(Foto: Chris de Waard).

Frauderende ambtenaar Leiderdorp definitief ontslagen

Een ambtenaar van de gemeente Leiderdorp die eind vorig jaar tegen de lamp liep omdat ze geld achterover had gedrukt, is ontslagen. Dat meldt het Leiderdorpse college in een brief aan de raad. In het najaar van 2018 werd ontdekt dat de vrouw zich schuldig had gemaakt aan verduistering in dienstbetrekking en ernstig plichtsverzuim. De gemeentesecretaris startte een onderzoek naar de malversaties en de vrouw werd geschorst. Dat leidde eind oktober 2018 tot aangifte bij de politie.

Half december werd de vrouw ontslagen en dat ontslag is nu definitief geworden, zo blijkt uit de brief. De gemeente heeft maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Volgens het college heeft de gemeentelijke accountant die maatregelen als adequaat beoordeeld. Leiderdorp gaat proberen om het volledige schadebedrag op de vrouw te verhalen.

112 Sleutelstad Leiderdorp Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×