Oegstgeest stelt jaarrekening 2018 pas na zomer vast, maar 'provinciaal toezicht niet noodzakelijk'

De gemeente Oegstgeest heeft de deadline voor het vaststellen van de gemeentelijke jaarrekening over 2018 niet gehaald. Door onenigheid met accountant EY over het afgeven van een een goedkeurende verklaring, werd de deadline van 15 juli niet gehaald. Van een provinciale consequentie lijkt echter geen sprake. De verklaring is inmiddels binnen en in september beslist de gemeenteraad erover. “Preventief toezicht lijkt vooralsnog niet nodig”, aldus gedeputeerde Jeannette Baljeu (VVD).

Jaarlijks bekijkt de Provincie Zuid-Holland de jaarrekeningen van alle gemeentes in de provincie, waarbij wordt gekeken naar de manier waarop het geld is uitgegeven en of of de uitgaven op de juiste manier zijn verantwoord. Daarvoor moet elke gemeente de jaarrekening eerst door een accountant laten controleren, die in een verklaring aangeeft wat de kwaliteit van de jaarrekening is.

Wederom niet op tijd
In de Leidse regio maken diverse gemeenten gebruik van EY als accountant. In Oegstgeest leidde dat de afgelopen maanden, net als vorig jaar, tot ergernis. Al ruim voor de deadline werd duidelijk dat 15 juli niet gehaald zou gaan worden. Dat kwam volgens EY omdat nog niet alle stukken waren aangeleverd, maar wethouder Matthijs Huizing (Financiƫn) gaf aan dat er telkens om nieuwe informatie werd gevraagd.

“De jaarrekening is inmiddels voorzien van een controleverklaring”, laat Huizing nu weten. De gemeenteraad beslist in september over de stukken, die daarna naar de provincie zullen worden gestuurd. Twee maanden na de wettelijke deadline dus. “Maar we hebben uitstel”, zegt Huizing, die zich over een mogelijke ondertoezichtstelling geen zorgen maakt. “We hebben de verklaring, maar wel vervelend dat het wederom niet op tijd was”, zegt Huizing die allerminst is te spreken over de samenwerking met EY.

Nieuwe accountant
De provincie wil overigens niet van goedgekeurd uitstel spreken. “Dat kan de provincie niet, omdat deze termijn wettelijk is vastgelegd”, zegt verantwoordelijke gedeputeerde Jeannette Baljeu. “In het geval van de gemeente Oegstgeest lijkt preventief toezicht vooralsnog echter niet nodig. Gedeputeerde Staten zullen bij deze beslissing namelijk onder andere de inhoud van de jaarstukken, de oorzaak van de vertraging en het proces hiernaartoe (is er alles aan gedaan de termijn wel te halen) betrekken”, aldus Baljeu.

De afgelopen jaren werden gemeentes in de Leidse regio overigens nooit onder toezicht gesteld na het missen van de deadline. In Leiden, Oegstgeest en Leiderdorp werd de deadline de afgelopen jaren bijvoorbeeld gemist, zonder dat een consequentie volgde. Toch is er bij de gemeentes de hoop dat met het wisselen van accountant, dat elke vijf jaar gebeurt, een stap wordt gezet in het behalen van de deadline. Leiden werkt vanaf volgend jaar samen met Deloitte, Oegstgeest en Leiderdorp met Publieke Sector Accountants.

Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×