwijze. De winnaars van de aanbesteding zoeken immers de samenwerking met vrijwilligersorganisaties die bijdragen aan hun hoofdopdracht.

Die opgelegde samenwerking zorgt er wel voor dat de vraag of een vrijwilligersorganisatie al dan niet nog subsidie krijgt, afhankelijk wordt gemaakt van de professionele organisaties. De subsidies blijven weliswaar via de gemeente lopen, maar pas na een zwaarwegend advies van de ‘hoofdaannemer’.

Doel politiek is vrijwilligersorganisaties beschermen
De bedoeling van de voorstellen van D66 en de  CU, mede ingediend door de SP en de Partij Sleutelstad (PS) is het beschermen van de vrijwilligersorganisaties. In het eerdere voorstel hielden alleen vrijwilligersorganisaties met maximaal één betaalde kracht hun subsidie onder de oude voorwaarden. Daardoor dreigden de net iets grotere clubs buiten de boot te vallen of te moeten professionaliseren. Bij een keuze voor die laatste optie speelt dan weer dat bestaande fondsen geen bijdragen meer verlenen.

Of de vrijwilligersorganisaties waar het om gaat de nieuwe voorstellen zelf ook zien als hulp, valt nog maar te bezien, nu ze van hun subsidie afhankelijk worden van de nog onbekende winnaars van de Europese aanbesteding.

Europese aanbesteding gaat gewoon door
Afgelopen week stuurden achttien maatschappelijke organisaties een manifest naar raad en college waarin ze de politiek vragen om af te zien van de aanbesteding. De organisaties vrezen voor hun toekomst en verlies aan maatschappelijk opgebouwd kapitaal zoals ze dat noemen. daarmee wordt geduid op kennis van de Leidse situatie die verloren gaat als de aanbesteding door een partij van buitenaf wordt gewonnen. Voorgesteld werd een plan b, waarin de Leidse organisaties gezamenlijk met plannen komen, waardoor er ook efficiënter gewerkt gaat worden en betere zorg geleverd wordt. Dat gaat niet gebeuren. De gemeenteraad nam eind vorige week wel een voorstel aan waarin enkele maanden extra wordt uitgetrokken voor het inschrijven op de Europese aanbesteding, maar daar blijft het dan ook wel bij.

Delen

14 reacties

 1. Jozi Spinoza

  Een spoor van vernieling laat die Marleen Damen achter..maar dat was ook wel te verwachten als je in een interview zegt dat je vroeger dierenarts/assistente wilde worden met een bontjas aan..😂😂😂😂😂

 2. De Wethouder laat in een tenenkrommende toelichting horen wat zij wil. Ze gaat niet bezuinigen, maar wil vooral de versnippering tegengaan. Iedere club die met een gelikte presentatie komt binnen de drie deelthema’s kan subsidie krijgen. De gemeente Leiden laat veel mensen die niet rond kunnen komen zelf in de kou staan, maar verleent geen steun aan organisaties zoals de stichting Leiden helpt, die volledig met vrijwilligers werkt. Ik vind dit links lullen en rechts doen.

  • René Dentener op

   Toch denk ik, Emile, dat onafhankelijk van de vraag of je het sociaalmaatschappelijk werk Europees gaat aanbesteden of niet het verstandig is om te kijken of er geen overlap in de activiteiten voor de beoogde doelgroepen plaats vindt door de Leidse organisaties die dit nu met vrijwilligers doen. Die indruk krijg ik namelijk wel eens als ik zo kijk naar hoe ze institutioneel zijn opgezet en hoe hun ‘mission statement’ is geformuleerd.(té ruim, onduidelijk, niet voldoende afgebakend, geen coördinatie of afstemming met andere actoren binnen de gemeente etc.) Daarnaast is een stukje professionalisering best wel gewenst.

   Klein voorbeeld. Ik noem geen namen, maar in een wijkoverleg werd aan ons een keer de vraag door een medewerker van zo’n organisatie voorgelegd of wij ideeën hadden om vereenzaming van ouderen op te pakken en of wij daar zelf als actievere wijkbewoner bereid waren er tijd in te steken. Als eerste denk je dan aan het in kaart brengen van hoe groot de groep ouderen is waar het om gaat, want zonder harde kengetallen is het moeilijk om een plan de campagne op te stellen. Daarom de vraag teruggelegd bij betreffende medewerker eerst maar eens met wat statistische gegevens rond de samenstelling van de doelgroep te komen alvorens ergens veel tijd in te steken zonder dat daar effectief resultaat uit rolt. Een antwoord bleef helaas uit. Dus e.e.a. heeft niks met marktwerking, neoliberaal of anderszins te maken, maar ziet puur op werkwijze.

   Daarom is het goed dat de Leidse organisaties nu ook zelf het contact zoeken met elkaar en in hun manifest verklaren de samenwerking te zoeken in het uitvoeren van het doelgroepenbeleid. Dus nee, ik ben daarom niet zo negatief als anderen die de wethouder op deze plek verketteren als persoon die slechts vanuit bezuinigingswoede handelt. Overigens hoop ik wel dat de gemeente inmiddels beschikt over goede inkoopmanagers die in het aanbestedingsproces aanbieders eruit weten te filteren die geen goede ‘record’ hebben in het werkveld dat bediend moet worden. Een paar interviews met mensen die een flitsend verkoopverhaal met een multimediale presentatie komen houden op het Stadskantoor lijkt mij bij verre niet voldoende. Zo is het destijds namelijk helemaal mis gegaan bij de selectie van commerciële re-ïntegratiebedrijven voor de arbeidstoeleiding Daar heeft de gemeente door schade en schande wijze lessen uit moeten trekken en de zaak zelf weer in eigen beheer gebracht.

 3. gewoon verkapte bezuiniging in een ander jasje en achteraf straks sorry zeggen omdat het niet helemaal heeft gewerkt zoals bedacht :(,leve de marktwerking

 4. René, je zegt het duidelijk genoeg. Leiden beschikt thans over “inkoopmanagers”. Die gaan de selectie uitvoeren, waarbij hulp biedende organisaties worden beschouwd als een verdienmodel. Hoe groot de schade is aangericht na afloop van deze procedure, zal pas blijken als veel van de huidige onderlinge samenwerking en vrijwilligerswerk verloren is gegaan. Natuurlijk kan het allemaal efficiënter met meer onderlinge samenhang. Wat mevrouw Damen nu voorstelt zal meer schade dan winst opleveren. En dan heb het nog niet over de electorale schade voor de PvdA.

  • Er zijn veel te veel managers. Welzijnsbeleid is voor dergelijke functionarissen vooral iets duurs voor in hun opvatting overbodige burgers. Vrijwel alle managers bij overheidsinstanties zouden met onmiddellijke ingang moeten worden omgeschoold en een echt vak moeten leren.
   .
   Het is inderdaad onbegrijpelijk hoe wethouder Damen namens het college van B&W haar best doet om het geleidelijke electorale herstel van haar partij ongedaan te maken. Containerwoningen plaatsen op een locatie die ongeschikt is, het Leidse minimabeleid rigoreus kortwieken, sociaal-maatschappelijk werk aanbesteden, enz. Zou ze heimelijk lid van de VVD zijn, Rutte’s strovrouwtje in Leiden?

 5. Een Leids burger op

  ¨…niet zo negatief als anderen die de wethouder op deze plek verketteren als persoon die slechts vanuit bezuinigingswoede handelt. ¨
  Dat ¨verketteren¨ van de wethouder is niet omdat zij moet bezuinigen en kritisch naar ¨overlap in de activiteiten voor de beoogde doelgroepen ¨ uit oogpunt van efficientie wil kijken, maar om de MAMIER|WIJZE waarop zij nu dit meent te moeten doen.
  zie: https://sleutelstad.nl/2019/07/11/college-houdt-vast-aan-aanbestedingen-binnen-sociaal-domein/#comment-297251

 6. John Brussel

  Ah,de jacht op vrijwilligers geld is los… straks een organisatie die het geld gaat verdelen, om te laten zien dat ze het goed doen, dacht altijd dat dat de gemeente was ??

 7. Wat een papier hier! En dat voor een stad die gaat voor modern………………………………………………………………………..?
  Nog een lange weg te gaan dus, voor Leiden, ons dorp.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline