(Impressie: Annie's)

Nog steeds geen groen licht voor nieuw terras Annie's

De Raad van State heeft opnieuw gehakt gemaakt van de toestemming die de gemeente Leiden heeft gegeven aan Annie’s om een nieuw groter terras te bouwen in het centrum van de stad. De Historische Vereniging Oud Leiden en het Waterambacht Leiden maakten bezwaar tegen de vergunningverlening omdat ze vinden dat de aanblik van het historische centrum ontoelaatbaar wordt aangetast. Met name omdat de relatie met het water zou verdwijnen als de bestaande boten waarop het terras ligt worden vervangen door een gebouwd vlonder.

De Leidse gemeenteraad vond eerder ook wel dat de twee clubs daarmee een punt hadden, maar wilden daaraan niet de conclusie verbinden om het nieuwe terras bij Annies’s alsnog onmogelijk te maken. Met name omdat het al jarenlang in allerlei toekomstplannen voor het centrum was opgenomen. Wel besloot de raad destijds dat het ‘eens maar nooit weer’ was en dan andere terrassen in het centrum alleen op boten mogen.

Doorvaarheidheid
Met de uitspraak van vandaag is het terras niet van de baan, maar mag ondernemer Marc Huisman ook nog steeds niet beginnen met de aanleg ervan. Reden is dat de RvS al in april 2018 oordeelde dat onafhankelijk onderzoek nodig is naar de doorvaarbaarheid van het water ter plaatse als het nieuwe terras er ligt. Rederij Rembrandt betoogde destijds dat de veiligheid daar in het geding komt als de grote rondvaartboten zich om het terras moeten wringen, terwijl het sowieso steeds drukker wordt op het Leidse water. Dat rapport is er nog steeds niet. Wel ligt er een concept, maar dat moet nog door de gemeenteraad worden beoordeeld en vastgesteld.

Rederij Rembrandt onder voorwaarden akkoord
Overigens wil Rederij Rembrandt best wat water bij de wijn doen. “Wat ons betreft gaat het looppad om het terras eraf en dan mag Annie’s het nieuwe terras bouwen,” laar Sonja Bierenbroodspot van het rondvaartbedrijf weten.

Bestemmingsplan Binnenstad
Het hernieuwde terrasverbod maakt deel uit van een grotere uitspraak die de Raad van State vandaag deed inzake het door de gemeenteraad van Leiden vastgestelde bestemmingsplan ‘Binnenstad’. Daartegen werden negen bezwaren ingediend. Een bewoner van de Nieuwe Rijn is bang voor overlast van het grote aantal evenementen in Leiden, maar krijgt geen gelijk. De bezwaar tegen de legalisering van de uitbouw van CafĂ© de Bonte Koe is niet ontvankelijk verklaard, omdat de bezwaarmaker, de buurman, ten tijde van het bezwaar het pand al had verkocht en zelf was verhuisd. Hij is daardoor niet belanghebbend.

De eigenaren van het hoekpand aan de Nieuwe Beestenmarkt krijgen ook nul op het rekest. De gemeente wil niet meewerken aan de verruiming van de horecabestemming en ook een uitbreiding van de serre ziet Leiden niet zitten. Volgens de uitspraak van de RvS terecht. Er is al veel horeca en uitbreiding past niet in het beleid. De serre uitbreiden kan alleen als de gemeente een stuk stoep verkoopt, maar dat wil Leiden niet.

Leiden Maatschappij Terras Annie's


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×