(Foto: ODWH).

Omgevingsdienst West-Holland voert grootschalige inventarisatie bedrijven uit

De Omgevingsdienst West-Holland houdt begin volgende maand een omvangrijke controle onder bedrijven in haar werkgebied. Op dinsdag 3 september worden zo’n 700 bedrijven gecontroleerd tijdens een inventarisatiedag, waarbij de toezichthouders per bedrijf bekijken of deze onder vigerende milieuwetgeving valt. Is dat het geval, dan volgt zo nodig een bezoek.

“De economie draait goed, er vestigen zich veel nieuwe bedrijven. Deze nieuwe bedrijven vestigen zich regelmatig onder de radar van gemeenten. Bedrijven die zich in een gemeente vestigen en onder de milieuwetgeving vallen, moeten zich meestal melden bij de Omgevingsdienst. Als een bedrijf zich niet meldt, werkt dit concurrentievervalsend,” aldus de ODWH. “Als Omgevingsdienst kunnen we deze bedrijven dan namelijk niet controleren op de regels uit de Wet milieubeheer, terwijl de dienst de bedrijven die zich wel netjes hebben gemeld wel regelmatig controleert”.

De toezichthouders milieu van Omgevingsdienst West-Holland houden een inventarisatie- en controleronde langs bedrijven in negen gemeenten in de regio Holland Rijnland. Deze gemeenten zijn: Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest en Voorschoten.

De Omgevingsdienst voert deze taken namens deze gemeenten uit. Hierbij kijkt de toezichthouder of het bedrijf correct geregistreerd staat, of het onder de milieuwetgeving valt en bezoekt het bedrijf als dat nodig is. Mogelijk moeten ondernemers zich naderhand melden voor het Activiteitenbesluit of is een (extra) controle noodzakelijk. Ondernemers ontvangen in dat geval informatie van de toezichthouder over hoe ze zich kunnen melden.

Economie Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×