De laatste vergadering voor het zomerreces werd noodgedwongen over drie avonden verdeeld, omdat de vast te stellen jaarrekening bij herhaling niet werd opgeleverd. (Foto: Chris de Waard).

Gemeente ruziet met accountant over kosten jaarrekening

Onbegrijpelijk en niet acceptabel. De kwalificaties die de gemeente Leiden bezigt in een brief op poten aan accountant  Ernst & Young (EY) liegen er niet om. Leiden is flink ‘pissed’ dat het bedrijf keer op keer afspraken over de tijdige oplevering van de jaarrekening over 2018 niet nakwam, waardoor burgemeester Lenferink zich, als voorzitter van de gemeenteraad, tot twee keer toe gedwongen zag om de vergadering te schorsen omdat de stukken er nog niet waren en de raad de jaarrekening niet kon vaststellen. Dat gebeurde uiteindelijk pas op donderdagavond 18 juli. Een dag nadat EY de Leidse jaarrekening naar de gemeente stuurde.

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om hun jaarrekening over het afgelopen jaar uiterlijk voor 15 juli in de leveren bij het provinciebestuur. Dat lukte door de te late oplevering niet, waardoor Leiden het risico liep onder verscherpt provinciaal toezicht te komen. Dat dat uiteindelijk niet gebeurt, komt omdat de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de overschrijding het niet de gemeente Leiden, maar EY aanrekent.

Wethouder Dirkse en voorzitter Dorien Verbree van de Commissie voor de Rekeningen hebben in hun brief nog meer forse kritiekpunten op de handelswijze van de accountants van EY. Zo reageerde het bedrijf niet op een brief waarin de gemeente Leiden op 5 juli haar zorgen uitte over een mogelijke overschrijding van de wettelijke oplevertermijn. Ook ergeren de ondertekenaars zich aan het feit dat ondanks de toezegging die EY op 9 juli deed in de vergadering van de Commissie voor de Rekeningen er later opnieuw een vertraging van enkele dagen ontstond. Bovendien werd er geen, zoals eerder toegezegd, goedkeurende verklaring zou worden afgegeven, maar een met beperkingen omtrent de rechtmatigheid van de cijfers.

Omdat Leiden sowieso afscheid neemt van EY als huisaccountant, spitst de discussie zich nu toe op de kosten die de accountants in rekening brengen. Een gepeperde nota voor meerwerk die is aangekondigd, wil Leiden niet betalen. “Uw handelswijze had forse consequenties voor Leiden kunnen hebben, bovendien leiden wij imagoschade naar het publiek en de provincie Zuid-Holland en heeft het geleid tot een extra belasting van de raadsleden, het college en de ambtelijke organisatie.”

Leiden Politiek jaarrekening2018


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×