Gemeente ruziet met accountant over kosten jaarrekening

17

Onbegrijpelijk en niet acceptabel. De kwalificaties die de gemeente Leiden bezigt in een brief op poten aan accountant  Ernst & Young (EY) liegen er niet om. Leiden is flink ‘pissed’ dat het bedrijf keer op keer afspraken over de tijdige oplevering van de jaarrekening over 2018 niet nakwam, waardoor burgemeester Lenferink zich, als voorzitter van de gemeenteraad, tot twee keer toe gedwongen zag om de vergadering te schorsen omdat de stukken er nog niet waren en de raad de jaarrekening niet kon vaststellen. Dat gebeurde uiteindelijk pas op donderdagavond 18 juli. Een dag nadat EY de Leidse jaarrekening naar de gemeente stuurde.

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om hun jaarrekening over het afgelopen jaar uiterlijk voor 15 juli in de leveren bij het provinciebestuur. Dat lukte door de te late oplevering niet, waardoor Leiden het risico liep onder verscherpt provinciaal toezicht te komen. Dat dat uiteindelijk niet gebeurt, komt omdat de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de overschrijding het niet de gemeente Leiden, maar EY aanrekent.

Wethouder Dirkse en voorzitter Dorien Verbree van de Commissie voor de Rekeningen hebben in hun brief nog meer forse kritiekpunten op de handelswijze van de accountants van EY. Zo reageerde het bedrijf niet op een brief waarin de gemeente Leiden op 5 juli haar zorgen uitte over een mogelijke overschrijding van de wettelijke oplevertermijn. Ook ergeren de ondertekenaars zich aan het feit dat ondanks de toezegging die EY op 9 juli deed in de vergadering van de Commissie voor de Rekeningen er later opnieuw een vertraging van enkele dagen ontstond. Bovendien werd er geen, zoals eerder toegezegd, goedkeurende verklaring zou worden afgegeven, maar een met beperkingen omtrent de rechtmatigheid van de cijfers.

Omdat Leiden sowieso afscheid neemt van EY als huisaccountant, spitst de discussie zich nu toe op de kosten die de accountants in rekening brengen. Een gepeperde nota voor meerwerk die is aangekondigd, wil Leiden niet betalen. “Uw handelswijze had forse consequenties voor Leiden kunnen hebben, bovendien leiden wij imagoschade naar het publiek en de provincie Zuid-Holland en heeft het geleid tot een extra belasting van de raadsleden, het college en de ambtelijke organisatie.”

Delen

17 reacties

 1. Yvonne Geers

  Kan ik me voorstellen 2 idioot grote parkeergarage veel geld uitgeven aan onnodige kosten zoals bbq in de wijk maar dat er armoede is dat wordt vergeten. Stichting leiden helpt moet daar onderspit voor delven. Ik hoop dat de gemeente op andere gedachten brengen is maar dat zal wel niet er is een volgende huurder komen kijken naar het pand. De ruimte die we nu hebben wordt zeer waarschijnlijk kleiner mits er een andere ruimte kom. Anders is het einde voor leiden helpt

 2. Zijn er eigenlijk redenen waarom de controlerend accountant zoveel tijd nodig had voor zijn werkzaamheden? Waren er tekortkomingen van materiële aard aanwezig in de jaarstukken? Men is toch al wat jaren accountant van de gemeente, zou dan toch dit soort vertragingen moeten vermijden lijkt mij.

 3. Allert Goossens

  Terecht dat men zich druk maakt om de prestaties van EY, die overal de gemeentes slecht lijken te bedienen. Personeelstekort. Daar zal EY niet moeten mopperen over aanspraken. Maar een gemeente die zich op imagoschade gaat beroepen jegens EY, daar krijg ik wel schik van. Imagoschade bij gemeentes wordt vooral veroorzaakt door eigen beleidsmatig falen en (wan)gedrag door bestuurders en vertegenwoordigers. Geloof niet dat de goegemeenschap dan één Euro genoegdoening ziet. In tegendeel. De meeste imagoschade die gemeentes zelf veroorzaken heeft als oorzaak of gevolg dat de burger of een hulppersoon van de gemeente teveel betaalt danwel te weinig krijgt.

 4. Zo’n discussie met de accounts van EY leidt natuurlijk wel lekker af. Imagoschade lijkt mij overigens erg sterk. De provincie heeft het te laat aanleveren van de jaarstukken EY al toegerekend. Maar goed, na het zomerreces heeft niemand het hier meer over.

 5. Sonja Prins-Gerichhausen

  Beetje jammer dat er geen weder hoor is gedaan bij de accountant. Het is niet voor niks dat ze de jaarcijfers niet geheel goedkeuren. Zou ik ook niet doen als de cijfers niet kloppen. Dan kan je als gemeente hoog van de toren blazen maar dan moet je ook zelf zorgen dat je gegevens in orde zijn.

  • De cijfers kloppen wel, maar zijn niet op de juiste wijze verantwoord. Dit hadden ze al eerder moeten constateren en niet de belofte doen dat ze op tijd klaar zouden zijn. EY is er bij verschillende grote organisaties al uitgegooid vanwege soortgelijke problemen. In de accountantswereld is een enorm tekort aan personeel en de grote kantoren zoals EY hebben de afgelopen jaren flink wat steken laten valllen, waardoor ze te overaktief naar eventuele onvolkomendheden zoeken en niet snel een goedkeurende verklaring willen afgeven om zich in te dekken.

 6. Een Leids burger op

  ¨Bovendien werd er geen, zoals eerder toegezegd, goedkeurende verklaring zou worden afgegeven, maar een met beperkingen omtrent de rechtmatigheid van de cijfers.¨
  In eerdere berichtgeving was al vermeld waarom EY geen goedkeurende verklaring maar een verklaring met een beperking omtrent de rechtmatigheid van de cijfers gaf. Daarover moet de gemeente niet zeuren.
  Waar de gemeente natuurlijk wel een punt heeft is dat EY niet op tijd klaar was. Een(extra) dure rekening voor meerwerk is daarom niet terecht.

 7. EY staat er inmiddels om bekend om overal uitgeschopt te worden. Waren vroeger de marktleider binnen lokale overheid en nu niks van overgebleven. Intern is al jaren een leegloop gaande en tja de mensen die overblijven die wil je als klant echt niet over de vloer hebben. Snap Leiden wel en goede keuze om te kappen met EY. Wat dat betreft zijn PwC en Deloitte veel betere keuzes.

  • R. Dentener op

   Dirkse en Verbree kunnen beter blijk geven van wat meer zelfkritiek, dan dat ze hun pijlen volledig op EY richten. Er schort namelijk nogal wat aan de gemeentelijke p&c-cyclus als er (achteraf) een hele waslijst aan onregelmatigheden door een externe accountant moet worden geconstateerd en er niet anders dan een jaarrekening met een beperkende verklaring gepaard moet gaan. Zoals €3,8 miljoen inkopen die eigenlijk Europees aanbesteed hadden moeten worden. Een blunder van de eerste orde. https://sleutelstad.nl/2019/07/18/gemeentelijke-accountant-leidse-jaarrekening-onvoldoende-rechtmatig/ Werkelijk onbegrijpelijk. De gemeente had immers al eens in een eerdere periode een heel proces met verbetermaatregelen ingezet om te zorgen dat ze weer juridisch ‘in control’ zouden komen, maar kennelijk is dat nog steeds niet op orde bij zoveel fouten in de uitvoering?
   —-
   Deze gemeente schijnt zowel een concerncontroller als een interne accountant te hebben onder de Leidse financiële verordening en aanverwante besluiten (het treasury besluit en het organisatiebesluit). Waarom hebben deze twee verantwoordelijke ambtenaren zoveel onregelmatigheden ‘gemist’ voordat de jaarrekening werd opgemaakt? Misschien dat men zich dit eerst eens moet afvragen bij de gemeenteraad en het college. Overigens kan het natuurlijk ook zo zijn dat deze twee ambtenaren het niet gemist hebben, wél gemeld hebben aan college en raad (er zijn immers 3 momenten in een begrotingsjaar waarin dit kan), maar dat zowel raad als college niks met een afgegeven waarschuwing vanuit de ambtelijke organisatie hebben gedaan. Dat laatste zou nog veel kwalijker zijn als dat zo is…In ieder geval als een externe accountant het huiswerk moet doen van een gemeente lijkt mij toch dat het met de financiële verantwoording niet goed zit in Leiden.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline